logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Instytucjonalna piecza zastępcza


 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie Art.101.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2019r. poz. 1111 ze zm.) dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo – wychowawczej  następującego typu:

1)      socjalizacyjnego;

2)      interwencyjnego;

3)      specjalistyczno – terapeutycznego;

4)      rodzinnego

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Na terenie powiatu pabianickiego funkcjonuje Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach w skład, którego wchodzi:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach (14 miejsc)

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach (14 miejsc)

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach (14 miejsc)

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach (14 miejsc)

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach ul. Sejmowa 2 tel: (42)2121791 (25 miejsc)

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych mieści się:

Porszewice 18E, 95-200 Pabianice

Tel: (42) 211-17-15 lub (42) 211-47-68

e- mail: domdziecka@go2.pl

strona www: http://ddporszewice.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach kieruje oraz wydaje skierowania dla dzieci z Powiatu Pabianickiego oraz dla dzieci pochodzących z innych powiatów na ich wniosek, do Centrum Administracyjnego, natomiast Dyrektor Centrum kieruje takie dziecko i umieszcza w Placówce.

Podstawą umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest orzeczenie sądowe lub wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samych dzieci.

Dziecko może przebywać w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę do uzyskania pełnoletności. Po jej uzyskaniu osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo – wychowawczej za zgodą dyrektora placówki może przebywać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

1)      uczy się:

  1. a)      w szkole,
  2. b)      w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  3. c)      w uczelni,
  4. d)     u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

2)      legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności i uczy się:

  1. a)  w szkole,
  2. b)  w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  3. c)  w uczelni,
  4. d)  na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  5. e)  u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą w wysokości średniego miesięcznego wydatku utrzymania, rodzice dziecka. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki  w 2019 roku wynoszą 5.662,46 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/19 Starosty Pabianickiego z dnia 12 lutego 2019 roku.

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji) w związku z realizacją[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do składania ofert na DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

„DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 Z DNIA 09.09.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne,[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 Z DNIA 01.09.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób[…]

Szczegóły >>