logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zapytanie ofertowe – Projekt Lepsza przyszłość – 3-dniowe warsztaty usamodzielniające


Utworzono: 2 czerwca 2023 9:16Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty w Zapytaniu:

Zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego „Wstęp do usamodzielnienia” dla łącznie 10 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOW(1)(1)

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 SOPZ

Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 5 WZÓR UMOWY(2)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT