logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że realizuje projekt pod nazwą: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, którego celem jest rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej
na terenie powiatu pabianickiego.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu kwietniu 2018 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania jest zatrudnionych 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 21 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych –  szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla IV grupy uczestników – 8 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 09.04.2018 16.30-20.30 4
2. 16.04.2018 16.30-20.30 4
3. 23.04.2018 14.00-18.00 4
Łącznie:  3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualnej trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2018 12.30-19.00 6,5
2. 04.04.2018 15.00-19.00 4
3.` 09.04.2018 16.00-19.00 3
4. 10.04.2018 15.00-16.00 17.30-19.30 3
5. 11.04.2018 15.00-19.00 4
6. 12.04.2018 14.00-16.00 17.00-18.30 3,5
7. 13.04.2018 14.00-15.00 16.00-17.30 18.30-19.30 3,5
8. 16.04.2018 14.00-15.30 16.30-20.00 5
9. 17.04.2018 15.00-19.00 4
10. 18.04.2018 15.00-18.30 3,5
11. 19.04.2018 15.00-18.00 3
12. 20.04.2018 13.30-17.30 4
Łącznie:  12 dni,  40 godzin

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy trening wzmacniający więzi

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.04.2018 15.10-17.10 2
2. 05.04.2018 16.05-18.05 2
3. 06.04.2018 14.35-17.05 2,5
4. 07.04.2018 10.00-14.00 4
5. 09.04.2018 14.35-17.05 2,5
6. 10.04.2018 14.05-16.35 2,5
7. 11.04.2018 15.05-17.05 2
8. 12.04.2018 16.05-18.05 2
9. 13.04.2018 14.35-17.05 2,5
10. 16.04.2018 14.35-17.05 2,5
11. 17.04.2018 14.05-16.35 2
12. 18.04.2018 15.05-17.05 2
13. 19.04.2018 16.05-18.05 2
14. 20.04.2018 14.35-16.35 2
15. 23.04.2018 14.35-16.35 2
16. 24.04.2018 14.05-16.35 2,5
17. 25.04.2018 15.05-17.35 2,5
Łącznie:  17 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.04.2018 15.00-18.00 3
2. 06.04.2018 15.00-18.00 3
3.` 07.04.2018 15.00-19.00 4
4. 09.04.2018 15.00-18.00 3
5. 10.04.2018 15.00-18.00 3
6. 11.04.2018 15.00-19.00 4
7. 13.04.2018 15.00-18.00 3
8. 14.04.2018 15.00-18.00 3
9. 16.04.2018 15.00-19.00 4
10. 17.04.2018 15.00-18.00 3
11. 18.04.2018 15.00-18.00 3
12. 20.04.2018 15.00-19.00 4
Łącznie:  12 dni,  40 godzin
 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.04.2018 10.00-20.00 10
2. 02.04.2018 10.00-17.00 7
3. 04.04.2018 15.00-19.00 4
4. 09.04.2018 15.00-19.00 4
5. 11.04.2018 15.00-19.00 4
6. 14.04.2018 11.00-15.00 4
7. 16.04.2018 15.00-19.00 4
8. 18.04.2018 15.00-18.00 3
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2018 14.00-19.00 5
2. 04.04.2018 14.00-19.00 5
3. 05.04.2018 14.00-19.00 5
4. 06.04.2018 14.00-19.00 5
5. 09.04.2018 14.00-19.00 5
6. 10.04.2018 14.00-19.00 5
7. 11.04.2018 14.00-19.00 5
8. 12.04.2018 14.00-19.00 5
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu marcu 2018 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych –  szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla IV grupy uczestników – 8 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.03.2018 16.30-20.30 4
2. 12.03.2018 16.30-20.30 4
3. 19.03.2018 16.30-20.30 4
Łącznie:  3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualnej trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.03.2018 15.00-20.00 5
2. 06.03.2018 16.00-18.30 2,5
3.` 07.03.2018 15.00-20.00 5
4. 09.03.2018 15.00-20.00 5
5. 12.03.2018 15.00-20.00 5
6. 14.03.2018 15.00-20.00 5
7. 16.03.2018 15.00-20.00 5
8. 19.03.2018 15.00-20.00 5
9. 21.03.2018 15.00-20.00 5
10. 23.03.2018 15.00-20.00 5
11. 28.03.2018 15.00-20.00 5
Łącznie:  11 dni,  52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy trening wzmacniający więzi

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2018 16.10-17.40 1,5
2. 02.03.2018 14.40-16.40 2
3. 03.03.2018 10.00-15.00 5
4. 05.03.2018 14.00-16.00 2
5. 06.03.2018 14.00-16.00 2
6. 07.03.2018 14.00-16.00 2
7. 08.03.2018 16.10-17.40 1,5
8. 10.03.2018 10.00-14.00 4
9. 13.03.2018 14.10-16.10 2
10. 14.03.2018 15.10-17.10 2
11. 15.03.2018 16.10-17.40 1,5
12. 16.03.2018 14.35-16.35 2
13. 19.03.2018 14.35-16.35 2
14. 20.03.2018 14.10-16.10 2
15. 21.03.2018 15.10-17.10 2
16. 22.03.2018 16.10-17.40 1,5
17. 23.03.2018 14.35-17.05 2,5
18. 26.03.2018 14.35-17.05 2,5
Łącznie:  18 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.03.2018 14.00-18.00 4
2. 05.03.2018 14.00-18.00 4
3. 07.03.2018 14.00-18.00 4
4. 09.03.2018 14.00-18.00 4
5. 12.03.2018 14.00-18.00 4
6. 14.03.2018 14.00-18.00 4
7. 16.03.2018 14.00-18.00 4
8. 19.03.2018 14.00-18.00 4
9. 23.03.2018 14.00-18.00 4
10. 26.03.2018 14.00-18.00 4
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2018 15.00-18.00 3
2. 03.03.2018 11.00-15.00 4
3. 06.03.2018 15.00-18.00 3
4. 08.03.2018 15.00-20.00 5
5. 13.03.2018 15.00-18.00 3
6. 15.03.2018 15.00-18.00 3
7. 17.03.2018 11.00-15.00 4
8. 18.03.2018 11.00-19.00 8
9. 20.03.2018 15.00-19.00 4
10. 22.03.2018 15.00-18.00 3
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2018 14.00-19.00 5
2. 02.03.2018 14.00-19.00 5
3. 05.03.2018 14.00-19.00 5
4. 06.03.2018 14.00-19.00 5
5. 07.03.2018 14.00-19.00 5
6. 08.03.2018 14.00-19.00 5
7. 09.03.2018 14.00-19.00 5
8. 13.03.2018 14.00-19.00 5
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu lutym
2018 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych –  szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla IV grupy uczestników – 8 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.02.2018 16.30-20.30 4
2. 20.02.2018 16.30-20.30 4
3. 26.02.2018 16.30-20.30 4
Łącznie:  3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.02.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.02.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.02.2018 17.00-20.00 3
2. 09.02.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualnej trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2018 16.00-20.00 4
2. 02.02.2018 16.00-18.00 2
3.` 09.02.2018 14.00-20.00 6
4. 12.02.2018 16.00-20.00 4
5. 13.02.2018 15.00-20.00 5
6. 14.02.2018 16.00-20.00 4
7. 16.02.2018 15.00-20.00 5
8. 20.02.2018 16.00-19.30 3,5
9. 23.02.2018 15.00-20.00 5
10. 26.02.2018 15.00-20.00 5
11. 27.02.2018 15.00-20.00 5
12. 28.02.2018 16.00-20.00 4
Łącznie:  12 dni,  52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy trening wzmacniający więzi

Planowany termin treningu: 26 styczeń-11 luty 2018 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.02.2018 10.00-15.00 5
2. 05.02.2018 10.30-14.30 4
3. 06.02.2018 07.20-11.20 4
4. 07.02.2018 10.30-13.30 3
5. 08.02.2018 10.30-13.30 3
6. 09.02.2018 10.30-13.30 3
7. 12.02.2018 14.35-16.35 2
8. 13.02.2018 14.05-16.05 2
9. 14.02.2018 15.05-17.05 2
10. 15.02.2018 16.05-18.05 2
11. 16.02.2018 14.35-16.35 2
12. 19.02.2018 14.35-17.05 2,5
13. 20.02.2018 14.05-16.05 2
14. 21.02.2018 15.05-17.05 2
15. 22.02.2018 16.05-17.35 1,5
Łącznie:  15 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.02.2018 14.00-18.00 4
2. 05.02.2018 14.00-18.00 4
3. 07.02.2018 14.00-18.00 4
4. 09.02.2018 14.00-18.00 4
5. 12.02.2018 14.00-18.00 4
6. 14.02.2018 14.00-18.00 4
7. 16.02.2018 14.00-18.00 4
8. 17.02.2018 14.00-18.00 4
9. 19.02.2018 14.00-18.00 4
10. 21.02.2018 14.00-18.00 4
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2018 13.00-17.00 4
2. 03.02.2018 12.00-16.00 4
3. 05.02.2018 13.00-19.00 6
4. 08.02.2018 12.00-18.00 6
5. 10.02.2018 11.00-15.00 4
6. 11.02.2018 12.00-15.00 3
7. 12.02.2018 15.00-18.00 3
8. 15.02.2018 15.00-18.00 3
9. 17.02.2018 11.00-15.00 4
10. 20.02.2018 15.00-18.00 3
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.02.2018 14.00-19.00 5
2. 05.02.2018 14.00-19.00 5
3. 06.02.2018 14.00-19.00 5
4. 07.02.2018 14.00-19.00 5
5. 08.02.2018 14.00-19.00 5
6. 09.02.2018 14.00-19.00 5
7. 12.02.2018 14.00-19.00 5
8. 13.02.2018 14.00-19.00 5
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu styczniu
2018 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych –  szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla IV grupy uczestników – 8 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 16.01.2018 16.00-20.00 4
2. 23.01.2018 16.00-20.00 4
3. 29.01.2018 16.00-20.00 4
Łącznie:  3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

 

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 17.01.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.01.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 12.01.2018 17.00-20.00 3
2. 26.01.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualnej trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.01.2018 16.00-20.00 4
2. 08.01.2018 16.00-20.00 4
3.` 10.01.2018 14.30-20.00 5,5
4. 15.01.2018 16.00-20.00 4
5. 17.01.2018 15.00-20.00 5
6. 29.01.2018 10.00-20.00 10
7. 30.01.2018 10.00-20.00 10
8. 31.01.2018 10.00-20.00 10
Łącznie:  8 dni,  52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy trening wzmacniający więzi

Planowany termin treningu: 26 styczeń-11 luty 2018 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.01.2018 14.10-16.40 2,5
2. 03.01.2018 15.10-17.40 2,5
3. 04.01.2018 15.10-17.40 2,5
4. 05.01.2018 14.10-16.40 2,5
5. 08.01.2018 14.40-17.10 2,5
6. 09.01.2018 14.10-16.40 2,5
7. 10.01.2018 15.10-17.40 2,5
8. 11.01.2018 16.00-18.00 2
9. 15.01.2018 14.40-17.10 2,5
10. 16.01.2018 14.10-16.40 2,5
11. 17.01.2018 15.10-17.40 2,5
12. 18.01.2018 16.10-18.10 2
13. 19.01.2018 14.10-16.40 2,5
14. 22.01.2018 14.40-17.10 2,5
15. 23.01.2018 14.10-16.40 2,5
16. 24.01.2018 15.10-17.40 2,5
17. 25.01.2018 16.10-17.10 1
Łącznie:  17 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.01.2018 14.00-18.00 4
2. 05.01.2018 14.00-18.00 4
3. 08.01.2018 14.00-18.00 4
4. 10.01.2018 14.00-18.00 4
5. 12.01.2018 14.00-18.00 4
6. 15.01.2018 14.00-18.00 4
7. 17.01.2018 14.00-18.00 4
8. 19.01.2018 14.00-18.00 4
9. 22.01.2018 14.00-18.00 4
10. 24.01.2018 14.00-18.00 4
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.01.2018 11.00-15.00 4
2. 07.01.2018 14.00-19.00 5
3. 08.01.2018 15.00-18.00 3
4. 10.01.2018 15.00-18.00 3
5. 11.01.2018 15.00-20.00 5
6. 13.01.2018 14.00-20.00 6
7. 14.01.2018 11.00-19.00 8
8. 15.01.2018 15.00-18.00 3
9. 17.01.2018 15.00-18.00 3
Łącznie:  9 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.01.2018 14.00-19.00 5
2. 03.01.2018 14.00-19.00 5
3. 04.01.2018 14.00-19.00 5
4. 05.01.2018 14.00-19.00 5
5. 08.01.2018 14.00-19.00 5
6. 09.01.2018 14.00-19.00 5
7. 10.01.2018 14.00-19.00 5
8. 11.01.2018 14.00-19.00 5
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu grudniu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla III grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.12.2017 9.30-13.30 4
2. 11.12.2017 9.30-13.30 4
3. 13.12.2017 9.30-13.30 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.12.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.12.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 17.00-20.00 3
2. 15.12.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.12.2017 15.00-19.00 4
2. 06.12.2017 16.00-20.00 4
3.` 07.12.2017 16.00-18.00 2
4. 11.12.2017 15.00-20.00 5
5. 19.12.2017 15.00-20.00 5
6. 20.12.2017 15.30-19.00 3,5
7. 21.12.2017 15.00-17.00 2
8. 22.12.2017 11.00-18.00 7
9. 27.12.2017 16.00-19.00 3
10. 28.12.2017 09.00-19.00 10
11. 29.12.2017 12.00-15.30

16.30-20.00

7
Łącznie: 11 dni, 52,5 godziny

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 16.10-18.10 2
2. 02.12.2017 10.00-15.00 5
3. 04.12.2017 14.40-17.40 3
4. 05.12.2017 14.10-17.10 3
5. 06.12.2017 15.10-18.10 3
6. 07.12.2017 16.10-17.40 1,5
7. 08.12.2017 16.10-17.40 1,5
8. 09.12.2017 09.00-17.00 8
9. 11.12.2017 14.40-17.40 3
10. 12.12.2017 14.10-17.10 3
11. 13.12.2017 15.10-18.10 3
12. 18.12.2017 14.30-16.00 1,5
13. 19.12.2017 14.10-16.10 2,5
Łącznie: 13 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 14.00-18.00 4
2. 04.12.2017 14.00-18.00 4
3. 06.12.2017 14.00-18.00 4
4. 08.12.2017 14.00-18.00 4
5. 11.12.2017 14.00-18.00 4
6. 13.12.2017 14.00-18.00 4
7. 15.12.2017 14.00-18.00 4
8. 18.12.2017 14.00-18.00 4
9. 19.12.2017 14.00-18.00 4
10. 20.12.2017 14.00-18.00 4
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 15.00-18.00 3
2. 02.12.2017 11.00-15.00 4
3. 05.12.2017 15.00-20.00 5
4. 07.12.2017 15.00-18.00 3
5. 12.12.2017 15.00-18.00 3
6. 15.12.2017 15.00-18.00 3
7. 16.12.2017 11.00-15.00 4
8. 17.12.2017 11.00-20.00 9
9. 18.12.2017 14.00-20.00 6
Łącznie: 9 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 14.00-19.00 5
2. 04.12.2017 14.00-19.00 5
3. 05.12.2017 14.00-19.00 5
4. 06.12.2017 14.00-19.00 5
5. 07.12.2017 14.00-19.00 5
6. 08.12.2017 14.00-19.00 5
7. 11.12.2017 14.00-19.00 5
8. 12.12.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.


Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu listopadzie 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla III grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.11.2017 9.30-13.30 4
2. 15.11.2017 9.30-13.30 4
3. 29.11.2017 9.30-13.30 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

 

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 27.11.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 28.11.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 29.11.2017 17.00-20.00 3
2. 30.11.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

UWAGA! Pierwsze spotkanie zostało zrealizowane we wrześniu, natomiast data trzeciego spotkania zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.11.2017 14:00-18:00 4
2. 07.11.2017 14:00-18:00 4
3.` 08.11.2017 14:30-20:00 5,5
4. 13.11.2017 14:00-18:00 4
5. 14.11.2017 14:00-18:00 4
6. 15.11.2017 14:30-19:30 5
7. 17.11.2017 14:00-17:00 3
8. 20.11.2017 14:00-19:00 5
9. 21.11.2017 14:00-17:00 3
10. 22.11.2017 14:30-19:30 5
11. 24.11.2017 14:00-17:00 3
12. 28.11.2017 15:00-17:00 2
13. 29.11.2017 15:00-20:00 5
Łącznie: 13 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.11.2017 15.40-17.40 2
2. 03.11.2017 16.10-17.40 1,5
3. 04.11.2017 10.30-13.30 3
4. 06.11.2017 14.40-17.10 2,5
5. 07.11.2017 14.10-16.40 2,5
6. 08.11.2017 15.10-17.40 2,5
7. 09.11.2017 16.10-17.40 1,5
8. 10.11.2017 16.10-17.40 1,5
9. 13.11.2017 14.40-17.10 2,5
10. 14.11.2017 14.10-16.40 2,5
11. 15.11.2017 15.10-17.40 2,5
12. 16.11.2017 16.10-17.40 1,5
13. 17.11.2017 16.10-17.40 1,5
14. 20.11.2017 14.40-17.10 2,5
15. 21.11.2017 14.10-16.40 2,5
16. 22.11.2017 15.10-17.40 2,5
17. 23.11.2017 16.10-17.40 1,5
18. 24.11.2017 16.10-17.40 1,5
19. 27.11.2017 14.40-16.40 2
Łącznie: 19 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.11.2017 14.00-18.00 4
2. 06.11.2017 15.00-18.00 3
3. 08.11.2017 15.00-18.00 3
4. 10.11.2017 14.00-18.00 4
5. 13.11.2017 15.00-18.00 3
6. 15.11.2017 15.00-18.00 3
7. 17.11.2017 14.00-18.00 4
8. 20.11.2017 15.00-18.00 3
9. 22.11.2017 15.00-18.00 3
10. 24.11.2017 14.00-18.00 4
11. 27.11.2017 15.00-18.00 3
12. 28.11.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.11.2017 15:00-18:00 3
2. 04.11.2017 11.00-15.00 4
3. 05.11.2017 11.00-19.00 8
4. 07.11.2017 15.00-18.00 3
5. 09.11.2017 15.00-18.00 3
6. 11.11.2017 13.00-17.00 4
7. 14.11.2017 15.00-18.00 3
8. 16.11.2017 15.00-18.00 3
9. 18.11.2017 11.00-15.00 4
10. 19.11.2017 12.00-17.00 5
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.11.2017 14.00-19.00 5
2. 03.11.2017 14.00-19.00 5
3. 06.11.2017 14.00-19.00 5
4. 07.11.2017 14.00-19.00 5
5. 08.11.2017 14.00-19.00 5
6. 09.11.2017 14.00-19.00 5
7. 10.11.2017 14.00-19.00 5
8. 13.11.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu październiku 2017 r.

 

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

 

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

 

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

 

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla III grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 11.10.2017 9.30-13.30 4
2. 18.10.2017 9.30-13.30 4
3. 25.10.2017 9.30-13.30 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

 

 

 

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.10.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.10.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

UWAGA! Pierwsze spotkanie zostało zrealizowane we wrześniu, natomiast data trzeciego spotkania zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

 

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.10.2017 15.00-20.00 5
2. 04.10.2017 15.00-20.00 5
3.` 05.10.2017 15.00-20.00 5
4. 10.10.2017 15.00-20.00 5
5. 11.10.2017 15.00-20.00 5
6. 17.10.2017 15.00-20.00 5
7. 24.10.2017 15.00-20.00 5
8. 25.10.2017 15.00-20.00 5
9. 26.10.2017 15.00-20.00 5
10. 27.10.2017 15.00-20.00 5
11. 30.10.2017 15.00-17.30 2,5
Łącznie: 11 dni, 52,5 godziny

 

 

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

 

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

 

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2017 14.40-17.10 2,5
2. 03.10.2017 14.10-16.40 2,5
3. 04.10.2017 15.10-17.40 2,5
4. 05.10.2017 16.10-17.40 1,5
5. 06.10.2017 16.10-17.40 1,5
6. 09.10.2017 14.40-17.10 2,5
7. 10.10.2017 14.10-16.40 2,5
8. 11.10.2017 15.10-17.40 2,5
9. 12.10.2017 16.10-17.40 1,5
10. 13.10.2017 16.10-17.40 1,5
11. 16.10.2017 14.40-17.10 2,5
12. 17.10.2017 14.10-16.40 2,5
13. 18.10.2017 15.10-17.40 2,5
14. 19.10.2017 16.10-17.40 1,5
15. 20.10.2017 16.10-17.40 1,5
16. 23.10.2017 14.40-17.10 2,5
17. 24.10.2017 14.10-16.40 2,5
18. 25.10.2017 15.10-17.40 2,5
19. 26.10.2017 16.10-17.10 1
Łącznie: 19 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2017 15.00-18.00 3
2. 04.10.2017 15.00-18.00 3
3. 06.10.2017 14.00-18.00 4
4. 09.10.2017 15.00-18.00 3
5. 11.10.2017 15.00-18.00 3
6. 13.10.2017 14.00-18.00 4
7. 16.10.2017 15.00-18.00 3
8. 18.10.2017 15.00-18.00 3
9. 20.10.2017 10.00-14.00 4
10. 25.10.2017 15.00-18.00 3
11. 27.10.2017 14.00-18.00 4
12. 30.10.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.10.2017 11.00-19.00 8
2. 03.10.2017 15.00-18.00 3
3. 07.10.2017 11.00-15.00 4
4. 10.10.2017 15.00-18.00 3
5. 12.10.2017 15.00-18.00 3
6. 15.10.2017 11.00-19.00 8
7. 16.10.2017 15.00-20.00 5
8. 17.10.2017 15.00-18.00 3
9. 19.10.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 9 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2017 14.00-19.00 5
2. 03.10.2017 14.00-19.00 5
3. 04.10.2017 14.00-19.00 5
4. 05.10.2017 14.00-19.00 5
5. 06.10.2017 14.00-19.00 5
6. 09.10.2017 14.00-19.00 5
7. 10.10.2017 14.00-19.00 5
8. 11.10.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

 

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

 

Realizacja zadania została zakończona.

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

 

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu wrześniu 2017 r.

 

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

 

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

 

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

 

 

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla III grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.09.2017 9.30-13.30 4
2. 20.09.2017 9.30-13.30 4
3. 27.09.2017 9.30-13.30 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

 

 

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 20.09.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.09.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.09.2017 17.00-20.00 3
2. 08.09.2017 17.00-20.00 3
3. 22.09.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 3 dni, 9 godzin

 

 

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

 

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.09.2017 13.00-14.30 1,5
2. 04.09.2017 15.00-20.00 5
3.` 05.09.2017 14.00-17.00 3
4. 06.09.2017 13.00-20.00 7
5. 07.09.2017 15.30-19.00 3,5
6. 11.09.2017 15.00-20.00 5
7. 12.09.2017 14.00-17.00 3
8. 13.09.2017 13.00-20.00 7
9. 14.09.2017 13.00-20.00 7
10. 15.09.2017 13.00-20.00 7
11. 28.09.2017 15.30-19.00 3,5
Łącznie: 11 dni, 52,5 godziny

 

 

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

 

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

 

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.09.2017 13.00-15.30 2,5
2. 04.09.2017 12.00-14.30 2,5
3. 05.09.2017 14.00-16.30 2,5
4. 06.09.2017 14.00-16.30 2,5
5. 07.09.2017 14.00-16.30 2,5
6. 08.09.2017 12.10-14.40 2,5
7. 12.09.2017 14.10-16.40 2,5
8. 13.09.2017 14.10-16.40 2,5
9. 14.09.2017 14.10-16.40 2,5
10. 15.09.2017 14.10-16.40 2,5
11. 18.09.2017 14.10-16.40 2,5
12. 19.09.2017 14.10-16.40 2,5
13. 20.09.2017 14.10-16.40 2,5
14. 25.09.2017 14.10-16.40 2,5
15. 26.09.2017 14.10-16.40 2,5
16. 27.09.2017 14.10-16.40 2,5
Łącznie: 16 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.09.2017 15.00-18.00 3
2. 06.09.2017 15.00-18.00 3
3. 08.09.2017 14.00-18.00 4
4. 12.09.2017 15.00-18.00 3
5. 13.09.2017 15.00-18.00 3
6. 15.09.2017 14.00-18.00 4
7. 19.09.2017 15.00-18.00 3
8. 20.09.2017 15.00-18.00 3
9. 23.09.2017 10.00-14.00 4
10. 26.09.2017 15.00-18.00 3
11. 27.09.2017 15.00-18.00 3
12. 29.09.2017 14.00-18.00 4
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.09.2017 11.00-15.00 4
2. 03.09.2017 11.00-17.00 6
3. 06.09.2017 14.00-19.00 5
4. 08.09.2017 14.00-18.00 4
5. 10.09.2017 10.00-20.00 10
6. 13.09.2017 15.00-18.00 3
7. 16.09.2017 14.00-17.00 3
8. 19.09.2017 15.00-18.00 3
9. 21.09.2017 15.00-17.00 2
Łącznie: 9 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.09.2017 14.00-19.00 5
2. 04.09.2017 14.00-19.00 5
3. 05.09.2017 14.00-19.00 5
4. 06.09.2017 14.00-19.00 5
5. 07.09.2017 14.00-19.00 5
6. 08.09.2017 14.00-19.00 5
7. 11.09.2017 14.00-19.00 5
8. 12.09.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

 

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

 

Realizacja zadania została zakończona.

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

 

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu sierpniu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. W miesiącu sierpniu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu nie ma spotkań w ramach szkolenia programem PRIDE.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.08.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.08.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.08.2017 17.00-20.00 3
2. 08.08.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.08.2017 09.00-19.00 10
2. 03.08.2017 09.00-19.00 10
3.` 04.08.2017 09.00-15.30 6,5
4. 21.08.2017 09.00-19.00 10
5. 22.08.2017 09.00-19.00 10
6. 23.08.2017 09.00-15.00 6
Łącznie: 6 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 16.08.2017 10.00-15.00 5
2. 17.08.2017 10.00-15.00 5
3. 18.08.2017 10.00-15.00 5
4. 21.08.2017 10.00-14.00 4
5. 22.08.2017 10.00-14.00 4
6. 23.08.2017 10.00-14.00 4
7. 24.08.2017 10.00-14.00 4
8. 25.08.2017 10.00-13.00 3
9. 28.08.2017 13.00-16.00 3
10. 29.08.2017 13.00-16.00 3
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.08.2017 13.00-17.00 4
2. 04.08.2017 14.00-18.00 4
3. 11.08.2017 11.00-15.00 4
4. 14.08.2017 11.00-15.00 4
5. 18.08.2017 14.00-18.00 4
6. 21.08.2017 10.00-14.00 4
7. 23.08.2017 10.00-14.00 4
8. 25.08.2017 14.00-18.00 4
9. 28.08.2017 13.00-17.00 4
10. 30.08.2017 13.00-17.00 4
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.08.2017 11.00-16.00 5
2. 05.08.2017 12.00-19.00 7
3. 06.08.2017 11.00-19.00 8
4. 09.08.2017 14.00-19.00 5
5. 12.08.2017 14.00-18.00 4
6. 16.08.2017 11.00-17.00 6
7. 17.08.2017 13.00-18.00 5
Łącznie: 7 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.08.2017 14.00-19.00 5
2. 02.08.2017 14.00-19.00 5
3. 03.08.2017 14.00-19.00 5
4. 04.08.2017 14.00-19.00 5
5. 07.08.2017 14.00-19.00 5
6. 08.08.2017 14.00-19.00 5
7. 09.08.2017 14.00-19.00 5
8. 10.08.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu lipcu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla II grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.07.2017 16.00-20.00 4
2. 10.07.2017 16.00-20.00 4
3. 17.07.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.07.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.07.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.07.2017 17.00-20.00 3
2. 11.07.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 14.07.2017 12.00-20.00 8
2. 18.07.2017 12.00-20.00 8
3.` 19.07.2017 15.30-20.00 4,5
4. 20.07.2017 16.00-20.00 4
5. 21.07.2017 16.00-20.00 4
6. 24.07.2017 16.00-20.00 4
7. 25.07.2017 16.00-20.00 4
8. 26.07.2017 16.00-20.00 4
9. 27.07.2017 16.00-20.00 4
10. 28.07.2017 16.00-20.00 4
11. 31.07.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 11 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin realizacji obozu: 25 lipca – 31 lipca 2017 roku.

Miejsce realizacji obozu:

Leśny Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Nagórzyce”

Swolszewice Małe ul. Leśna 1

97-213 Smardzewice

Planowana ilość uczestników: 58 osób

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.07.2017 10.00-15.00 5
2. 04.07.2017 10.00-15.00 5
3. 05.07.2017 10.00-15.00 5
4. 06.07.2017 11.00-13.00 2
5. 07.07.2017 11.00-13.00 2
6. 10.07.2017 11.00-13.00 2
7. 11.07.2017 11.00-13.00 2
8. 12.07.2017 11.00-13.00 2
9. 13.07.2017 11.00-13.00 2
10. 17.07.2017 11.00-13.00 2
11. 18.07.2017 11.00-13.00 2
12. 19.07.2017 11.00-13.00 2
13. 20.07.2017 11.00-13.00 2
14. 21.07.2017 11.00-13.00 2
15. 24.07.2017 11.00-12.30 1,5
16. 25.07.2017 11.00-12.30 1,5
Łącznie: 16 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.07.2017 13.00-17.00 4
2. 05.07.2017 13.00-17.00 4
3. 08.07.2017 11.00-15.00 4
4. 10.07.2017 10.00-14.00 4
5. 12.07.2017 10.00-14.00 4
6. 14.07.2017 10.00-14.00 4
7. 17.07.2017 16.00-19.00 3
8. 19.07.2017 16.00-20.00 4
9. 21.07.2017 16.00-20.00 4
10. 22.07.2017 10.00-15.00 5
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.07.2017 10.00-15.00 5
2. 05.07.2017 12.00-17.00 5
3. 07.07.2017 12.00-17.00 5
4. 12.07.2017 14.00-19.00 5
5. 15.07.2017 11.00-16.00 5
6. 16.07.2017 10.00-20.00 10
7. 20.07.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 7 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.07.2017 14.00-19.00 5
2. 04.07.2017 14.00-19.00 5
3. 05.07.2017 14.00-19.00 5
4. 06.07.2017 14.00-19.00 5
5. 07.07.2017 14.00-19.00 5
6. 10.07.2017 14.00-19.00 5
7. 11.07.2017 14.00-19.00 5
8. 12.07.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu czerwcu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla II grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.06.2017 16.00-20.00 4
2. 12.06.2017 16.00-20.00 4
3. 21.06.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.06.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 12.06.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 09.06.2017 17.00-20.00 3
2. 23.06.2017 17.00-20.00 3
3. 30.06.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 3 dni, 9 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.06.2017 16.00-20.00 4
2. 02.06.2017 16.00-20.00 4
3.` 05.06.2017 16.00-20.00 4
4. 08.06.2017 16.00-20.00 4
5. 09.06.2017 11.00-17.00 6
6. 13.06.2017 16.00-20.00 4
7. 16.06.2017 16.00-20.00 4
8. 20.06.2017 16.00-20.00 4
9. 22.06.2017 16.00-20.00 4
10. 23.06.2017 16.00-20.00 4
11. 27.06.2017 16.00-20.00 4
12. 28.06.2017 16.00-20.00 4
13. 29.06.2017 16.00-18.30 2,5
Łącznie: 13 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin obozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.06.2017 14.00-18.00 4
2. 02.06.2017 13.00-17.00 4
3. 03.06.2017 10.00-14.00 4
4. 05.06.2017 14.10-17.10 3
5. 06.06.2017 14.10-17.10 3
6. 07.06.2017 14.10-16.10 2
7. 08.06.2017 14.10-16.10 2
8. 09.06.2017 13.10-15.10 2
9. 12.06.2017 14.10-16.10 2
10. 13.06.2017 14.10-16.10 2
11. 14.06.2017 14.10-16.10 2
12. 19.06.2017 14.10-16.10 2
13. 20.06.2017 14.10-16.10 2
14. 21.06.2017 14.10-15.40 1,5
15. 26.06.2017 11.00-12.30 1,5
16. 27.06.2017 11.00-12.30 1,5
17. 28.06.2017 11.00-12.30 1,5
Łącznie: 17 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.06.2017 15.00-18.00 3
2. 03.06.2017 10.00-14.00 4
3. 05.06.2017 15.00-18.00 3
4. 07.06.2017 15.00-18.00 3
5. 09.06.2017 15.00-18.00 3
6. 10.06.2017 10.00-14.00 4
7. 12.06.2017 15.00-18.00 3
8. 14.06.2017 15.00-19.00 4
9. 16.06.2017 15.00-18.00 3
10. 17.06.2017 10.00-14.00 4
11. 19.06.2017 15.00-18.00 3
12. 20.06.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.06.2017 16.00-19.00 3
2. 03.06.2017 10.00-13.00 3
3. 04.06.2017 10.00-20.00 10
4. 05.06.2017 17.00-20.00 3
5. 06.06.2017 15.00-18.00 3
6. 07.06.2017 15.00-18.00 3
7. 08.06.2017 15.00-18.00 3
8. 12.06.2017 15.00-18.00 3
9. 13.06.2017 15.00-18.00 3
10. 14.06.2017 15.00-18.00 3
11. 17.06.2017 10.00-13.00 3
Łącznie: 11 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.06.2017 14.00-19.00 5
2. 02.06.2017 14.00-19.00 5
3. 05.06.2017 14.00-19.00 5
4. 06.06.2017 14.00-19.00 5
5. 07.06.2017 14.00-19.00 5
6. 08.06.2017 14.00-19.00 5
7. 09.06.2017 14.00-19.00 5
8. 12.06.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.06.2017 16.00-20.00 4
2. 19.06.2017 16.00-20.00 4
3. 26.06.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Planowany harmonogram warsztatów dla II grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 12.06.2017 16.00-20.00 4
2. 14.06.2017 16.00-20.00 4
3. 21.06.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu maju 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla II grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.05.2017 16.00-20.00 4
2. 15.05.2017 16.00-20.00 4
3. 31.05.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.05.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 22.05.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.05.2017 17.00-20.00 3
2. 26.05.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.05.2017 16.00-20.00 4
2. 08.05.2017 16.00-20.00 4
3.` 09.05.2017 16.00-20.00 4
4. 11.05.2017 16.00-20.00 4
5. 12.05.2017 16.00-20.00 4
6. 15.05.2017 16.00-19.30 3,5
7. 16.05.2017 16.00-20.00 4
8. 18.05.2017 16.00-19.30 3,5
9. 22.05.2017 16.00-20.00 4
10. 25.05.2017 16.00-20.00 4
11. 26.05.2017 11.00-16.30 5,5
12. 29.05.2017 16.00-20.00 4
13. 30.05.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 13 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin obozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.05.2017 11.00-14.00 3
2. 05.05.2017 11.00-14.00 3
3. 06.05.2017 11.00-14.00 3
4. 08.05.2017 14.10-17.10 3
5. 09.05.2017 14.10-16.10 2
6. 10.05.2017 15.10-17.10 2
7. 11.05.2017 14.10-16.10 2
8. 12.05.2017 13.10-15.10 2
9. 15.05.2017 14.10-16.10 2
10. 16.05.2017 14.10-16.10 2
11. 17.05.2017 14.10-16.10 2
12. 18.05.2017 14.10-16.10 2
13. 19.05.2017 13.10-15.10 2
14. 22.05.2017 14.10-16.10 2
15. 23.05.2017 14.10-16.10 2
16. 24.05.2017 15.10-17.10 2
17. 25.05.2017 14.10-16.10 2
18. 26.05.2017 13.10-15.10 2
Łącznie: 18 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.05.2017 15.00-19.00 4
2. 03.05.2017 15.00-18.00 3
3. 05.05.2017 15.00-18.00 3
4. 06.05.2017 10.00-14.00 4
5. 08.05.2017 15.00-18.00 3
6. 10.05.2017 15.00-18.00 3
7. 12.05.2017 15.00-19.00 4
8. 15.05.2017 15.00-18.00 3
9. 17.05.2017 15.00-18.00 3
10. 19.05.2017 15.00-18.00 3
11. 20.05.2017 10.00-14.00 4
12. 22.05.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.05.2017 15.00-18.00 3
2. 08.05.2017 16.00-20.00 4
3. 09.05.2017 15.00-18.00 3
4. 10.05.2017 15.00-18.00 3
5. 11.05.2017 16.00-20.00 4
6. 12.05.2017 16.00-20.00 4
7. 13.05.2017 16.00-20.00 4
8. 14.05.2017 10.00-18.00 8
9. 18.05.2017 15.00-18.00 3
10. 21.05.2017 12.00-16.00 4
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.05.2017 14.00-19.00 5
2. 09.05.2017 14.00-19.00 5
3. 10.05.2017 14.00-19.00 5
4. 11.05.2017 14.00-19.00 5
5. 12.05.2017 14.00-19.00 5
6. 15.05.2017 14.00-19.00 5
7. 17.05.2017 14.00-19.00 5
8. 19.05.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.05.2017 16.00-20.00 4
2. 19.05.2017 16.00-20.00 4
3. 24.05.2017 10.00-14.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Planowany harmonogram warsztatów dla II grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 17.05.2017 16.00-20.00 4
2. 23.05.2017 16.00-20.00 4
3. 24.05.2017 14.00-18.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu kwietniu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla II grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.04.2017 16.00-20.00 4
2. 12.04.2017 16.00-20.00 4
3. 19.04.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.04.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.04.2017 17.00-20.00 3
2. 28.04.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2017 16.00-19.30 3,5
2. 04.04.2017 16.30-19.30 3
3.` 05.04.2017 16.30-19.30 3
4. 06.04.2017 16.30-20.00 3,5
5. 07.04.2017 16.00-19.30 3,5
6. 10.04.2017 16.00-19.30 3,5
7. 11.04.2017 16.00-20.00 4
8. 12.04.2017 16.00-20.00 4
9. 13.04.2017 16.00-20.00 4
10. 19.04.2017 16.00-20.00 4
11. 20.04.2017 16.00-19.00 3
12. 21.04.2017 15.00-20.00 5
13. 24.04.2017 16.00-20.00 4
14. 25.04.2017 16.00-20.00 4
15. 26.04.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 15 dni, 56 godzin

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin obozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2017 14.10-18.10 4
2. 04.04.2017 14.10-18.10 4
3. 05.04.2017 15.10-18.10 3
4. 06.04.2017 14.10-18.10 4
5. 07.04.2017 13.00-17.00 4
6. 10.04.2017 14.10-16.10 2
7. 11.04.2017 14.10-16.10 2
8. 12.04.2017 15.10-17.10 2
9. 13.04.2017 14.10-16.10 2
10. 18.04.2017 13.10-16.10 3
11. 19.04.2017 15.10-17.10 2
12. 20.04.2017 14.10-16.10 2
13. 21.04.2017 13.10-15.10 2
14. 24.04.2017 14.10-16.10 2
15. 25.04.2017 14.10-16.10 2
Łącznie: 15 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.04.2017 16.00-19.00 3
2. 06.04.2017 15.00-18.00 3
3. 08.04.2017 10.00-14.00 4
4. 12.04.2017 15.00-18.00 3
5. 13.04.2017 15.00-18.00 3
6. 14.04.2017 15.00-18.00 3
7. 15.04.2017 10.00-14.00 4
8. 18.04.2017 16.00-19.00 3
9. 20.04.2017 15.00-18.00 3
10. 21.04.2017 15.00-19.00 4
11. 24.04.2017 15.00-19.00 4
12. 25.04.2017 16.00-19.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.04.2017 10.00-16.00 6
2. 03.04.2017 15.00-18.00 3
3. 05.04.2017 15.00-18.00 3
4. 10.04.2017 15.00-20.00 5
5. 12.04.2017 15.00-18.00 3
6. 13.04.2017 10.00-15.00 5
7. 14.04.2017 15.00-19.00 4
8. 15.04.2017 10.00-15.00 5
9. 21.04.2017 15.00-18.00 3
10. 24.04.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2017 14.00-19.00 5
2. 04.04.2017 14.00-19.00 5
3. 06.04.2017 14.00-19.00 5
4. 07.04.2017 14.00-19.00 5
5. 10.04.2017 14.00-19.00 5
6. 11.04.2017 14.00-19.00 5
7. 12.04.2017 14.00-19.00 5
8. 18.04.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

 

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 27.04.2017 12.00-16.00 4
Łącznie: 1 dzień, 4 godziny

 

 

 

Planowany harmonogram warsztatów dla II grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 27.04.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 1 dzień, 4 godziny

 

 

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu marcu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla I grupy uczestników – 8 kandydatów na rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.03.2017 17.00-21.00 4
2. 15.03.2017 17.00-21.00 4
3. 22.03.2017 17.00-21.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.03.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.03.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.03.2017 17.00-20.00 3
2. 17.03.2017 17.00-20.00 3
3. 24.03.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 3 dni, 9 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.03.2017 18.00-20.00 2
2. 22.03.2017 16.00-20.00 4
3.` 27.03.2017 16.00-20.00 4
4. 29.03.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 4 dni, 14 godzin

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin obozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2017 15.10-18.10 3
2. 02.03.2017 14.10-18.10 4
3. 03.03.2017 14.10-17.10 3
4. 06.03.2017 14.10-16.10 2
5. 07.03.2017 14.10-16.10 2
6. 08.03.2017 14.10-16.10 2
7. 09.03.2017 14.10-16.10 2
8. 13.03.2017 14.10-16.40 2,5
9. 14.03.2017 14.10-16.40 2,5
10. 15.03.2017 15.10-17.40 2,5
11. 16.03.2017 14.10-16.40 2,5
12. 20.03.2017 14.10-16.40 2,5
13. 21.03.2017 14.10-16.40 2,5
14. 23.03.2017 14.10-16.40 2,5
15. 27.03.2017 14.10-16.40 2,5
16. 28.03.2017 14.10-16.10 2
Łącznie: 16 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.03.2017 15.00-19.00 4
2. 04.03.2017 10.00-13.00 3
3. 07.03.2017 16.00-19.00 3
4. 10.03.2017 16.00-19.00 3
5. 11.03.2017 10.00-14.00 4
6. 13.03.2017 16.00-19.00 3
7. 14.03.2017 15.30-18.30 3
8. 15.03.2017 13.00-16.00 3
9. 17.03.2017 16.00-20.00 4
10. 21.03.2017 16.00-19.00 3
11. 24.03.2017 16.00-19.00 3
12. 25.03.2017 10.00-14.00 4
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2017 15.00-18.00 3
2. 02.03.2017 15.00-18.00 3
3. 03.03.2017 16.00-19.00 3
4. 07.03.2017 11.00-17.00 6
5. 09.03.2017 16.00-19.00 3
6. 11.03.2017 10.00-14.00 4
7. 13.03.2017 15.00-20.00 5
8. 15.03.2017 15.00-18.00 3
9. 18.03.2017 11.00-18.00 7
10. 21.03.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.03.2017 14.00-19.00 5
2. 03.03.2017 14.00-19.00 5
3. 06.03.2017 14.00-19.00 5
4. 07.03.2017 14.00-19.00 5
5. 09.03.2017 14.00-19.00 5
6. 13.03.2017 14.00-19.00 5
7. 14.03.2017 14.00-19.00 5
8. 16.03.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.03.2017 16.00-20.00 4
2. 14.03.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 2 dni, 8 godzin

 

Planowany harmonogram warsztatów dla II grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2017 16.00-20.00 4
2. 09.03.2017 16.00-20.00 4
3. 20.03.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatów zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu lutym 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemurodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla I grupy uczestników – 8 kandydatów na rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 09.02.2017 17.00-21.00 4
2. 15.02.2017 17.00-21.00 4
3. 22.02.2017 17.00-21.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.02.2017 17.00-20.00 3
2. 27.02.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.02.2017 17.00-20.00 3
2. 20.02.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.02.2017 17.00-20.00 3
2. 17.02.2017 17.00-20.00 3
3. 24.02.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 3dni, 9 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 21.02.2017 17.00-20.00 3
2. 22.02.2017 16.30-20.00 3,5
3.` 23.02.2017 16.30-19.30 3
4. 24.02.2017 16.30-20.00 3,5
5. 27.02.2017 16.30-19.30 3
Łącznie: 5 dni, 16 godzin

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany terminobozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. UrszuliBodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej ZofiiDziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2017 15.10-17.40 2,5
2. 02.02.2017 14.10-16.40 2,5
3. 03.02.2017 14.00-16.00 2
4. 06.02.2017 14.10-17.10 3
5. 07.02.2017 14.10-17.10 3
6. 08.02.2017 15.10-17.10 2
7. 09.02.2017 14.10-16.10 2
8. 13.02.2017 14.10-16.40 2,5
9. 14.02.2017 14.10-17.10 3
10. 15.02.2017 15.10-17.40 2,5
11. 16.02.2017 14.10-16.10 2
12. 20.02.2017 14.10-16.10 2
13. 21.02.2017 14.10-17.10 3
14. 22.02.2017 15.10-17.10 2
15. 23.02.2017 14.10-16.10 2
16. 24.02.2017 13.45-15.45 2
17. 27.02.2017 14.10-16.10 2
Łącznie: 17 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej KingiŁuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2017 15.00-18.00 3
2. 02.02.2017 15.00-19.00 4
3. 06.02.2017 15.00-18.00 3
4. 07.02.2017 15.30-18.30 3
5. 10.02.2017 16.00-19.00 3
6. 11.02.2017 10.00-14.00 4
7. 14.02.2017 15.00-18.00 3
8. 17.02.2017 16.00-19.00 3
9. 18.02.2017 10.00-14.00 4
10. 20.02.2017 15.00-18.00 3
11. 21.02.2017 15.30-18.30 3
12. 22.02.2017 14.00-18.00 4
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i SławomiraJanicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2017 15.00-19.00 4
2. 02.02.2017 15.00-19.00 4
3. 03.02.2017 15.30-19.30 4
4. 06.02.2017 16.00-20.00 4
5. 07.02.2017 16.00-20.00 4
6. 08.02.2017 15.00-19.00 4
7. 11.02.2017 12.00-16.00 4
8. 15.02.2017 15.00-19.00 4
9. 16.02.2017 15.30-19.30 4
10. 24.02.2017 11.00-15.00 4
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i AdamaOłubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2017 14.00-19.00 5
2. 03.02.2017 14.00-19.00 5
3. 07.02.2017 14.00-19.00 5
4. 10.02.2017 14.00-19.00 5
5. 13.02.2017 14.00-19.00 5
6. 15.02.2017 14.00-19.00 5
7. 20.02.2017 14.00-19.00 5
8. 24.02.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 28.02.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 1 dzień, 4 godziny

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatówzostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu styczniu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemurodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla I grupy uczestników – 8 kandydatów na rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.01.2017 17.00-21.00 4
2. 24.01.2017 17.00-21.00 4
3. 31.01.2017 17.00-21.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 30.01.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

2Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 31.01.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 31.01.2017 14.00-17.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą, który będzie prowadził psychoterapię.

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany terminobozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. UrszuliBodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej ZofiiDziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 11.01.2017 14.10-16.10 2
2. 12.01.2017 17.10-19.10 2
3. 13.01.2017 14.10-17.10 3
4. 14.01.2017 10.15-13.15 3
5. 23.01.2017 11.00-14.00 3
6. 24.01.2017 10.00-14.00 4
7. 25.01.2017 10.00-14.00 4
8. 26.01.2017 10.00-14.00 4
9. 27.01.2017 11.00-14.00 3
10. 28.01.2017 08.00-16.00 8 Termin może ulec zmianie na dzień 24.01.2017
11. 30.01.2017 15.45-17.45 2
12. 31.01.2017 14.10-16.10 2
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej KingiŁuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.01.2017 13.00-16.00 3
2. 05.01.2017 13.00-16.00 3
3. 06.01.2017 13.00-17.00 4
4. 09.01.2017 13.00-17.00 4
5. 10.01.2017 15.30-18.30 3
6. 13.01.2017 15.00-18.00 3
7. 14.01.2017 10.00-14.00 4
8. 17.01.2017 16.00-19.00 3
9. 19.01.2017 13.00-16.00 3
10. 21.01.2017 10.00-14.00 4
11. 23.01.2017 13.00-16.00 3
12. 24.01.2017 15.30-18.30 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i SławomiraJanicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.01.2017 15.00-19.00 4
2. 05.01.2017 15.00-18.00 3
3. 09.01.2017 16.00-19.00 3
4. 10.01.2017 15.30-18.30 3
5. 11.01.2017 15.00-18.00 3
6. 12.01.2017 15.00-18.00 3
7. 16.01.2017 10.00-13.00 3
8. 17.01.2017 10.00-13.00 3
9. 18.01.2017 11.00-14.00 3
10. 19.01.2017 11.00-14.00 3
11. 24.01.2017 10.00-13.00 3
12. 25.01.2017 12.00-15.00 3
13. 26.01.2017 12.00-15.00 3
Łącznie: 13 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i AdamaOłubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 11.01.2017 14.00-19.00 5
2. 13.01.2017 14.00-19.00 5
3. 16.01.2017 14.00-19.00 5
4. 17.01.2017 14.00-19.00 5
5. 20.01.2017 14.00-19.00 5
6. 23.01.2017 14.00-19.00 5
7. 24.01.2017 14.00-19.00 5
8. 25.01.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Planowany harmonogram warsztatówzostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatówzostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem łącznie 137 osób z rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 64 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 65 osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci oraz 8 kandydatów na rodziców zastępczych.

W ramach projektu realizujemy szkolenia programem PRIDE dla 8 kandydatów na rodziców zastępczych oraz 10 istniejących rodzin zastępczych( 14 osób) – łącznie dla 22 osób podzielonych na 3 grupy. Szkolenia PRIDE odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, pokój nr 13. Grupa I będzie szkolona w miesiącach grudzień 2016 – marzec 2017, przy czym w miesiącu grudniu 2016 r. w godzinach 17:00-21:00 (4 godziny) w dniach: 6.12.2016, 13.12.2016, 20.12.2016. Grupa II będzie miała szkolenie w miesiącach kwiecień – lipiec 2017, a grupa III będzie miała szkolenie w miesiącach wrzesień – grudzień 2017. Harmonogram następnych spotkań w ramach szkolenia programem PRIDE zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach planuje jeszcze w miesiącu grudniu rozpocząć realizację poniższych form wsparcia:

 1. zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych w okresie XII 2016 – II 2018,
 2. prowadzenie trzech grup wsparcia w okresie grudzień 2016 – luty 2018, dla:

1) rodzin zastępczych(12 osób),

2) 12 nastolatków przebywających w rodzinach zastępczych,

3) 8 dzieci z rodzin zastępczych cierpiących na zaburzenia FAS,

 1. zatrudnienie 4 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla 4 rodzin zastępczych w okresie grudzień 2016 – luty 2018.

Szczegółowy harmonogram w/w form wsparcia zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.

 

Od roku 2017 planujemy realizację:

 1. terapii indywidualnej dla 18 dzieci z rodzin zastępczych w okresie luty – listopad 2017,
 2. terapii rodzinnej dla 11 rodzin zastępczych w okresie luty – listopad 2017,
 3. wyjazdowego, 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla rodziców zastępczych oraz dzieci z rodzin zastępczych, łącznie dla 58 osób, w miesiącach czerwiec-lipiec 2017,
 4. warsztatów dla 16 rodziców zastępczych z zakresu profilaktyki i konsekwencji uzależnień, w miesiącach luty – marzec 2017,
 5. warsztatów dla 16 rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się, w miesiącach kwiecień – czerwiec 2017.

Szczegółowy harmonogram w/w form wsparcia zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyłonieniu wykonawców, którzy będą realizować w/w zadania.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że prowadzi otwartą rekrutację do projektu pod nazwą: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, którego celem jest rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu pabianickiego.

bbb

W ramach projektu planujemy objąć wsparciem 137 osób z rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 64 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 65 osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci oraz 8 kandydatów na rodziców zastępczych.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się/pracują            lub zamieszkują na obszarze powiatu pabianickiego w województwie łódzkim, to znaczy dzieci w wieku do 18 r. ż. przebywające w pieczy zastępczej, rodzice zastępczy oraz kandydaci na rodziców zastępczych.

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności rodziny zastępcze z terenu Powiatu Pabianickiego, które:

– korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

– pełnią funkcję rodziny zastępczej dla dzieci z niepełnosprawnościami,

– mają problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Zakres wsparcia dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa nie będzie powielany ze wsparciem, które te osoby otrzymują w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

 

W ramach projektu planujemy zrealizować niżej wymienione formy wsparcia:

 1. szkolenia programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz istniejących rodzin zastępczych,
 2. utworzenie trzech grup wsparcia dla:

1) rodzin zastępczych,

2) nastolatków przebywających w rodzinach zastępczych,

3) dzieci z rodzin zastępczych cierpiących na zaburzenia FAS,

 1. terapię indywidualną dla dzieci z rodzin zastępczych,
 2. terapię rodzinną dla rodzin zastępczych,
 3. wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny dla rodziców zastępczych oraz dzieci z rodzin zastępczych,
 4. warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu profilaktyki i konsekwencji uzależnień,
 5. warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się,

Ponadto planujemy zatrudnić dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz cztery osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarskich dla czterech rodzin zastępczych, w ramach rozwoju usług świadczonych na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie osobiście poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a, pokój 14. Ankieta rekrutacyjna do projektu dostępna jest również na stronie internetowej PCPR pod adresem: www.pcpr-pabianice.pl

Dzieci niepełnoletnie przebywające w rodzinach zastępczych powinny być zgłaszane do projektu przez rodziców zastępczych.

Rekrutacja prowadzona będzie od 1.11.2016 do 30.11.2016 roku.

 

” W związku z realizacją Projektu pn.: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

koordynator zaproszenie – do pobrania

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich dla czterech rodzin zastępczych.

Osoba do pomocy zaproszenie – do pobrania

Zatrudnienie na umowę zlecenie lidera do prowadzenia trzech grup wsparcia dla łącznie 32 Beneficjentów Ostatecznych projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom

Lider grupy wsparcia zaproszenie – do pobrania

” W związku z realizacją Projektu pn.: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Pod działanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: wynajem sali szkoleniowej oraz świadczenie usługi serwisu kawowego dla beneficjentów projektu „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”

Zaproszenie do złoż. oferty_sala+serwis kawowy – do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: zatrudnienie na umowę zlecenie lidera do prowadzenia trzech grup wsparcia dla 32 beneficjentów ostatecznych projektu „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”

Lider zaproszenie – do pobrania

 

Ogłoszenie lider gr wsparcia – do pobrania

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie lidera do prowadzenia trzech grup wsparcia dla 32 Beneficjentów Ostatecznych projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom

Ogłoszenie lider – do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: zatrudnienie na umowę zlecenie psychoterapeuty do przeprowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii rodzinnej dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom”

psychoterapeuta oferta – do pobrania

psychoterapeuta załącznik – do pobrania

 

Protokół z przeprowadzonego naboru osób na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – do pobrania

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: wynajem sali szkoleniowej oraz świadczenie serwisu kawowego – do pobrania

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówień: zatrudnienie na umowę zlecenie czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla czterech rodzin zastępczych – do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę produktów do zapewnienia serwisu kawowego

serwis kawowy – do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: zatrudnienie na umowę zlecenie specjalisty do przeprowadzenia warsztatów grupowych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień dla rodziców zastępczych

zaproszenie warsztaty – do pobrania

prtokół warsztaty – do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejtermin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 21.02.2017r

Koordynator 2017 – do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „zatrudnienie na umowę zlecenie specjalisty do przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się dla rodziców zastępczych w ramach projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom
Zaproszenie do złożenia oferty 2017 – do pobrania
Protokół – do pobrania

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 58 osób, uczestników projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” wraz z otoczeniem

Zaproszenie oboz zad 5 – do pobrania

Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania: „zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego
dla łącznie 58 osób, uczestników projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” wraz z otoczeniem
Protokół obóz – do pobrania

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji) w związku z realizacją[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do składania ofert na DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

„DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 Z DNIA 09.09.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne,[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 Z DNIA 01.09.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób[…]

Szczegóły >>