42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Strona główna


Serdecznie witamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

 

„Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem wspólnego człowieczeństwa, gdyby odmawiało się osobom niepełnosprawnym pełnego, stosownie do ich możliwości, dostępu do życia we wspólnocie; oznaczałoby to stosowanie niebezpiecznej formy dyskryminacji.”    …”osoba niepełnosprawna jest podmiotem w pełni ludzkim i niepodważalnymi prawami właściwymi każdemu stworzeniu ludzkiemu”…

ŚW. Jan Paweł II

 

Jednostka realizuje między innymi zadania z zakresu

 1. Rehabilitacji społecznej
  – Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
  – Dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego
  – Dofinansowanie do likwidacji barier
  – Dofinansowanie do sportu
  – Program wyrównywania różnic między regionami
 2. Pomocy społecznej
  – Rodziny zastępcze
  – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  – Domy Pomocy Społecznej
  – Repatrianci
  – Uchodźcy

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Jednostka zajmuje się między innymi:
  – wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności
  – wydawaniem legitymacji dla osób niepełnosprawnych
  – wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje o możliwości ubiegania się przez rodziny w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, o roczne[…]

Szczegóły >>

Protokół warsztaty więzi

Protokół warsztaty więzi

Szczegóły >>

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: zorganizowanie 7-dniowego wyjazdowego treningu wzmacniającego więzi rodziny zastępczej z wychowankiem dla łącznie 14 osób, uczestników projektu „Rodzina zastępcza –[…]

Szczegóły >>

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty: Świadczenie usług w zakresie przewozu i doręczania przesyłek

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty: Świadczenie usług w zakresie przewozu i doręczania przesyłek przesyłek

Szczegóły >>