42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Program „Aktywny samorząd”


 

 

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż w 2019 roku kontynuowana będzie  realizacja pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualna treść programu „Aktywny samorząd” dostępna na stronie PFRON:  link

       Do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji programu, Zarząd PFRON zatwierdza dokument wyznaczający kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku. Wnioski będą dostępne po dostosowaniu formularzy do nowych wytycznych, zatwierdzonych przez PFRON na 2019 rok.

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok 2019 załącznik 1[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok[…]

Szczegóły >>

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Niniejszym unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w[…]

Szczegóły >>

INFORMACJA O WYŁONIENIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczenia przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na[…]

Szczegóły >>