logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że realizuje projekt pod nazwą: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, którego celem jest rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej
na terenie powiatu pabianickiego.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu kwietniu 2018 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania jest zatrudnionych 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 21 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych –  szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla IV grupy uczestników – 8 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 09.04.2018 16.30-20.30 4
2. 16.04.2018 16.30-20.30 4
3. 23.04.2018 14.00-18.00 4
Łącznie:  3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualnej trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2018 12.30-19.00 6,5
2. 04.04.2018 15.00-19.00 4
3.` 09.04.2018 16.00-19.00 3
4. 10.04.2018 15.00-16.00 17.30-19.30 3
5. 11.04.2018 15.00-19.00 4
6. 12.04.2018 14.00-16.00 17.00-18.30 3,5
7. 13.04.2018 14.00-15.00 16.00-17.30 18.30-19.30 3,5
8. 16.04.2018 14.00-15.30 16.30-20.00 5
9. 17.04.2018 15.00-19.00 4
10. 18.04.2018 15.00-18.30 3,5
11. 19.04.2018 15.00-18.00 3
12. 20.04.2018 13.30-17.30 4
Łącznie:  12 dni,  40 godzin

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy trening wzmacniający więzi

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.04.2018 15.10-17.10 2
2. 05.04.2018 16.05-18.05 2
3. 06.04.2018 14.35-17.05 2,5
4. 07.04.2018 10.00-14.00 4
5. 09.04.2018 14.35-17.05 2,5
6. 10.04.2018 14.05-16.35 2,5
7. 11.04.2018 15.05-17.05 2
8. 12.04.2018 16.05-18.05 2
9. 13.04.2018 14.35-17.05 2,5
10. 16.04.2018 14.35-17.05 2,5
11. 17.04.2018 14.05-16.35 2
12. 18.04.2018 15.05-17.05 2
13. 19.04.2018 16.05-18.05 2
14. 20.04.2018 14.35-16.35 2
15. 23.04.2018 14.35-16.35 2
16. 24.04.2018 14.05-16.35 2,5
17. 25.04.2018 15.05-17.35 2,5
Łącznie:  17 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.04.2018 15.00-18.00 3
2. 06.04.2018 15.00-18.00 3
3.` 07.04.2018 15.00-19.00 4
4. 09.04.2018 15.00-18.00 3
5. 10.04.2018 15.00-18.00 3
6. 11.04.2018 15.00-19.00 4
7. 13.04.2018 15.00-18.00 3
8. 14.04.2018 15.00-18.00 3
9. 16.04.2018 15.00-19.00 4
10. 17.04.2018 15.00-18.00 3
11. 18.04.2018 15.00-18.00 3
12. 20.04.2018 15.00-19.00 4
Łącznie:  12 dni,  40 godzin
 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.04.2018 10.00-20.00 10
2. 02.04.2018 10.00-17.00 7
3. 04.04.2018 15.00-19.00 4
4. 09.04.2018 15.00-19.00 4
5. 11.04.2018 15.00-19.00 4
6. 14.04.2018 11.00-15.00 4
7. 16.04.2018 15.00-19.00 4
8. 18.04.2018 15.00-18.00 3
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2018 14.00-19.00 5
2. 04.04.2018 14.00-19.00 5
3. 05.04.2018 14.00-19.00 5
4. 06.04.2018 14.00-19.00 5
5. 09.04.2018 14.00-19.00 5
6. 10.04.2018 14.00-19.00 5
7. 11.04.2018 14.00-19.00 5
8. 12.04.2018 14.00-19.00 5
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu marcu 2018 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych –  szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla IV grupy uczestników – 8 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.03.2018 16.30-20.30 4
2. 12.03.2018 16.30-20.30 4
3. 19.03.2018 16.30-20.30 4
Łącznie:  3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualnej trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.03.2018 15.00-20.00 5
2. 06.03.2018 16.00-18.30 2,5
3.` 07.03.2018 15.00-20.00 5
4. 09.03.2018 15.00-20.00 5
5. 12.03.2018 15.00-20.00 5
6. 14.03.2018 15.00-20.00 5
7. 16.03.2018 15.00-20.00 5
8. 19.03.2018 15.00-20.00 5
9. 21.03.2018 15.00-20.00 5
10. 23.03.2018 15.00-20.00 5
11. 28.03.2018 15.00-20.00 5
Łącznie:  11 dni,  52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy trening wzmacniający więzi

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2018 16.10-17.40 1,5
2. 02.03.2018 14.40-16.40 2
3. 03.03.2018 10.00-15.00 5
4. 05.03.2018 14.00-16.00 2
5. 06.03.2018 14.00-16.00 2
6. 07.03.2018 14.00-16.00 2
7. 08.03.2018 16.10-17.40 1,5
8. 10.03.2018 10.00-14.00 4
9. 13.03.2018 14.10-16.10 2
10. 14.03.2018 15.10-17.10 2
11. 15.03.2018 16.10-17.40 1,5
12. 16.03.2018 14.35-16.35 2
13. 19.03.2018 14.35-16.35 2
14. 20.03.2018 14.10-16.10 2
15. 21.03.2018 15.10-17.10 2
16. 22.03.2018 16.10-17.40 1,5
17. 23.03.2018 14.35-17.05 2,5
18. 26.03.2018 14.35-17.05 2,5
Łącznie:  18 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.03.2018 14.00-18.00 4
2. 05.03.2018 14.00-18.00 4
3. 07.03.2018 14.00-18.00 4
4. 09.03.2018 14.00-18.00 4
5. 12.03.2018 14.00-18.00 4
6. 14.03.2018 14.00-18.00 4
7. 16.03.2018 14.00-18.00 4
8. 19.03.2018 14.00-18.00 4
9. 23.03.2018 14.00-18.00 4
10. 26.03.2018 14.00-18.00 4
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2018 15.00-18.00 3
2. 03.03.2018 11.00-15.00 4
3. 06.03.2018 15.00-18.00 3
4. 08.03.2018 15.00-20.00 5
5. 13.03.2018 15.00-18.00 3
6. 15.03.2018 15.00-18.00 3
7. 17.03.2018 11.00-15.00 4
8. 18.03.2018 11.00-19.00 8
9. 20.03.2018 15.00-19.00 4
10. 22.03.2018 15.00-18.00 3
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2018 14.00-19.00 5
2. 02.03.2018 14.00-19.00 5
3. 05.03.2018 14.00-19.00 5
4. 06.03.2018 14.00-19.00 5
5. 07.03.2018 14.00-19.00 5
6. 08.03.2018 14.00-19.00 5
7. 09.03.2018 14.00-19.00 5
8. 13.03.2018 14.00-19.00 5
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu lutym
2018 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych –  szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla IV grupy uczestników – 8 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.02.2018 16.30-20.30 4
2. 20.02.2018 16.30-20.30 4
3. 26.02.2018 16.30-20.30 4
Łącznie:  3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.02.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.02.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.02.2018 17.00-20.00 3
2. 09.02.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualnej trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2018 16.00-20.00 4
2. 02.02.2018 16.00-18.00 2
3.` 09.02.2018 14.00-20.00 6
4. 12.02.2018 16.00-20.00 4
5. 13.02.2018 15.00-20.00 5
6. 14.02.2018 16.00-20.00 4
7. 16.02.2018 15.00-20.00 5
8. 20.02.2018 16.00-19.30 3,5
9. 23.02.2018 15.00-20.00 5
10. 26.02.2018 15.00-20.00 5
11. 27.02.2018 15.00-20.00 5
12. 28.02.2018 16.00-20.00 4
Łącznie:  12 dni,  52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy trening wzmacniający więzi

Planowany termin treningu: 26 styczeń-11 luty 2018 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.02.2018 10.00-15.00 5
2. 05.02.2018 10.30-14.30 4
3. 06.02.2018 07.20-11.20 4
4. 07.02.2018 10.30-13.30 3
5. 08.02.2018 10.30-13.30 3
6. 09.02.2018 10.30-13.30 3
7. 12.02.2018 14.35-16.35 2
8. 13.02.2018 14.05-16.05 2
9. 14.02.2018 15.05-17.05 2
10. 15.02.2018 16.05-18.05 2
11. 16.02.2018 14.35-16.35 2
12. 19.02.2018 14.35-17.05 2,5
13. 20.02.2018 14.05-16.05 2
14. 21.02.2018 15.05-17.05 2
15. 22.02.2018 16.05-17.35 1,5
Łącznie:  15 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.02.2018 14.00-18.00 4
2. 05.02.2018 14.00-18.00 4
3. 07.02.2018 14.00-18.00 4
4. 09.02.2018 14.00-18.00 4
5. 12.02.2018 14.00-18.00 4
6. 14.02.2018 14.00-18.00 4
7. 16.02.2018 14.00-18.00 4
8. 17.02.2018 14.00-18.00 4
9. 19.02.2018 14.00-18.00 4
10. 21.02.2018 14.00-18.00 4
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2018 13.00-17.00 4
2. 03.02.2018 12.00-16.00 4
3. 05.02.2018 13.00-19.00 6
4. 08.02.2018 12.00-18.00 6
5. 10.02.2018 11.00-15.00 4
6. 11.02.2018 12.00-15.00 3
7. 12.02.2018 15.00-18.00 3
8. 15.02.2018 15.00-18.00 3
9. 17.02.2018 11.00-15.00 4
10. 20.02.2018 15.00-18.00 3
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.02.2018 14.00-19.00 5
2. 05.02.2018 14.00-19.00 5
3. 06.02.2018 14.00-19.00 5
4. 07.02.2018 14.00-19.00 5
5. 08.02.2018 14.00-19.00 5
6. 09.02.2018 14.00-19.00 5
7. 12.02.2018 14.00-19.00 5
8. 13.02.2018 14.00-19.00 5
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu styczniu
2018 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych –  szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla IV grupy uczestników – 8 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 16.01.2018 16.00-20.00 4
2. 23.01.2018 16.00-20.00 4
3. 29.01.2018 16.00-20.00 4
Łącznie:  3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

 

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 17.01.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.01.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 12.01.2018 17.00-20.00 3
2. 26.01.2018 17.00-20.00 3
Łącznie:  2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualnej trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.01.2018 16.00-20.00 4
2. 08.01.2018 16.00-20.00 4
3.` 10.01.2018 14.30-20.00 5,5
4. 15.01.2018 16.00-20.00 4
5. 17.01.2018 15.00-20.00 5
6. 29.01.2018 10.00-20.00 10
7. 30.01.2018 10.00-20.00 10
8. 31.01.2018 10.00-20.00 10
Łącznie:  8 dni,  52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy trening wzmacniający więzi

Planowany termin treningu: 26 styczeń-11 luty 2018 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.01.2018 14.10-16.40 2,5
2. 03.01.2018 15.10-17.40 2,5
3. 04.01.2018 15.10-17.40 2,5
4. 05.01.2018 14.10-16.40 2,5
5. 08.01.2018 14.40-17.10 2,5
6. 09.01.2018 14.10-16.40 2,5
7. 10.01.2018 15.10-17.40 2,5
8. 11.01.2018 16.00-18.00 2
9. 15.01.2018 14.40-17.10 2,5
10. 16.01.2018 14.10-16.40 2,5
11. 17.01.2018 15.10-17.40 2,5
12. 18.01.2018 16.10-18.10 2
13. 19.01.2018 14.10-16.40 2,5
14. 22.01.2018 14.40-17.10 2,5
15. 23.01.2018 14.10-16.40 2,5
16. 24.01.2018 15.10-17.40 2,5
17. 25.01.2018 16.10-17.10 1
Łącznie:  17 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.01.2018 14.00-18.00 4
2. 05.01.2018 14.00-18.00 4
3. 08.01.2018 14.00-18.00 4
4. 10.01.2018 14.00-18.00 4
5. 12.01.2018 14.00-18.00 4
6. 15.01.2018 14.00-18.00 4
7. 17.01.2018 14.00-18.00 4
8. 19.01.2018 14.00-18.00 4
9. 22.01.2018 14.00-18.00 4
10. 24.01.2018 14.00-18.00 4
Łącznie:  10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.01.2018 11.00-15.00 4
2. 07.01.2018 14.00-19.00 5
3. 08.01.2018 15.00-18.00 3
4. 10.01.2018 15.00-18.00 3
5. 11.01.2018 15.00-20.00 5
6. 13.01.2018 14.00-20.00 6
7. 14.01.2018 11.00-19.00 8
8. 15.01.2018 15.00-18.00 3
9. 17.01.2018 15.00-18.00 3
Łącznie:  9 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.01.2018 14.00-19.00 5
2. 03.01.2018 14.00-19.00 5
3. 04.01.2018 14.00-19.00 5
4. 05.01.2018 14.00-19.00 5
5. 08.01.2018 14.00-19.00 5
6. 09.01.2018 14.00-19.00 5
7. 10.01.2018 14.00-19.00 5
8. 11.01.2018 14.00-19.00 5
Łącznie:  8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu grudniu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla III grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.12.2017 9.30-13.30 4
2. 11.12.2017 9.30-13.30 4
3. 13.12.2017 9.30-13.30 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.12.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.12.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 17.00-20.00 3
2. 15.12.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.12.2017 15.00-19.00 4
2. 06.12.2017 16.00-20.00 4
3.` 07.12.2017 16.00-18.00 2
4. 11.12.2017 15.00-20.00 5
5. 19.12.2017 15.00-20.00 5
6. 20.12.2017 15.30-19.00 3,5
7. 21.12.2017 15.00-17.00 2
8. 22.12.2017 11.00-18.00 7
9. 27.12.2017 16.00-19.00 3
10. 28.12.2017 09.00-19.00 10
11. 29.12.2017 12.00-15.30

16.30-20.00

7
Łącznie: 11 dni, 52,5 godziny

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 16.10-18.10 2
2. 02.12.2017 10.00-15.00 5
3. 04.12.2017 14.40-17.40 3
4. 05.12.2017 14.10-17.10 3
5. 06.12.2017 15.10-18.10 3
6. 07.12.2017 16.10-17.40 1,5
7. 08.12.2017 16.10-17.40 1,5
8. 09.12.2017 09.00-17.00 8
9. 11.12.2017 14.40-17.40 3
10. 12.12.2017 14.10-17.10 3
11. 13.12.2017 15.10-18.10 3
12. 18.12.2017 14.30-16.00 1,5
13. 19.12.2017 14.10-16.10 2,5
Łącznie: 13 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 14.00-18.00 4
2. 04.12.2017 14.00-18.00 4
3. 06.12.2017 14.00-18.00 4
4. 08.12.2017 14.00-18.00 4
5. 11.12.2017 14.00-18.00 4
6. 13.12.2017 14.00-18.00 4
7. 15.12.2017 14.00-18.00 4
8. 18.12.2017 14.00-18.00 4
9. 19.12.2017 14.00-18.00 4
10. 20.12.2017 14.00-18.00 4
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 15.00-18.00 3
2. 02.12.2017 11.00-15.00 4
3. 05.12.2017 15.00-20.00 5
4. 07.12.2017 15.00-18.00 3
5. 12.12.2017 15.00-18.00 3
6. 15.12.2017 15.00-18.00 3
7. 16.12.2017 11.00-15.00 4
8. 17.12.2017 11.00-20.00 9
9. 18.12.2017 14.00-20.00 6
Łącznie: 9 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.12.2017 14.00-19.00 5
2. 04.12.2017 14.00-19.00 5
3. 05.12.2017 14.00-19.00 5
4. 06.12.2017 14.00-19.00 5
5. 07.12.2017 14.00-19.00 5
6. 08.12.2017 14.00-19.00 5
7. 11.12.2017 14.00-19.00 5
8. 12.12.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.


Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu listopadzie 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla III grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.11.2017 9.30-13.30 4
2. 15.11.2017 9.30-13.30 4
3. 29.11.2017 9.30-13.30 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

 

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 27.11.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 28.11.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 29.11.2017 17.00-20.00 3
2. 30.11.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

UWAGA! Pierwsze spotkanie zostało zrealizowane we wrześniu, natomiast data trzeciego spotkania zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.11.2017 14:00-18:00 4
2. 07.11.2017 14:00-18:00 4
3.` 08.11.2017 14:30-20:00 5,5
4. 13.11.2017 14:00-18:00 4
5. 14.11.2017 14:00-18:00 4
6. 15.11.2017 14:30-19:30 5
7. 17.11.2017 14:00-17:00 3
8. 20.11.2017 14:00-19:00 5
9. 21.11.2017 14:00-17:00 3
10. 22.11.2017 14:30-19:30 5
11. 24.11.2017 14:00-17:00 3
12. 28.11.2017 15:00-17:00 2
13. 29.11.2017 15:00-20:00 5
Łącznie: 13 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.11.2017 15.40-17.40 2
2. 03.11.2017 16.10-17.40 1,5
3. 04.11.2017 10.30-13.30 3
4. 06.11.2017 14.40-17.10 2,5
5. 07.11.2017 14.10-16.40 2,5
6. 08.11.2017 15.10-17.40 2,5
7. 09.11.2017 16.10-17.40 1,5
8. 10.11.2017 16.10-17.40 1,5
9. 13.11.2017 14.40-17.10 2,5
10. 14.11.2017 14.10-16.40 2,5
11. 15.11.2017 15.10-17.40 2,5
12. 16.11.2017 16.10-17.40 1,5
13. 17.11.2017 16.10-17.40 1,5
14. 20.11.2017 14.40-17.10 2,5
15. 21.11.2017 14.10-16.40 2,5
16. 22.11.2017 15.10-17.40 2,5
17. 23.11.2017 16.10-17.40 1,5
18. 24.11.2017 16.10-17.40 1,5
19. 27.11.2017 14.40-16.40 2
Łącznie: 19 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.11.2017 14.00-18.00 4
2. 06.11.2017 15.00-18.00 3
3. 08.11.2017 15.00-18.00 3
4. 10.11.2017 14.00-18.00 4
5. 13.11.2017 15.00-18.00 3
6. 15.11.2017 15.00-18.00 3
7. 17.11.2017 14.00-18.00 4
8. 20.11.2017 15.00-18.00 3
9. 22.11.2017 15.00-18.00 3
10. 24.11.2017 14.00-18.00 4
11. 27.11.2017 15.00-18.00 3
12. 28.11.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.11.2017 15:00-18:00 3
2. 04.11.2017 11.00-15.00 4
3. 05.11.2017 11.00-19.00 8
4. 07.11.2017 15.00-18.00 3
5. 09.11.2017 15.00-18.00 3
6. 11.11.2017 13.00-17.00 4
7. 14.11.2017 15.00-18.00 3
8. 16.11.2017 15.00-18.00 3
9. 18.11.2017 11.00-15.00 4
10. 19.11.2017 12.00-17.00 5
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.11.2017 14.00-19.00 5
2. 03.11.2017 14.00-19.00 5
3. 06.11.2017 14.00-19.00 5
4. 07.11.2017 14.00-19.00 5
5. 08.11.2017 14.00-19.00 5
6. 09.11.2017 14.00-19.00 5
7. 10.11.2017 14.00-19.00 5
8. 13.11.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu październiku 2017 r.

 

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

 

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

 

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

 

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla III grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 11.10.2017 9.30-13.30 4
2. 18.10.2017 9.30-13.30 4
3. 25.10.2017 9.30-13.30 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

 

 

 

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.10.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.10.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

UWAGA! Pierwsze spotkanie zostało zrealizowane we wrześniu, natomiast data trzeciego spotkania zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

 

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.10.2017 15.00-20.00 5
2. 04.10.2017 15.00-20.00 5
3.` 05.10.2017 15.00-20.00 5
4. 10.10.2017 15.00-20.00 5
5. 11.10.2017 15.00-20.00 5
6. 17.10.2017 15.00-20.00 5
7. 24.10.2017 15.00-20.00 5
8. 25.10.2017 15.00-20.00 5
9. 26.10.2017 15.00-20.00 5
10. 27.10.2017 15.00-20.00 5
11. 30.10.2017 15.00-17.30 2,5
Łącznie: 11 dni, 52,5 godziny

 

 

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

 

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

 

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2017 14.40-17.10 2,5
2. 03.10.2017 14.10-16.40 2,5
3. 04.10.2017 15.10-17.40 2,5
4. 05.10.2017 16.10-17.40 1,5
5. 06.10.2017 16.10-17.40 1,5
6. 09.10.2017 14.40-17.10 2,5
7. 10.10.2017 14.10-16.40 2,5
8. 11.10.2017 15.10-17.40 2,5
9. 12.10.2017 16.10-17.40 1,5
10. 13.10.2017 16.10-17.40 1,5
11. 16.10.2017 14.40-17.10 2,5
12. 17.10.2017 14.10-16.40 2,5
13. 18.10.2017 15.10-17.40 2,5
14. 19.10.2017 16.10-17.40 1,5
15. 20.10.2017 16.10-17.40 1,5
16. 23.10.2017 14.40-17.10 2,5
17. 24.10.2017 14.10-16.40 2,5
18. 25.10.2017 15.10-17.40 2,5
19. 26.10.2017 16.10-17.10 1
Łącznie: 19 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2017 15.00-18.00 3
2. 04.10.2017 15.00-18.00 3
3. 06.10.2017 14.00-18.00 4
4. 09.10.2017 15.00-18.00 3
5. 11.10.2017 15.00-18.00 3
6. 13.10.2017 14.00-18.00 4
7. 16.10.2017 15.00-18.00 3
8. 18.10.2017 15.00-18.00 3
9. 20.10.2017 10.00-14.00 4
10. 25.10.2017 15.00-18.00 3
11. 27.10.2017 14.00-18.00 4
12. 30.10.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.10.2017 11.00-19.00 8
2. 03.10.2017 15.00-18.00 3
3. 07.10.2017 11.00-15.00 4
4. 10.10.2017 15.00-18.00 3
5. 12.10.2017 15.00-18.00 3
6. 15.10.2017 11.00-19.00 8
7. 16.10.2017 15.00-20.00 5
8. 17.10.2017 15.00-18.00 3
9. 19.10.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 9 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2017 14.00-19.00 5
2. 03.10.2017 14.00-19.00 5
3. 04.10.2017 14.00-19.00 5
4. 05.10.2017 14.00-19.00 5
5. 06.10.2017 14.00-19.00 5
6. 09.10.2017 14.00-19.00 5
7. 10.10.2017 14.00-19.00 5
8. 11.10.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

 

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

 

Realizacja zadania została zakończona.

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

 

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu wrześniu 2017 r.

 

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

 

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

 

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

 

 

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla III grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.09.2017 9.30-13.30 4
2. 20.09.2017 9.30-13.30 4
3. 27.09.2017 9.30-13.30 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

 

 

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 20.09.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.09.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.09.2017 17.00-20.00 3
2. 08.09.2017 17.00-20.00 3
3. 22.09.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 3 dni, 9 godzin

 

 

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

 

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.09.2017 13.00-14.30 1,5
2. 04.09.2017 15.00-20.00 5
3.` 05.09.2017 14.00-17.00 3
4. 06.09.2017 13.00-20.00 7
5. 07.09.2017 15.30-19.00 3,5
6. 11.09.2017 15.00-20.00 5
7. 12.09.2017 14.00-17.00 3
8. 13.09.2017 13.00-20.00 7
9. 14.09.2017 13.00-20.00 7
10. 15.09.2017 13.00-20.00 7
11. 28.09.2017 15.30-19.00 3,5
Łącznie: 11 dni, 52,5 godziny

 

 

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

 

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

 

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.09.2017 13.00-15.30 2,5
2. 04.09.2017 12.00-14.30 2,5
3. 05.09.2017 14.00-16.30 2,5
4. 06.09.2017 14.00-16.30 2,5
5. 07.09.2017 14.00-16.30 2,5
6. 08.09.2017 12.10-14.40 2,5
7. 12.09.2017 14.10-16.40 2,5
8. 13.09.2017 14.10-16.40 2,5
9. 14.09.2017 14.10-16.40 2,5
10. 15.09.2017 14.10-16.40 2,5
11. 18.09.2017 14.10-16.40 2,5
12. 19.09.2017 14.10-16.40 2,5
13. 20.09.2017 14.10-16.40 2,5
14. 25.09.2017 14.10-16.40 2,5
15. 26.09.2017 14.10-16.40 2,5
16. 27.09.2017 14.10-16.40 2,5
Łącznie: 16 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.09.2017 15.00-18.00 3
2. 06.09.2017 15.00-18.00 3
3. 08.09.2017 14.00-18.00 4
4. 12.09.2017 15.00-18.00 3
5. 13.09.2017 15.00-18.00 3
6. 15.09.2017 14.00-18.00 4
7. 19.09.2017 15.00-18.00 3
8. 20.09.2017 15.00-18.00 3
9. 23.09.2017 10.00-14.00 4
10. 26.09.2017 15.00-18.00 3
11. 27.09.2017 15.00-18.00 3
12. 29.09.2017 14.00-18.00 4
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.09.2017 11.00-15.00 4
2. 03.09.2017 11.00-17.00 6
3. 06.09.2017 14.00-19.00 5
4. 08.09.2017 14.00-18.00 4
5. 10.09.2017 10.00-20.00 10
6. 13.09.2017 15.00-18.00 3
7. 16.09.2017 14.00-17.00 3
8. 19.09.2017 15.00-18.00 3
9. 21.09.2017 15.00-17.00 2
Łącznie: 9 dni, 40 godzin

 

 

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.09.2017 14.00-19.00 5
2. 04.09.2017 14.00-19.00 5
3. 05.09.2017 14.00-19.00 5
4. 06.09.2017 14.00-19.00 5
5. 07.09.2017 14.00-19.00 5
6. 08.09.2017 14.00-19.00 5
7. 11.09.2017 14.00-19.00 5
8. 12.09.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

 

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

 

Realizacja zadania została zakończona.

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

 

Realizacja zadania została zakończona.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu sierpniu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. W miesiącu sierpniu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu nie ma spotkań w ramach szkolenia programem PRIDE.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.08.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.08.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.08.2017 17.00-20.00 3
2. 08.08.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.08.2017 09.00-19.00 10
2. 03.08.2017 09.00-19.00 10
3.` 04.08.2017 09.00-15.30 6,5
4. 21.08.2017 09.00-19.00 10
5. 22.08.2017 09.00-19.00 10
6. 23.08.2017 09.00-15.00 6
Łącznie: 6 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Obóz został zrealizowany w terminie 25-31 lipca 2017 r.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 16.08.2017 10.00-15.00 5
2. 17.08.2017 10.00-15.00 5
3. 18.08.2017 10.00-15.00 5
4. 21.08.2017 10.00-14.00 4
5. 22.08.2017 10.00-14.00 4
6. 23.08.2017 10.00-14.00 4
7. 24.08.2017 10.00-14.00 4
8. 25.08.2017 10.00-13.00 3
9. 28.08.2017 13.00-16.00 3
10. 29.08.2017 13.00-16.00 3
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.08.2017 13.00-17.00 4
2. 04.08.2017 14.00-18.00 4
3. 11.08.2017 11.00-15.00 4
4. 14.08.2017 11.00-15.00 4
5. 18.08.2017 14.00-18.00 4
6. 21.08.2017 10.00-14.00 4
7. 23.08.2017 10.00-14.00 4
8. 25.08.2017 14.00-18.00 4
9. 28.08.2017 13.00-17.00 4
10. 30.08.2017 13.00-17.00 4
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.08.2017 11.00-16.00 5
2. 05.08.2017 12.00-19.00 7
3. 06.08.2017 11.00-19.00 8
4. 09.08.2017 14.00-19.00 5
5. 12.08.2017 14.00-18.00 4
6. 16.08.2017 11.00-17.00 6
7. 17.08.2017 13.00-18.00 5
Łącznie: 7 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.08.2017 14.00-19.00 5
2. 02.08.2017 14.00-19.00 5
3. 03.08.2017 14.00-19.00 5
4. 04.08.2017 14.00-19.00 5
5. 07.08.2017 14.00-19.00 5
6. 08.08.2017 14.00-19.00 5
7. 09.08.2017 14.00-19.00 5
8. 10.08.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu lipcu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla II grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.07.2017 16.00-20.00 4
2. 10.07.2017 16.00-20.00 4
3. 17.07.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.07.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.07.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.07.2017 17.00-20.00 3
2. 11.07.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 14.07.2017 12.00-20.00 8
2. 18.07.2017 12.00-20.00 8
3.` 19.07.2017 15.30-20.00 4,5
4. 20.07.2017 16.00-20.00 4
5. 21.07.2017 16.00-20.00 4
6. 24.07.2017 16.00-20.00 4
7. 25.07.2017 16.00-20.00 4
8. 26.07.2017 16.00-20.00 4
9. 27.07.2017 16.00-20.00 4
10. 28.07.2017 16.00-20.00 4
11. 31.07.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 11 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin realizacji obozu: 25 lipca – 31 lipca 2017 roku.

Miejsce realizacji obozu:

Leśny Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Nagórzyce”

Swolszewice Małe ul. Leśna 1

97-213 Smardzewice

Planowana ilość uczestników: 58 osób

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.07.2017 10.00-15.00 5
2. 04.07.2017 10.00-15.00 5
3. 05.07.2017 10.00-15.00 5
4. 06.07.2017 11.00-13.00 2
5. 07.07.2017 11.00-13.00 2
6. 10.07.2017 11.00-13.00 2
7. 11.07.2017 11.00-13.00 2
8. 12.07.2017 11.00-13.00 2
9. 13.07.2017 11.00-13.00 2
10. 17.07.2017 11.00-13.00 2
11. 18.07.2017 11.00-13.00 2
12. 19.07.2017 11.00-13.00 2
13. 20.07.2017 11.00-13.00 2
14. 21.07.2017 11.00-13.00 2
15. 24.07.2017 11.00-12.30 1,5
16. 25.07.2017 11.00-12.30 1,5
Łącznie: 16 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.07.2017 13.00-17.00 4
2. 05.07.2017 13.00-17.00 4
3. 08.07.2017 11.00-15.00 4
4. 10.07.2017 10.00-14.00 4
5. 12.07.2017 10.00-14.00 4
6. 14.07.2017 10.00-14.00 4
7. 17.07.2017 16.00-19.00 3
8. 19.07.2017 16.00-20.00 4
9. 21.07.2017 16.00-20.00 4
10. 22.07.2017 10.00-15.00 5
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.07.2017 10.00-15.00 5
2. 05.07.2017 12.00-17.00 5
3. 07.07.2017 12.00-17.00 5
4. 12.07.2017 14.00-19.00 5
5. 15.07.2017 11.00-16.00 5
6. 16.07.2017 10.00-20.00 10
7. 20.07.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 7 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.07.2017 14.00-19.00 5
2. 04.07.2017 14.00-19.00 5
3. 05.07.2017 14.00-19.00 5
4. 06.07.2017 14.00-19.00 5
5. 07.07.2017 14.00-19.00 5
6. 10.07.2017 14.00-19.00 5
7. 11.07.2017 14.00-19.00 5
8. 12.07.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Realizacja zadania została zakończona.

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu czerwcu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla II grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.06.2017 16.00-20.00 4
2. 12.06.2017 16.00-20.00 4
3. 21.06.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.06.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 12.06.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 09.06.2017 17.00-20.00 3
2. 23.06.2017 17.00-20.00 3
3. 30.06.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 3 dni, 9 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.06.2017 16.00-20.00 4
2. 02.06.2017 16.00-20.00 4
3.` 05.06.2017 16.00-20.00 4
4. 08.06.2017 16.00-20.00 4
5. 09.06.2017 11.00-17.00 6
6. 13.06.2017 16.00-20.00 4
7. 16.06.2017 16.00-20.00 4
8. 20.06.2017 16.00-20.00 4
9. 22.06.2017 16.00-20.00 4
10. 23.06.2017 16.00-20.00 4
11. 27.06.2017 16.00-20.00 4
12. 28.06.2017 16.00-20.00 4
13. 29.06.2017 16.00-18.30 2,5
Łącznie: 13 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin obozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.06.2017 14.00-18.00 4
2. 02.06.2017 13.00-17.00 4
3. 03.06.2017 10.00-14.00 4
4. 05.06.2017 14.10-17.10 3
5. 06.06.2017 14.10-17.10 3
6. 07.06.2017 14.10-16.10 2
7. 08.06.2017 14.10-16.10 2
8. 09.06.2017 13.10-15.10 2
9. 12.06.2017 14.10-16.10 2
10. 13.06.2017 14.10-16.10 2
11. 14.06.2017 14.10-16.10 2
12. 19.06.2017 14.10-16.10 2
13. 20.06.2017 14.10-16.10 2
14. 21.06.2017 14.10-15.40 1,5
15. 26.06.2017 11.00-12.30 1,5
16. 27.06.2017 11.00-12.30 1,5
17. 28.06.2017 11.00-12.30 1,5
Łącznie: 17 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.06.2017 15.00-18.00 3
2. 03.06.2017 10.00-14.00 4
3. 05.06.2017 15.00-18.00 3
4. 07.06.2017 15.00-18.00 3
5. 09.06.2017 15.00-18.00 3
6. 10.06.2017 10.00-14.00 4
7. 12.06.2017 15.00-18.00 3
8. 14.06.2017 15.00-19.00 4
9. 16.06.2017 15.00-18.00 3
10. 17.06.2017 10.00-14.00 4
11. 19.06.2017 15.00-18.00 3
12. 20.06.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.06.2017 16.00-19.00 3
2. 03.06.2017 10.00-13.00 3
3. 04.06.2017 10.00-20.00 10
4. 05.06.2017 17.00-20.00 3
5. 06.06.2017 15.00-18.00 3
6. 07.06.2017 15.00-18.00 3
7. 08.06.2017 15.00-18.00 3
8. 12.06.2017 15.00-18.00 3
9. 13.06.2017 15.00-18.00 3
10. 14.06.2017 15.00-18.00 3
11. 17.06.2017 10.00-13.00 3
Łącznie: 11 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.06.2017 14.00-19.00 5
2. 02.06.2017 14.00-19.00 5
3. 05.06.2017 14.00-19.00 5
4. 06.06.2017 14.00-19.00 5
5. 07.06.2017 14.00-19.00 5
6. 08.06.2017 14.00-19.00 5
7. 09.06.2017 14.00-19.00 5
8. 12.06.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.06.2017 16.00-20.00 4
2. 19.06.2017 16.00-20.00 4
3. 26.06.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Planowany harmonogram warsztatów dla II grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 12.06.2017 16.00-20.00 4
2. 14.06.2017 16.00-20.00 4
3. 21.06.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu maju 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla II grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.05.2017 16.00-20.00 4
2. 15.05.2017 16.00-20.00 4
3. 31.05.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.05.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 22.05.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.05.2017 17.00-20.00 3
2. 26.05.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.05.2017 16.00-20.00 4
2. 08.05.2017 16.00-20.00 4
3.` 09.05.2017 16.00-20.00 4
4. 11.05.2017 16.00-20.00 4
5. 12.05.2017 16.00-20.00 4
6. 15.05.2017 16.00-19.30 3,5
7. 16.05.2017 16.00-20.00 4
8. 18.05.2017 16.00-19.30 3,5
9. 22.05.2017 16.00-20.00 4
10. 25.05.2017 16.00-20.00 4
11. 26.05.2017 11.00-16.30 5,5
12. 29.05.2017 16.00-20.00 4
13. 30.05.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 13 dni, 52,5 godziny

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin obozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.05.2017 11.00-14.00 3
2. 05.05.2017 11.00-14.00 3
3. 06.05.2017 11.00-14.00 3
4. 08.05.2017 14.10-17.10 3
5. 09.05.2017 14.10-16.10 2
6. 10.05.2017 15.10-17.10 2
7. 11.05.2017 14.10-16.10 2
8. 12.05.2017 13.10-15.10 2
9. 15.05.2017 14.10-16.10 2
10. 16.05.2017 14.10-16.10 2
11. 17.05.2017 14.10-16.10 2
12. 18.05.2017 14.10-16.10 2
13. 19.05.2017 13.10-15.10 2
14. 22.05.2017 14.10-16.10 2
15. 23.05.2017 14.10-16.10 2
16. 24.05.2017 15.10-17.10 2
17. 25.05.2017 14.10-16.10 2
18. 26.05.2017 13.10-15.10 2
Łącznie: 18 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.05.2017 15.00-19.00 4
2. 03.05.2017 15.00-18.00 3
3. 05.05.2017 15.00-18.00 3
4. 06.05.2017 10.00-14.00 4
5. 08.05.2017 15.00-18.00 3
6. 10.05.2017 15.00-18.00 3
7. 12.05.2017 15.00-19.00 4
8. 15.05.2017 15.00-18.00 3
9. 17.05.2017 15.00-18.00 3
10. 19.05.2017 15.00-18.00 3
11. 20.05.2017 10.00-14.00 4
12. 22.05.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.05.2017 15.00-18.00 3
2. 08.05.2017 16.00-20.00 4
3. 09.05.2017 15.00-18.00 3
4. 10.05.2017 15.00-18.00 3
5. 11.05.2017 16.00-20.00 4
6. 12.05.2017 16.00-20.00 4
7. 13.05.2017 16.00-20.00 4
8. 14.05.2017 10.00-18.00 8
9. 18.05.2017 15.00-18.00 3
10. 21.05.2017 12.00-16.00 4
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.05.2017 14.00-19.00 5
2. 09.05.2017 14.00-19.00 5
3. 10.05.2017 14.00-19.00 5
4. 11.05.2017 14.00-19.00 5
5. 12.05.2017 14.00-19.00 5
6. 15.05.2017 14.00-19.00 5
7. 17.05.2017 14.00-19.00 5
8. 19.05.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.05.2017 16.00-20.00 4
2. 19.05.2017 16.00-20.00 4
3. 24.05.2017 10.00-14.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Planowany harmonogram warsztatów dla II grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 17.05.2017 16.00-20.00 4
2. 23.05.2017 16.00-20.00 4
3. 24.05.2017 14.00-18.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu kwietniu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla II grupy uczestników – 7 rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 05.04.2017 16.00-20.00 4
2. 12.04.2017 16.00-20.00 4
3. 19.04.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.04.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 07.04.2017 17.00-20.00 3
2. 28.04.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2017 16.00-19.30 3,5
2. 04.04.2017 16.30-19.30 3
3.` 05.04.2017 16.30-19.30 3
4. 06.04.2017 16.30-20.00 3,5
5. 07.04.2017 16.00-19.30 3,5
6. 10.04.2017 16.00-19.30 3,5
7. 11.04.2017 16.00-20.00 4
8. 12.04.2017 16.00-20.00 4
9. 13.04.2017 16.00-20.00 4
10. 19.04.2017 16.00-20.00 4
11. 20.04.2017 16.00-19.00 3
12. 21.04.2017 15.00-20.00 5
13. 24.04.2017 16.00-20.00 4
14. 25.04.2017 16.00-20.00 4
15. 26.04.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 15 dni, 56 godzin

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin obozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2017 14.10-18.10 4
2. 04.04.2017 14.10-18.10 4
3. 05.04.2017 15.10-18.10 3
4. 06.04.2017 14.10-18.10 4
5. 07.04.2017 13.00-17.00 4
6. 10.04.2017 14.10-16.10 2
7. 11.04.2017 14.10-16.10 2
8. 12.04.2017 15.10-17.10 2
9. 13.04.2017 14.10-16.10 2
10. 18.04.2017 13.10-16.10 3
11. 19.04.2017 15.10-17.10 2
12. 20.04.2017 14.10-16.10 2
13. 21.04.2017 13.10-15.10 2
14. 24.04.2017 14.10-16.10 2
15. 25.04.2017 14.10-16.10 2
Łącznie: 15 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.04.2017 16.00-19.00 3
2. 06.04.2017 15.00-18.00 3
3. 08.04.2017 10.00-14.00 4
4. 12.04.2017 15.00-18.00 3
5. 13.04.2017 15.00-18.00 3
6. 14.04.2017 15.00-18.00 3
7. 15.04.2017 10.00-14.00 4
8. 18.04.2017 16.00-19.00 3
9. 20.04.2017 15.00-18.00 3
10. 21.04.2017 15.00-19.00 4
11. 24.04.2017 15.00-19.00 4
12. 25.04.2017 16.00-19.00 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.04.2017 10.00-16.00 6
2. 03.04.2017 15.00-18.00 3
3. 05.04.2017 15.00-18.00 3
4. 10.04.2017 15.00-20.00 5
5. 12.04.2017 15.00-18.00 3
6. 13.04.2017 10.00-15.00 5
7. 14.04.2017 15.00-19.00 4
8. 15.04.2017 10.00-15.00 5
9. 21.04.2017 15.00-18.00 3
10. 24.04.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.04.2017 14.00-19.00 5
2. 04.04.2017 14.00-19.00 5
3. 06.04.2017 14.00-19.00 5
4. 07.04.2017 14.00-19.00 5
5. 10.04.2017 14.00-19.00 5
6. 11.04.2017 14.00-19.00 5
7. 12.04.2017 14.00-19.00 5
8. 18.04.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Realizacja zadania została zakończona.

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

 

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 27.04.2017 12.00-16.00 4
Łącznie: 1 dzień, 4 godziny

 

 

 

Planowany harmonogram warsztatów dla II grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 27.04.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 1 dzień, 4 godziny

 

 

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu marcu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemu rodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla I grupy uczestników – 8 kandydatów na rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.03.2017 17.00-21.00 4
2. 15.03.2017 17.00-21.00 4
3. 22.03.2017 17.00-21.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.03.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.03.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.03.2017 17.00-20.00 3
2. 17.03.2017 17.00-20.00 3
3. 24.03.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 3 dni, 9 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.03.2017 18.00-20.00 2
2. 22.03.2017 16.00-20.00 4
3.` 27.03.2017 16.00-20.00 4
4. 29.03.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 4 dni, 14 godzin

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany termin obozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. Urszuli Bodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Zofii Dziuk.

 

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2017 15.10-18.10 3
2. 02.03.2017 14.10-18.10 4
3. 03.03.2017 14.10-17.10 3
4. 06.03.2017 14.10-16.10 2
5. 07.03.2017 14.10-16.10 2
6. 08.03.2017 14.10-16.10 2
7. 09.03.2017 14.10-16.10 2
8. 13.03.2017 14.10-16.40 2,5
9. 14.03.2017 14.10-16.40 2,5
10. 15.03.2017 15.10-17.40 2,5
11. 16.03.2017 14.10-16.40 2,5
12. 20.03.2017 14.10-16.40 2,5
13. 21.03.2017 14.10-16.40 2,5
14. 23.03.2017 14.10-16.40 2,5
15. 27.03.2017 14.10-16.40 2,5
16. 28.03.2017 14.10-16.10 2
Łącznie: 16 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Kingi Łuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.03.2017 15.00-19.00 4
2. 04.03.2017 10.00-13.00 3
3. 07.03.2017 16.00-19.00 3
4. 10.03.2017 16.00-19.00 3
5. 11.03.2017 10.00-14.00 4
6. 13.03.2017 16.00-19.00 3
7. 14.03.2017 15.30-18.30 3
8. 15.03.2017 13.00-16.00 3
9. 17.03.2017 16.00-20.00 4
10. 21.03.2017 16.00-19.00 3
11. 24.03.2017 16.00-19.00 3
12. 25.03.2017 10.00-14.00 4
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i Sławomira Janicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2017 15.00-18.00 3
2. 02.03.2017 15.00-18.00 3
3. 03.03.2017 16.00-19.00 3
4. 07.03.2017 11.00-17.00 6
5. 09.03.2017 16.00-19.00 3
6. 11.03.2017 10.00-14.00 4
7. 13.03.2017 15.00-20.00 5
8. 15.03.2017 15.00-18.00 3
9. 18.03.2017 11.00-18.00 7
10. 21.03.2017 15.00-18.00 3
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i Adama Ołubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 02.03.2017 14.00-19.00 5
2. 03.03.2017 14.00-19.00 5
3. 06.03.2017 14.00-19.00 5
4. 07.03.2017 14.00-19.00 5
5. 09.03.2017 14.00-19.00 5
6. 13.03.2017 14.00-19.00 5
7. 14.03.2017 14.00-19.00 5
8. 16.03.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 08.03.2017 16.00-20.00 4
2. 14.03.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 2 dni, 8 godzin

 

Planowany harmonogram warsztatów dla II grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.03.2017 16.00-20.00 4
2. 09.03.2017 16.00-20.00 4
3. 20.03.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatów zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu lutym 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemurodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla I grupy uczestników – 8 kandydatów na rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 09.02.2017 17.00-21.00 4
2. 15.02.2017 17.00-21.00 4
3. 22.02.2017 17.00-21.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 13.02.2017 17.00-20.00 3
2. 27.02.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 06.02.2017 17.00-20.00 3
2. 20.02.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 2 dni, 6 godzin

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.02.2017 17.00-20.00 3
2. 17.02.2017 17.00-20.00 3
3. 24.02.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 3dni, 9 godzin

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych, odbywających się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice. Sesje terapii indywidualne trwają po 1 godzinie dla 1 osoby, natomiast sesje terapii rodzinnej trwają po 1,5 godziny dla 1 rodziny.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 21.02.2017 17.00-20.00 3
2. 22.02.2017 16.30-20.00 3,5
3.` 23.02.2017 16.30-19.30 3
4. 24.02.2017 16.30-20.00 3,5
5. 27.02.2017 16.30-19.30 3
Łącznie: 5 dni, 16 godzin

 

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany terminobozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. UrszuliBodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej ZofiiDziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2017 15.10-17.40 2,5
2. 02.02.2017 14.10-16.40 2,5
3. 03.02.2017 14.00-16.00 2
4. 06.02.2017 14.10-17.10 3
5. 07.02.2017 14.10-17.10 3
6. 08.02.2017 15.10-17.10 2
7. 09.02.2017 14.10-16.10 2
8. 13.02.2017 14.10-16.40 2,5
9. 14.02.2017 14.10-17.10 3
10. 15.02.2017 15.10-17.40 2,5
11. 16.02.2017 14.10-16.10 2
12. 20.02.2017 14.10-16.10 2
13. 21.02.2017 14.10-17.10 3
14. 22.02.2017 15.10-17.10 2
15. 23.02.2017 14.10-16.10 2
16. 24.02.2017 13.45-15.45 2
17. 27.02.2017 14.10-16.10 2
Łącznie: 17 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej KingiŁuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2017 15.00-18.00 3
2. 02.02.2017 15.00-19.00 4
3. 06.02.2017 15.00-18.00 3
4. 07.02.2017 15.30-18.30 3
5. 10.02.2017 16.00-19.00 3
6. 11.02.2017 10.00-14.00 4
7. 14.02.2017 15.00-18.00 3
8. 17.02.2017 16.00-19.00 3
9. 18.02.2017 10.00-14.00 4
10. 20.02.2017 15.00-18.00 3
11. 21.02.2017 15.30-18.30 3
12. 22.02.2017 14.00-18.00 4
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i SławomiraJanicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2017 15.00-19.00 4
2. 02.02.2017 15.00-19.00 4
3. 03.02.2017 15.30-19.30 4
4. 06.02.2017 16.00-20.00 4
5. 07.02.2017 16.00-20.00 4
6. 08.02.2017 15.00-19.00 4
7. 11.02.2017 12.00-16.00 4
8. 15.02.2017 15.00-19.00 4
9. 16.02.2017 15.30-19.30 4
10. 24.02.2017 11.00-15.00 4
Łącznie: 10 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i AdamaOłubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 01.02.2017 14.00-19.00 5
2. 03.02.2017 14.00-19.00 5
3. 07.02.2017 14.00-19.00 5
4. 10.02.2017 14.00-19.00 5
5. 13.02.2017 14.00-19.00 5
6. 15.02.2017 14.00-19.00 5
7. 20.02.2017 14.00-19.00 5
8. 24.02.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Planowany harmonogram warsztatów dla I grupy, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 28.02.2017 16.00-20.00 4
Łącznie: 1 dzień, 4 godziny

 

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatówzostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” w miesiącu styczniu 2017 r.

Zadanie nr 1 – Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach zadania zostało zatrudnionych 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy na umowę o pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, którzy łącznie obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej.

Zadanie nr 2 – Rozwój systemurodzin zastępczych – szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych
oraz istniejących rodzin zastępczych

 1. Planowany harmonogram szkolenia dla I grupy uczestników – 8 kandydatów na rodziców zastępczych, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 10.01.2017 17.00-21.00 4
2. 24.01.2017 17.00-21.00 4
3. 31.01.2017 17.00-21.00 4
Łącznie: 3 dni, 12 godzin

 

 1. Ponadto w ramach szkolenia PRIDE odbywają się również wizyty domowe u kandydatów na rodziców zastępczych, których terminy są uzgadnianie na bieżąco, indywidualnie z każdym z uczestników.

Zadanie nr 3 – Rozwój usługi grupy wsparcia

 1. Planowany harmonogram spotkań dla I grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 30.01.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

2Planowany harmonogram spotkań dla II grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.

Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 31.01.2017 17.00-20.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

 1. Planowany harmonogram spotkań dla III grupy wsparcia, odbywających się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 31.01.2017 14.00-17.00 3
Łącznie: 1 dzień, 3 godziny

 

Zadanie nr 4 – Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego – terapia indywidualna i terapia rodzin

Planowany harmonogram sesji terapeutycznych zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą, który będzie prowadził psychoterapię.

Zadanie nr 5 – Rozwój usług socjoterapeutycznych – wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny

Planowany terminobozu zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 6 – rozwój usług pomocowych

 1. Planowany harmonogram prac p. UrszuliBodył – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej ZofiiDziuk.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 11.01.2017 14.10-16.10 2
2. 12.01.2017 17.10-19.10 2
3. 13.01.2017 14.10-17.10 3
4. 14.01.2017 10.15-13.15 3
5. 23.01.2017 11.00-14.00 3
6. 24.01.2017 10.00-14.00 4
7. 25.01.2017 10.00-14.00 4
8. 26.01.2017 10.00-14.00 4
9. 27.01.2017 11.00-14.00 3
10. 28.01.2017 08.00-16.00 8 Termin może ulec zmianie na dzień 24.01.2017
11. 30.01.2017 15.45-17.45 2
12. 31.01.2017 14.10-16.10 2
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Beaty Jakubczak – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej KingiŁuczak.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 03.01.2017 13.00-16.00 3
2. 05.01.2017 13.00-16.00 3
3. 06.01.2017 13.00-17.00 4
4. 09.01.2017 13.00-17.00 4
5. 10.01.2017 15.30-18.30 3
6. 13.01.2017 15.00-18.00 3
7. 14.01.2017 10.00-14.00 4
8. 17.01.2017 16.00-19.00 3
9. 19.01.2017 13.00-16.00 3
10. 21.01.2017 10.00-14.00 4
11. 23.01.2017 13.00-16.00 3
12. 24.01.2017 15.30-18.30 3
Łącznie: 12 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Justyny Janicz – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Anety i SławomiraJanicz.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 04.01.2017 15.00-19.00 4
2. 05.01.2017 15.00-18.00 3
3. 09.01.2017 16.00-19.00 3
4. 10.01.2017 15.30-18.30 3
5. 11.01.2017 15.00-18.00 3
6. 12.01.2017 15.00-18.00 3
7. 16.01.2017 10.00-13.00 3
8. 17.01.2017 10.00-13.00 3
9. 18.01.2017 11.00-14.00 3
10. 19.01.2017 11.00-14.00 3
11. 24.01.2017 10.00-13.00 3
12. 25.01.2017 12.00-15.00 3
13. 26.01.2017 12.00-15.00 3
Łącznie: 13 dni, 40 godzin

 

 1. Planowany harmonogram prac p. Adama Ołubka – osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej Agnieszki i AdamaOłubek.
Lp. Data Zakres godzinowy od-do Ilość godzin Uwagi
1. 11.01.2017 14.00-19.00 5
2. 13.01.2017 14.00-19.00 5
3. 16.01.2017 14.00-19.00 5
4. 17.01.2017 14.00-19.00 5
5. 20.01.2017 14.00-19.00 5
6. 23.01.2017 14.00-19.00 5
7. 24.01.2017 14.00-19.00 5
8. 25.01.2017 14.00-19.00 5
Łącznie: 8 dni, 40 godzin

 

Zadanie nr 7– Rozwój specjalistycznych form wsparcia – warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień

Planowany harmonogram warsztatówzostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zadanie nr 8– Rozwój usług wsparcia specjalistycznego – warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się

Planowany harmonogram warsztatówzostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem łącznie 137 osób z rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 64 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 65 osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci oraz 8 kandydatów na rodziców zastępczych.

W ramach projektu realizujemy szkolenia programem PRIDE dla 8 kandydatów na rodziców zastępczych oraz 10 istniejących rodzin zastępczych( 14 osób) – łącznie dla 22 osób podzielonych na 3 grupy. Szkolenia PRIDE odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, pokój nr 13. Grupa I będzie szkolona w miesiącach grudzień 2016 – marzec 2017, przy czym w miesiącu grudniu 2016 r. w godzinach 17:00-21:00 (4 godziny) w dniach: 6.12.2016, 13.12.2016, 20.12.2016. Grupa II będzie miała szkolenie w miesiącach kwiecień – lipiec 2017, a grupa III będzie miała szkolenie w miesiącach wrzesień – grudzień 2017. Harmonogram następnych spotkań w ramach szkolenia programem PRIDE zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach planuje jeszcze w miesiącu grudniu rozpocząć realizację poniższych form wsparcia:

 1. zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obejmą wsparciem 30 rodzin zastępczych w okresie XII 2016 – II 2018,
 2. prowadzenie trzech grup wsparcia w okresie grudzień 2016 – luty 2018, dla:

1) rodzin zastępczych(12 osób),

2) 12 nastolatków przebywających w rodzinach zastępczych,

3) 8 dzieci z rodzin zastępczych cierpiących na zaburzenia FAS,

 1. zatrudnienie 4 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla 4 rodzin zastępczych w okresie grudzień 2016 – luty 2018.

Szczegółowy harmonogram w/w form wsparcia zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.

 

Od roku 2017 planujemy realizację:

 1. terapii indywidualnej dla 18 dzieci z rodzin zastępczych w okresie luty – listopad 2017,
 2. terapii rodzinnej dla 11 rodzin zastępczych w okresie luty – listopad 2017,
 3. wyjazdowego, 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla rodziców zastępczych oraz dzieci z rodzin zastępczych, łącznie dla 58 osób, w miesiącach czerwiec-lipiec 2017,
 4. warsztatów dla 16 rodziców zastępczych z zakresu profilaktyki i konsekwencji uzależnień, w miesiącach luty – marzec 2017,
 5. warsztatów dla 16 rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się, w miesiącach kwiecień – czerwiec 2017.

Szczegółowy harmonogram w/w form wsparcia zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyłonieniu wykonawców, którzy będą realizować w/w zadania.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że prowadzi otwartą rekrutację do projektu pod nazwą: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, którego celem jest rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu pabianickiego.

bbb

W ramach projektu planujemy objąć wsparciem 137 osób z rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 64 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 65 osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci oraz 8 kandydatów na rodziców zastępczych.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się/pracują            lub zamieszkują na obszarze powiatu pabianickiego w województwie łódzkim, to znaczy dzieci w wieku do 18 r. ż. przebywające w pieczy zastępczej, rodzice zastępczy oraz kandydaci na rodziców zastępczych.

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności rodziny zastępcze z terenu Powiatu Pabianickiego, które:

– korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

– pełnią funkcję rodziny zastępczej dla dzieci z niepełnosprawnościami,

– mają problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Zakres wsparcia dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa nie będzie powielany ze wsparciem, które te osoby otrzymują w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

 

W ramach projektu planujemy zrealizować niżej wymienione formy wsparcia:

 1. szkolenia programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz istniejących rodzin zastępczych,
 2. utworzenie trzech grup wsparcia dla:

1) rodzin zastępczych,

2) nastolatków przebywających w rodzinach zastępczych,

3) dzieci z rodzin zastępczych cierpiących na zaburzenia FAS,

 1. terapię indywidualną dla dzieci z rodzin zastępczych,
 2. terapię rodzinną dla rodzin zastępczych,
 3. wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny dla rodziców zastępczych oraz dzieci z rodzin zastępczych,
 4. warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu profilaktyki i konsekwencji uzależnień,
 5. warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się,

Ponadto planujemy zatrudnić dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz cztery osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarskich dla czterech rodzin zastępczych, w ramach rozwoju usług świadczonych na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie osobiście poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a, pokój 14. Ankieta rekrutacyjna do projektu dostępna jest również na stronie internetowej PCPR pod adresem: www.pcpr-pabianice.pl

Dzieci niepełnoletnie przebywające w rodzinach zastępczych powinny być zgłaszane do projektu przez rodziców zastępczych.

Rekrutacja prowadzona będzie od 1.11.2016 do 30.11.2016 roku.

 

” W związku z realizacją Projektu pn.: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

koordynator zaproszenie – do pobrania

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich dla czterech rodzin zastępczych.

Osoba do pomocy zaproszenie – do pobrania

Zatrudnienie na umowę zlecenie lidera do prowadzenia trzech grup wsparcia dla łącznie 32 Beneficjentów Ostatecznych projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom

Lider grupy wsparcia zaproszenie – do pobrania

” W związku z realizacją Projektu pn.: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Pod działanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: wynajem sali szkoleniowej oraz świadczenie usługi serwisu kawowego dla beneficjentów projektu „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”

Zaproszenie do złoż. oferty_sala+serwis kawowy – do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: zatrudnienie na umowę zlecenie lidera do prowadzenia trzech grup wsparcia dla 32 beneficjentów ostatecznych projektu „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”

Lider zaproszenie – do pobrania

 

Ogłoszenie lider gr wsparcia – do pobrania

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie lidera do prowadzenia trzech grup wsparcia dla 32 Beneficjentów Ostatecznych projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom

Ogłoszenie lider – do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: zatrudnienie na umowę zlecenie psychoterapeuty do przeprowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii rodzinnej dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom”

psychoterapeuta oferta – do pobrania

psychoterapeuta załącznik – do pobrania

 

Protokół z przeprowadzonego naboru osób na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – do pobrania

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: wynajem sali szkoleniowej oraz świadczenie serwisu kawowego – do pobrania

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówień: zatrudnienie na umowę zlecenie czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla czterech rodzin zastępczych – do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę produktów do zapewnienia serwisu kawowego

serwis kawowy – do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: zatrudnienie na umowę zlecenie specjalisty do przeprowadzenia warsztatów grupowych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień dla rodziców zastępczych

zaproszenie warsztaty – do pobrania

prtokół warsztaty – do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje osoby na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejtermin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 21.02.2017r

Koordynator 2017 – do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „zatrudnienie na umowę zlecenie specjalisty do przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się dla rodziców zastępczych w ramach projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom
Zaproszenie do złożenia oferty 2017 – do pobrania
Protokół – do pobrania

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 58 osób, uczestników projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” wraz z otoczeniem

Zaproszenie oboz zad 5 – do pobrania

Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania: „zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego
dla łącznie 58 osób, uczestników projektu „Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom” wraz z otoczeniem
Protokół obóz – do pobrania

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia 10-dniowego wyjazdu zagranicznego (obozu) o charakterze językowym (język angielski) dla 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>