logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt “Lepsze jutro”


Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu kwietniu 2020r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w formie online w miesiącu kwietniu 2020r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 15.04.2020 14.00-16.00 2
2. 16.04.2020 14.00-16.00 2
3. 17.04.2020 14.00-16.00 2
4.

 

20.04.2020 14.00-16.00 2
5. 21.04.2020 14.00-16.00 2
6. 22.04.2020 14.00-16.00 2
7. 23.04.2020 14.00-16.00 2
8. 24.04.2020 14.00-16.00 2
Łącznie: 16 h

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego, kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia uczniów w szkołach profilowanych, uczniom w szkołach branżowych, tj. dla uczniów szkół gastronomicznych, fryzjerskich, spożywczych, mechanicznych, budowlanych i leśniczych,

Refundacja realizowana w okresie od stycznia do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Refundacja realizowana w okresie od stycznia 2020r. do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 11 – Kurs prawa jazdy kategorii B

Kurs bezpiecznej jazdy jeżeli warunki na to pozwolą zostanie zrealizowany w miesiącu kwietniu 2020r.

 


Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu marcu 2020r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu marcu 2020r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 10.03.2020 13.00-17.00 4
2. 11.03.2020 15.00-16.00 1
3. 12.03.2020 14.00-16.00 2
4.

 

13.03.2020 9.00-10.00 1
5. 16.03.2020 14.00-16.00 2
6. 17.03.2020 15.00-17.00 2
7. 18.03.2020 15.00-16.00 1
8. 19.03.2020 15.00-16.00 1
9. 23.03.2020 15.00-16.00 1
10. 24.03.2020 16.00-17.00 1
Łącznie: 16 h

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego, kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia uczniów w szkołach profilowanych, uczniom w szkołach branżowych, tj. dla uczniów szkół gastronomicznych, fryzjerskich, spożywczych, mechanicznych, budowlanych i leśniczych,

Refundacja realizowana w okresie od stycznia do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Refundacja realizowana w okresie od stycznia 2020r. do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 11 – Kurs prawa jazdy kategorii B

Kurs bezpiecznej jazdy zostanie zrealizowany w marcu 2020r. Po wyłonieniu wykonawcy, który będzie realizował zadanie, harmonogram kursu zostanie niezwłocznie wstawiony na stronę.

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

W ramach projektu pod nazwą Lepsze jutro realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
O
ś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania : „Kurs bezpiecznej jazdy” dla 6 uczestników projektu „Lepsze jutro”.

szkolenie bezpiecznej jazdy

protokół – kurs bezpiecznej jazdy


Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu bezpiecznej jazdy dla 6 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 6 godzin zegarowych (w tym maksymalnie 1 godzina części teoretycznej oraz 5 godzin części praktycznej), w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

rozeznanie rynku – kurs bezpiecznej jazdy


Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu lutym 2020r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu lutym 2020r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 03.02.2020 14.00-16.00 2
2. 04.02.2020 15.00-17.00 2
3. 05.02.2020 15.00-16.00 1
4.

 

10.02.2020 15.00-16.00 1
5. 11.02.2020 14.00-17.00 3
6. 12.02.2020 15.00-16.00 1
7. 13.02.2020 15.00-16.00 1
8. 14.02.2020 10.00-11.00 1
9. 17.02.2020 14.00-16.00 2
10. 18.02.2020 15.00-17.00 2
Łącznie: 16 h spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego, kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia uczniów w szkołach profilowanych, uczniom w szkołach branżowych, tj. dla uczniów szkół gastronomicznych, fryzjerskich, spożywczych, mechanicznych, budowlanych i leśniczych,

Refundacja realizowana w okresie od stycznia do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Refundacja realizowana w okresie od stycznia 2020r. do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 11 – Kurs prawa jazdy kategorii B 

Kurs bezpiecznej jazdy rozpocznie się na przełomie lutego-marca 2020r. Gdy będzie znany harmonogram kursu zostanie on niezwłocznie wstawiony na stronę.

 


Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu styczniu 2020r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu styczniu 2020r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 07.01.2020 13.00-17.00 4
2. 13.01.2020 12.00-16.00                                                                      4
3. 14.01.2020 13.00-17.00 4
4.

 

15.01.2020 12.00-16.00 4
Łącznie: 16 h

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego, kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia uczniów w szkołach profilowanych, uczniom w szkołach branżowych, tj. dla uczniów szkół gastronomicznych, fryzjerskich, spożywczych, mechanicznych, budowlanych i leśniczych,

Refundacja nastąpi w okresie od stycznia do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Refundacja nastąpi w okresie od stycznia 2020r. do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do kwietnia 2020r.

Zadanie nr 11 – Kurs prawo jazdy kategorii B

Przystąpienie do egzaminu państwowego pozostałych uczestników kursu prawo jazdy.


Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu grudniu 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu grudniu 2019r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 02.12.2019 14.30-16.30 2
2. 03.12.2019 14.00-17.00                                                                      3
3. 04.12.2019 14.00-16.00 2
4.

 

05.12.2019 8.30-9.30

14.00-16.00

3
5. 06.12.2019 8.30-9.30

14.00-15.00

                                                                     2
6. 09.12.2019 14.00-16.00 2
7. 10.12.2019 14.00-17.00                                                                      3
8. 11.12.2019 14.00-16.00                                                                      2
9. 12.12.2019 14.00-16.00  

3

 

10. 13.12.2019 8.30-9.30 1
11. 16.12.2019 8.00-10.00 2
12. 17.12.2019 14.00-17.00 3
14. 23.12.2019 12.00-14.00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Lipiec 2018r.

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2019r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Przedmiot matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
02.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
02.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
02.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
02.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
02.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
02.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
03.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
03.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
03.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
03.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
03.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
03.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
04.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
04.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
04.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
04.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
04.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
04.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
05.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
05.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
05.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
05.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
05.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
05.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
06.12 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania 2
06.12 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania 2
06.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
09.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
09.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
10.12 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania 2
10.12 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania 2
10.12 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania 2
11.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
11.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
11.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
11.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
12.12 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania 2
12.12 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania 2
13.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
16.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
17.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
18.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
19.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
20.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
Ilość godzin razem 88

Przedmiot j. angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
03.12 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
03.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
05.12 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
05.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
06.12 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
06.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
07.12 11.30-13.30 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
09.12 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
09.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
10.12 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
10.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
12.12 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
12.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
14.12 11.30-13.30 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
16.12 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania  uczestnika 2
Ilość godzin razem 30

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Zadanie zakończone w październiku 2019r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Zadanie zostało rozszerzone i będzie trwało do końca grudnia 2019r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Zadanie zakończone w październiku 2019r.

 

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 1

Grudzień 2019

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
02.12.2019 18.00-20.00 Plac manewrowy 2
03.12.2019 16.00-20.00 Poza terenem zabudowanym 4
05.12.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
07.12.2019 08.00-14.00 Teren zabudowany 6
10.12.2019 19.00-20.00 Poza terenem zabudowanym 1
11.12.2019 12.00-16.00 Teren zabudowany 4
13.12.2019 15.00-19.00 Teren zabudowany 4

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 2

Grudzień 2019

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
05.12.2019 16.00-20.00 Poza terenem zabudowanym 4
06.12.2019 16.00-19.00 Plac manewrowy 3
09.12.2019 17.00-19.00 Plac manewrowy 2
14.12.2019 12.00-18.00 Teren zabudowany 6
16.12.2019 17.00-19.00 Plac manewrowy 2
17.12.2019 15.00-19.00 Poza terenem zabudowanym 4
19.12.2019 10.00-14.00 Teren zabudowany 4

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 3

Grudzień 2019

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
02.12.2019 14.00-18.00 Poza terenem zabudowanym 4
03.12.2019 12.00-16.00 Plac manewrowy 4
04.12.2019 16.00-18.00 Teren zabudowany 2
06.12.2019 14.00-20.00 Poza terenem zabudowanym 6
07.12.2019 18.00-19.00 Plac manewrowy 1
09.12.2019 14.00-18.00 Teren zabudowany 4
12.12.2019 15.00-19.00 Teren zabudowany 4

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu listopadzie 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu listopadzie 2019r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 05.11.2019 14.30-16.30 2
2. 06.11.2019 14.00-16.00                                                                      2
3. 07.11.2019 10.00-11.00

14.00-16.00

3
4.

 

08.11.2019 8.30-9.30 1
5. 12.11.2019 14.00-17.00                                                                      3
6. 13.11.2019 14.00-16.00 2
7. 14.11.2019 14.00-16.00                                                                     2
8. 18.11.2019 14.00-16.00                                                                      2
9. 19.11.2019 14.00-17.00  

3

 

10. 20.10.2019 14.00-16.00                                                                     2
11. 21.11.2019 8.00-10.00 2
12. 22.11.2019 14.00-17.00 3
14. 26.11.2019 14.00-17.00 3
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 29.06.2019r.-30.06.2019r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Harmonogram korepetycji z j. angielskiego

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
09.11 11:00-13:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.11 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.11 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.11 11.00-13.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.11 15:30-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.11 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.11 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.11 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.11 15.30-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.11 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.11 11.00-13.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.11 15:30-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.11 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 38

Harmonogram korepetycji z matematyki

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
04.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.11 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.11 16.15-18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
26.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
26.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
26.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 88

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Zadanie zakończone

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Zadanie zostało rozszerzone i będzie trwało do końca grudnia 2019r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Zadanie zakończone

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 1

Listopad 2019

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
02.11.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
03.11.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
04.11.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
07.11.2019 08.00-14.00 Teren zabudowany 6
09.11.2019 19.00-20.00 Teren zabudowany 1
10.11.2019 12.00-16.00 Teren zabudowany 4
13.11.2019 15.00-19.00 Teren zabudowany 4

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 2

Listopad 2019

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
03.11.2019 10.00-14.00 Teren zabudowany 4
05.11.2019 16.00-19.00 Teren zabudowany 3
06.11.2019 17.00-19.00 Teren zabudowany 2
07.11.2019 12.00-16.00 Teren zabudowany 4
10.11.2019 17.00-19.00 Teren zabudowany 2
11.11.2019 15.00-19.00 Teren zabudowany 4
14.11.2019 10.00-14.00 Teren zabudowany 4

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 3

Listopad 2019

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
02.11.2019 14.00-18.00 Teren zabudowany 4
04.11.2019 12.00-16.00 Teren zabudowany 4
05.11.2019 16.00-18.00 Teren zabudowany 2
07.11.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
09.11.2019 18.00-19.00 Teren zabudowany 1
11.11.2019 14.00-18.00 Teren zabudowany 4
13.11.2019 15.00-19.00 Teren zabudowany 4

 

Harmonogram realizacji korepetycji w miesiącu październiku 2019r. –

Przedmiot Matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
12.10 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.10 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
24.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 88

Harmonogram realizacji części praktycznej kursu na prawo jazdy

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B – instruktor nr 1

Październik 2019

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
02.10.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
03.10.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
04.10.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
07.10.2019 14.00-20.00 Teren zabudowany 6
08.10.2019 19.00-20.00 Teren zabudowany 4
09.10.2019 14.00-19.00 Teren zabudowany 5
10.10.2019 14.00-19.00 Teren zabudowany 5

 

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B – instruktor nr 2

Wrzesień/ Październik 2019

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
29.09.2019 10.00-14.00 Teren zabudowany 4
03.10.2019 17.00-19.00 Teren zabudowany 2
05.10.2019 17.00-19.00 Teren zabudowany 2
06.10.2019 10.00-12.00 Teren zabudowany 2
10.10.2019 17.00-19.00 Teren zabudowany 2
12.10.2019 07.00-09.00 Teren zabudowany 2
13.10.2019 10.00-14.00 Teren zabudowany 4

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B – instruktor nr

Październik 2019

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
01.10.2019 16.00-20.00 Teren zabudowany 4
02.10.2019 16.00-18.00 Teren zabudowany 2
04.10.2019 15.00-17.00 Teren zabudowany 2
07.10.2019 16.00-18.00 Teren zabudowany 2
08.10.2019 18.00-20.00 Teren zabudowany 2
09.10.2019 16.00-19.00 Teren zabudowany 3
11.10.2019 16.00-19.00 Teren zabudowany 3

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu październiku 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu październiku 2019r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 02.10.2019 14.00-17.00 3
2. 03.10.2019 14.00-16.00                                                                      2
3. 04.10.2019 10.00-11.00                                                                      1
4.

 

08.10.2019 14.00-17.00 3
5. 09.10.2019 14.00-16.00                                                                      2
6. 10.10.2019 14.00-16.00 2
7. 11.10.2019 09.00-10.00                                                                      1
8. 15.10.2019 14.00-17.00                                                                      3
9. 16.10.2019 14.00-16.00  

2

 

10. 17.10.2019 14.00-16.00                                                                      2
11. 18.10.2019 09.00-10.00 1
12. 22.10.2019 14.00-17.00 3
13. 23.10.2019 14.00-16.00 2
14. 24.10.2019 14.00-16.00 2
15. 29.10.2019 16.00-17.00 1
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 29.06.2019r.-30.06.2019r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne będą realizowane w okresie październik – grudzień 2019r. Dokładny harmonogram na miesiąc październik zostanie przedstawiony po wyłonieniu Wykonawcy, który będzie realizował ww. zadanie.

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania –  październik 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Zadanie zostało rozszerzone i będzie trwało do końca grudnia 2019r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Druga grupa zakończyła część teoretyczną  kursu na prawo jazdy kat. B w miesiącu wrześniu.  Gdy będzie znany  harmonogram realizacji części praktycznej  zostanie on niezwłocznie wstawiony na stronę internetową.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Organizację i realizację korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż”

protokół korepetycje

zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18.09.2019r.

W ramach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prosi o przesłanie szacunkowej ceny na realizację usługi pt. „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”.

rozeznanie rynku korepetycje

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu wrześniu 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu wrześniu 2019r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 03.09.2019 13.00-16.00 3
2. 04.09.2019 14.00-16.00                                                                      2
3. 06.09.2019 14.00-15.00                                                                      1
4.

 

10.09.2019 15.00-17.00 2
5. 11.09.2019 10.00-13.00                                                                      3
6. 12.09.2019 13.00-16.00 3
7. 16.09.2019 14.00-16.00                                                                      2
8. 17.09.2019 15.00-17.00                                                                      2
9. 19.09.2019 11.00-13.00  

2

 

10. 20.09.2019 13.00-15.00                                                                      2
11. 24.09.2019 13.00-17.00 4
12. 26.09.2019 12.00-15.00 3
13. 27.09.2019 14.00-15.00 1
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 29.06.2019r.-30.06.2019r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania zakończyła się w miesiącu czerwcu 2019r.

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w miesiącach wrzesień- październik 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Zadanie zostało rozszerzone i będzie trwać do grudnia 2019r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram zajęć teoretycznych na prawo jazdy

11.09.2019r. – godz. 16.00-21.00, sala LOK, Pabianice

13.09.2019r. – godz. 16.00-21.00, sala LOK, Pabianice

18.09.2019r. – godz. 16.00-21.00, sala LOK, Pabianice

20.09.2019r. – godz. 16.00-21.00, sala LOK Pabianice

24.09.2019r. – godz. 16.00-21.00, sala LOK Pabianice

27.09.2019r. – godz. 16-00-21.00, sala LOK Pabianice

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu sierpniu 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu sierpniu 2019r.

Lp.        Data Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 13.08.2019 10.00-13.00 3
2. 14.08.2019 12.00-16.00                                                                      4
3. 19.08.2019 13.00-16.00                                                                      3
4.

 

20.08.2019 14.00-17.00 3
5. 21.08.2019 12.00-16.00                                                                      4
6. 22.08.2019 14.00-16.00 2
7. 23.08.2019 10.00-13.00                                                                      3
8. 26.08.2019 12.00-14.00                                                                      2
9. 27.08.2019 14.00-17.00  

3

 

10. 29.08.2019 14.00-16.00                                                                      2
11. 30.08.2019 14.00-15.00 1
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 29.06.2019r.-30.06.2019r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania zakończyła się w miesiącu czerwcu 2019r.

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w miesiącach sierpień- październik 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Zadanie realizowane było do czerwca 2019r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Pierwsza grupa zakończyła realizację kursu prawo jazdy kat. B. Druga grupa rozpocznie realizację zadania w miesiącu sierpniu. Gdy będzie znana dokładna data rozpoczęcia kursu teoretycznego na prawo jazdy, harmonogram zostanie niezwłocznie wstawiony na stronę internetową.

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu lipcu 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu lipcu 2019r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 02.07.2019 14.00-17.00 3
2. 03.07.2019 13.00-16.00 3
3. 04.07.2019 12.00-15.00                                                                      3
4. 08.07.2019 14.00-16.00                                                                      2
5.

 

09.07.2019 14.00-16.00 2
6. 10.07.2019 13.00-15.00                                                                      2
7. 15.07.2019 11.00-15.00                                                                      4
8. 16.07.2019 13.00-16.00                                                                      3
9. 17.07.2019 12.00-15.00                                                                      3
10. 18.07.2019 13.00-16.00  

3

 

11. 19.07.2019 14.00-16.00                                                                      2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 29.06.2019r.-30.06.2019r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania zakończyła się w miesiącu czerwcu 2019r.

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w okresie III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania  w okresie  I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Pierwsza grupa zakończyła realizację kursu prawo jazdy kat. B. Druga grupa rozpocznie realizację zadania w okresie wakacyjnym.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację zadania : „Zorganizowanie 2-dniowego wyjazdowego treningu gospodarowania budżetem domowym dla łącznie 20 osób, uczestników projektu Lepsze jutro”

Informacja o unieważnieniu Zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Zorganizowanie 2-dniowego wyjazdowego treningu gospodarowania budżetem domowym dla łącznie 20 osób, uczestników projektu Lepsze jutro”

Trening gospodarowania budżetem domowym

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu czerwcu 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu czerwcu 2019r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 04.06.2019 14.00-17.00 3
2. 05.06.2019 15.00-16.00 1
3. 07.06.2019 12.00-15.00                                                                      3
4. 10.06.2019 16.00-17.00                                                                     1
5.

 

11.06.2019 14.00-16.00 2
6. 12.06.2019 14.00-15.00                                                                      1
7. 14.06.2019 12.00-15.00                                                                      3
8. 17.06.2019 13.00-16.00                                                                      3
9. 19.06.2019 13.00-15.00                                                                      2
10. 24.06.2019 13.00-16.00  

3

 

11. 26.06.2019 13.00-16.00                                                                      3
12.

 

27.06.2019 14.00-16.00 2
13. 28.06.2019r. 13.00-16.00 3
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania to 24.06.2019r.-25.06.2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach jest w trakcie podpisywania umowy z Wykonawcą realizującym zadanie.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania – I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc czerwiec

Korepetycje z przedmiotu: język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
03.06 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
03.06 17.15-18.45 Miejsce zamieszkania 1,5
03.06 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania 1
04.06 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
04.06 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
06.06 16.15-17.15  Miejsce zamieszkania 1
06.06 17.30-19.30  Miejsce zamieszkania 2
10.06 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
10.06 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
11.06 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania 1,5
11.06 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania 2
11.06 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania 1
13.06 16.00-18.00  Miejsce zamieszkania 2
13.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
17.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
17.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
18.06 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
18.06 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania 2
19.06 16.30-17.30  Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 31

 

Korepetycje z przedmiotu: język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
08.06 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
08.06 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania 2
08.06 14.30-15.30 Miejsce zamieszkania 1
15.06 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
15.06 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania 2
15.06 14.30-15.30 Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 10

 

Korepetycje z przedmiotu: fizyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
04.06 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
04.06 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
07.06 16.15-17.15 Miejsce zamieszkania 1
07.06 17.30-19.30 Miejsce zamieszkania 2
11.06 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
11.06 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
13.06 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania 1,5
13.06 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania 2
14.06 16.00-17.30 Miejsce zamieszkania 1,5
17.06 16.00-18.00  Miejsce zamieszkania 2
17.06 18.15-19.15 Miejsce zamieszkania 1
19.06 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 18

 

Korepetycje z przedmiotu: język rosyjski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
07.06 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania 2,5
14.06 16.15-18.45 Miejsce zamieszkania 2,5
Ilość godzin razem 5

 

 

 

Korepetycje z przedmiotu: matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
03.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
03.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
04.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
04.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
05.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
06.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
08.06 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
10.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
10.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
10.06 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania 2
10.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
11.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
11.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
12.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
12.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
12.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
12.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
13.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
13.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
13.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
13.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
14.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
14.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
14.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
14.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
17.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
17.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
17.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
18.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
18.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
18.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
18.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
19.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
19.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
19.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
19.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
21.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
21.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
24.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
24.06 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
25.06 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
26.06 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
27.06 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania 2
Ilość godzin razem 86

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w okresie III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania  w okresie  I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Pierwsza grupa zakończyła realizację kursu prawo jazdy kat. B. Druga grupa rozpocznie realizację zadania w okresie wakacyjnym.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania  „Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia się) dla łącznie 20 osób , uczestników projektu „Lepsze jutro”

zaproszenie do złożenia oferty warsztaty wyjazdowe

protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu maju 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu maju 2019r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 06.05.2019 14.00-16.00  2
2. 07.05.2019 15.00-17.00                                                                      2
3. 10.05.2019 12.00-15.00                                                                      3
4. 14.05.2019 16.00-17.00                                                                      1
5.

 

15.05.2019 12.00-16.00 4
6. 17.05.2019 13.00-15.00                                                                      2
7. 20.05.2019 14.00-16.00                                                                      2
8. 21.05.2019 14.00-17.00                                                                      3
9. 22.05.2019 14.00-16.00                                                                      2
10. 24.05.2019 13.00-15.00  

2

 

11. 27.05.2019 13.00-16.00                                                                      3
12.

 

29.05.2019 15.00-16.00 1
13. 30.05.2019r. 13.00-16.00 3
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania – I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc maj

Korepetycje z przedmiotu: język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
06.05 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
06.05 17.15-18.45 Miejsce zamieszkania 1,5
06.05 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania 1
07.05 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
07.05 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
09.05 16.15-17.15  Miejsce zamieszkania 1
09.05 17.30-19.30  Miejsce zamieszkania 2
13.05 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
13.05 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
14.05 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania 1,5
14.05 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania 2
14.05 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania 1
17.05 16.00-18.00  Miejsce zamieszkania 2
17.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
20.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
20.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
24.05 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
24.05 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania 2
27.05 16.30-17.30  Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 31

 

Korepetycje z przedmiotu: język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
11.05 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
11.05 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania 2
11.05 14.30-15.30 Miejsce zamieszkania 1
18.05 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
18.05 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania 2
18.05 14.30-15.30 Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 10

 

Korepetycje z przedmiotu: fizyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
07.05 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
07.05 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
10.05 16.15-17.15 Miejsce zamieszkania 1
10.05 17.30-19.30 Miejsce zamieszkania 2
14.05 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
14.05 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
17.05 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania 1,5
17.05 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania 2
21.05 16.00-17.30 Miejsce zamieszkania 1,5
24.05 16.00-18.00  Miejsce zamieszkania 2
28.05 18.15-19.15 Miejsce zamieszkania 1
31.05 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 18

 

Korepetycje z przedmiotu: język rosyjski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
10.05 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania 2,5
17.05 16.15-18.45 Miejsce zamieszkania 2,5
Ilość godzin razem 5

 

Korepetycje z przedmiotu: matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
06.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
06.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
07.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
09.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
09.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
09.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
11.05 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
13.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
13.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
13.05 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania 2
13.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
14.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
14.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
15.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
15.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
15.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
15.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
17.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
17.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
17.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
17.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
20.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
20.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
20.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
20.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
21.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
21.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
21.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
22.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
22.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
22.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
22.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
24.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
24.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
24.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
24.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
27.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
28.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
28.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
28.05 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
30.05 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
30.05 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
31.05 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania 2
Ilość godzin razem 86

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w okresie III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania  w okresie  I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B na miesiąc maj

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
02.05.2019 7.00-9.00 Teren woj. łódzkiego 2
04.05.2019 16.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 2
06.05.2019 11.00-13.00 Teren woj. łódzkiego 2
07.05.2019 12.00-14.00 Teren woj. łódzkiego 2
09.05.2019 6.00-9.00 Teren woj. łódzkiego 3
10.05.2019 17.00-19.00

 

Teren woj. łódzkiego 2
14.05.2019 9.00-12.00

12.00-14.00

Teren woj. łódzkiego 5
15.05.2019    7.00-9.00

11.00-15.00

Teren woj. łódzkiego 6
16.05.2019 15.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 4
17.05.2019    17.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 2
18.05.2019    15.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 4
20.05.2019 11.00-13.00 Teren woj. łódzkiego 2
22.05.2019 17.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 3
24.05.2019 16.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 3
25.05.2019 17.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 2
27.05.2019 11.00-14.00 Teren woj. łódzkiego 3
28.05.2019 17.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 2
29.05.2019 15.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 3
31.05.2019 11.00-14.00 Teren woj. łódzkiego 3

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu kwietniu 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu kwietniu 2019r.

Lp.        Data    Zakres godzinowy
od-do
                                                       Ilość godzin Uwagi
1. 01.04.2019 14.00-15.00

15.30-16.30

17.00-18.00

3
2. 02.04.2019 15.00-17.00                                                                      2
3. 03.04.2019 15.00-16.00                                                                      1
4. 04.04.2019 15.00-17.00                                                                      2
5.

 

05.04.2019 12.00-16.00 4
6. 08.04.2019 15.00-17.00                                                                      2
7. 09.04.2019 15.00-17.00                                                                      2
8. 10.04.2019 15.00-16.00                                                                      1
9. 11.04.2019 15.00-16.00                                                                      1
10. 12.04.2019 13.00-16.00  

3

 

11. 15.04.2019 15.00-17.00                                                                      2
12.

 

16.04.2019 15.00-17.00 2
13. 17.04.2019r. 15.00-18.00 3
14. 22.04.2019r. 14.00-16.00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania – I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc kwiecień

Korepetycje z przedmiotu: język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
01.04 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
02.04 17.15-18.45 Miejsce zamieszkania 1,5
02.04 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania 1
04.04 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
04.04 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
08.04 16.15-17.15  Miejsce zamieszkania 1
08.04 17.30-19.30  Miejsce zamieszkania 2
09.04 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
09.04 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
11.04 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania 1,5
11.04 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania 2
11.04 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania 1
15.04 16.00-18.00  Miejsce zamieszkania 2
15.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
16.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
16.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
29.04 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
29.04 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania 2
29.04 19.30-20.30  Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 31

 

Korepetycje z przedmiotu: język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
06.04 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
06.04 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania 2
06.04 14.30-15.30 Miejsce zamieszkania 1
13.04 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
13.04 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania 2
13.04 14.30-15.30 Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 10

 

Korepetycje z przedmiotu: fizyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
02.04 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
02.04 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
09.04 16.15-17.15 Miejsce zamieszkania 1
09.04 17.30-19.30 Miejsce zamieszkania 2
16.04 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
16.04 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
18.04 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania 1,5
18.04 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania 2
25.04 16.00-17.30 Miejsce zamieszkania 1,5
29.04 16.00-18.00  Miejsce zamieszkania 2
29.04 18.15-19.15 Miejsce zamieszkania 1
30.04 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 18

 

Korepetycje z przedmiotu: język rosyjski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
05.04 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania 2,5
26.04 16.15-18.45 Miejsce zamieszkania 2,5
Ilość godzin razem 5

 

Korepetycje z przedmiotu: matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
01.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
01.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
02.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
03.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
04.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
04.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
05.04 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania 2
08.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
09.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
09.04 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania 2
09.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
10.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
10.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
11.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
12.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
12.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
12.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
15.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
15.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
15.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
15.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
16.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
16.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
16.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
16.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
17.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
17.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
17.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
18.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
18.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
18.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
18.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
24.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
24.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
24.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
24.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
25.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
26.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
26.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
26.04 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
29.04 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
29.04 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
30.04 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania 2
Ilość godzin razem 86

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w okresie III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania  w okresie  I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B na miesiąc kwiecień – instruktor nr  1

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
01.04.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 2
02.04.2019 16.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 2
03.04.2019 16.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 2
04.04.2019 11.00-12.00 Teren woj. łódzkiego 1
05.04.2019 15.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 1
06.04.2019 17.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 1
07.04.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 4
09.04.2019 13.00-14.00 Teren woj. łódzkiego 1
12.04.2019 12.00-14.00 Teren woj. łódzkiego 2
13.04.2019 09.00-11.00 Teren woj. łódzkiego 3
15.04.2019 17.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 3
16.04.2019 09.00-12.00

 

Teren woj. łódzkiego 3
25.04.2019 12.00-14.00 Teren woj. łódzkiego 2
26.04.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 2
27.04.2019 16.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 1

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B na miesiąc kwiecień – instruktor nr  2

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
01.04.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 2
02.04.2019 14.00-17.00

 

Teren woj. łódzkiego 3
03.04.2019 14.00-16.00

 

Teren woj. łódzkiego 2
04.04.2019 14.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 2
05.04.2019 14.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 2
06.04.2019 14.00-16.00

 

Teren woj. łódzkiego 2
07.04.2019   14.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 2
09.04.2019 14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
12.04.2019 14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
13.04.2019 14.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 2
15.04.2019 11.00-13.00 Teren woj. łódzkiego 2
16.04.2019 19.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 1
17.04.2019 14.00-15.00 Teren woj. łódzkiego 1
18.04.2019 19.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 1
23.04.2019 14.00-15.00 Teren woj. łódzkiego 1
25.04.2019 19.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 1

 

 

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B na miesiąc kwiecień – instruktor nr  3

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
01.04.2019 17.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 2
03.04.2019 15.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 1
05.04.2019 14.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 4
08.04.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 2
10.04.2019 14.00-15.00

18.00-20.00

Teren woj. łódzkiego 3
11.04.2019 19.00-21.00

 

Teren woj. łódzkiego 2
12.04.2019 15.15-16.15 Teren woj. łódzkiego 1
13.04.2019    16.10-17.10 Teren woj. łódzkiego 1
15.04.2019 20.15-21.15 Teren woj. łódzkiego 1
17.04.2019    16.05-18.05 Teren woj. łódzkiego 3
18.04.2019    16.05-18.05 Teren woj. łódzkiego 2
23.04.2019 17.10-19.10 Teren woj. łódzkiego 2
25.04.2019 16.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 1
26.04.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 2
27.04.2019 18.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 1
29.04.2019 17.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 2

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu marcu 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu marcu 2019r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 05.03.2019 12.00-15.00 3
2 06.03.2019 15.00-18.00 3
3 07.03.2019 13.00-16.00 3
4 08.03.2019 12.00-15.00 3
5 11.03.2019 15.00-18.00 3
6 12.03.2019 13.00-16.00 3
7 13.03.2019 14.00-16.00 2
8 21.03.2019 12.00-15.00 3
9 22.03.2019 12.00-17.00 5
10 25.03.2019 14.00-16.00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania – I-VI 2019r.

Harmonogram korepetycji

Przedmiot –język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
04.03 15.00-17.00 PCPR 2
05.03 17.15-18.45 Miejsce zamieszkania 1,5
07.03 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania 1
11.03 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
11.03 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
14.03 16.15-17.15  Miejsce zamieszkania 1
14.03 17.30-19.30  Miejsce zamieszkania 2
18.03 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania 1,5
18.03 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania 1,5
20.03 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania 1,5
20.03 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania 2
20.03 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania 1
21.03 16.00-18.00  Miejsce zamieszkania 2
21.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
25.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania 2
25.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania 2
28.03 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania 2
28.03 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania 2
28.03 19.30-20.30  Miejsce zamieszkania 1
Ilość godzin razem 31

 

Przedmiot –fizyka

Data Godziny

Miejsce prowadzenia

ilość godzin

05.03 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania

1,5

05.03 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania

1,5

12.03 16.15-17.15 Miejsce zamieszkania

1

12.03 17.30-19.30 Miejsce zamieszkania

2

14.03 16.00-17,30 Miejsce zamieszkania

1,5

14.03 17,45-19,15 Miejsce zamieszkania

1,5

19.03 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania

1,5

19.03 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania

2

22.03 16.00-17.30 Miejsce zamieszkania

1,5

26.03 16.00-18.00  Miejsce zamieszkania

2

26.03 18.15-19.15 Miejsce zamieszkania

1

27.03 16.00-17.00 Miejsce zamieszkania

1

Ilość godzin razem

18

 

Przedmiot –matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia

ilość godzin

04.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

04.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

05.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

05.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

05.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

05.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

09.03 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania

2

11.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

11.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

11.03 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania

2

11.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

13.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

13.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

14.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

14.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

14.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

14.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

15.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

15.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

15.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

15.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

18.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

18.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

18.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

18.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

23.03 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania

2

23.03 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania

2

23.03 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania

2

25.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

25.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

25.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

25.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

26.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

26.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

26.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

26.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

27.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

27.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

27.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

27.03 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania

2

28.03 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania

2

28.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

28.03 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania

2

Ilość godzin razem

86

 

Przedmiot –język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia

ilość godzin

09.03 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania

2

09.03 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania

2

09.03 14.30-15.30

Miejsce zamieszkania

1

23.03 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania

2

23.03 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania

2

23.03 14.30-15.30 Miejsce zamieszkania

1

Ilość godzin razem

10

Przedmiot –język rosyjski

Data Godziny Miejsce prowadzenia

ilość godzin

08.03 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania

2

15.03 16.15-17.45 Miejsce zamieszkania

1,5

22.03 16.15-17.45 Miejsce zamieszkania

1,5

Ilość godzin razem

5

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w okresie III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania nastąpi w okresie  I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr  1

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
04.03.2019 17.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 3
05.03.2019 16.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 2
07.03.2019 18.00-22.00 Teren woj. łódzkiego 4
12.03.2019 12.00-15.00 Teren woj. łódzkiego 3
14.03.2019 06.00-09.00 Teren woj. łódzkiego 3
15.03.2019 17.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 3
21.03.2019 09.00-12.00

 

Teren woj. łódzkiego 3
22.03.2019 12.00-15.00 Teren woj. łódzkiego 3
26.03.2019 17.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 3
28.03.2019 16.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 3

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 2

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
06.03.2019 19.00-21.00 Teren woj. łódzkiego 2
07.03.2019 14.00-17.00

 

Teren woj. łódzkiego 3
08.03.2019 14.00-18.00

 

Teren woj. łódzkiego 4
11.03.2019 14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
12.03.2019 14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
14.03.2019 14.00-18.00

 

Teren woj. łódzkiego 2
15.03.2019   14.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 4
18.03.2019 14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
19.03.2019 14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
20.03.2019 14.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 2
29.03.2018 19.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 6

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 3

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
06.03.2019 16.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 3
07.03.2019 15.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 1
08.03.2019 14.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 6
11.03.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 2
13.03.2019 14.00-16.00

18.00-20.00

Teren woj. łódzkiego 4
14.03.2019 20.15-21.15

 

Teren woj. łódzkiego 1
16.03.2018 08.00-09.00 Teren woj. łódzkiego 1
19.03.2019 18.05-19.05 Teren woj. łódzkiego 1
20.03.2019    16.10-17.10 Teren woj. łódzkiego 1
23.03.2019 20.15-21.15 Teren woj. łódzkiego 1
24.03.2019 16.00-18.00

 

Teren woj. łódzkiego 2
25.03.2019   16.05-18.05 Teren woj. łódzkiego 3
26.03.2019   16.05-18.05 Teren woj. łódzkiego 2
28.03.2019 17.10-19.10 Teren woj. łódzkiego 2

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu lutym 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu lutym 2019r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 5.02.2019 14:00-17:00 3
2 6.02.2019 11:00-14:00 3
3 7.02.2019 14:00-16:00 2
4 8.02.2019 13:00-15:00 2
5 11.02.2019 11:00-15:00 4
6 12.02.2019 14:00-17:00 3
7 13.02.2019 12:00-16:00 4
8 15.02.2019 14:00-15:00 1
9 25.02.2019 11:00-15:00 4
10 26.02.2019 11:00-12:00 1
11 27.02.2019 15:00-16:00 1
12 28.02.2019 14:00-16:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania – I-VI 2019r.

Harmonogram korepetycji

Przedmiot –język angielski

Data Godziny
04.02.2019 15:00-17:00 2
05.02.2019 17:15-18:45 1,5
07.02.2019 19:00-20:00 1
11.02.2019 16:00-17:30 1,5
11.02.2019 17:45-19:15 1,5
14.02.2019 16:15-17:15 1
14.02.2019 17:30-19:30 2
18.02.2019 16:00-17:30 1,5
18.02.2019 17:45-19:15 1,5
20.02.2019 15:00-16:30 1,5
20.02.2019 16:45-18:45 2
20.02.2019 19:00-20:00 1
21.02.2019 16:00-18:00 2
21.02.2019 18:15-20:15 2
25.02.2019 16:00-18:00 2
25.02.2019 18:15-20:15 2
28.02.2019 15:00-17:00 2
28.02.2019 17:15-19:15 2
28.02.2019 19:30-20:30 1
Ilość godzin razem 31

Harmonogram korepetycji

Przedmiot – niemiecki

Data Godziny
08.02.2019 10:00-12:00 2
08.02.2019 12:15-14:15 2
08.02.2019 14:30-15:30 1
22.02.2019 10:00-12:00 2
22.02.2019 12:15-14:15 2
22.02.2019 14:30-15:30 1
Ilość godzin razem 10

Harmonogram korepetycji

Przedmiot –fizyka

Data Godziny
05.02.2019 16:00-17:30 1,5
05.02.2019 17:45-19:15 1,5
12.02.2019 16:15-17:15 1
12.02.2019 17:30-19:30 2
14.02.2019 16:00-17:30 1,5
14.02.2019 17:45-19:15 1,5
19.02.2019 15:00-16:30 1,5
19.02.2019 16:45-18:45 2
22.02.2019 16:00-17:30 1,5
26.02.2019 16:00-18:00 2
26.02.2019 18:15-19.15 1
27.02.2019 16.00-17.00 1
Ilość godzin razem 18

Harmonogram korepetycji

Przedmiot – język rosyjski

Data Godziny
08.02.2019 16:00-18:00 2
15.02.2019 16:15-17:45 1,5
22.02.2019 16:15-17:45 1,5
Ilość godzin razem 5

Harmonogram korepetycji

Przedmiot –matematyka

Data Godziny
04.02.2019 16:00-18:00 2
04.02.2019 16:00-18:00 2
05.02.2019 16:00-18:00 2
05.02.2019 16:00-18:00 2
05.02.2019 18:15-20:15 2
05.02.2019 18:15-20:15 2
09.02.2019 10:00-12:00 2
11.02.2019 16:00-18:00 2
11.02.2019 16.00-18.00 2
11.02.2019 17:15-19:15 2
11.02.2019 18:15-20:15 2
13.02.2019 16:00-18:00 2
13.02.2019 16:00-18:00 2
14.02.2019 16:00-18:00 2
14.02.2019 16:00-18:00 2
14.02.2019 18:15-20:15 2
14.02.2019 18:15-20:15 2
15.02.2019 16:00-18:00 2
15.02.2019 16:00-18:00 2
15.02.2019 18:15-20:15 2
15.02.2019 18:15-20:15 2
18.02.2019 16:00-18:00 2
18.02.2019 16:00-18:00 2
18.02.2019 18:15-20:15 2
18.02.2019 18:15-20:15 2
23.02.2019 10:00-12:00 2
23.02.2019 12:15-14:15 2
23.02.2019 10:00-12:00 2
25.02.2019 16:00-18:00 2
25.02.2019 16:00-18:00 2
25.02.2019 18:15-20:15 2
25.02.2019 18:15-20:15 2
26.02.2019 16:00-18:00 2
26.02.2019 16:00-18:00 2
26.02.2019 18:15-20:15 2
26.02.2019 18:15-20:15 2
27.02.2019 16:00-18:00 2
27.02.2019 16:00-18:00 2
27.02.2019 18:15-20:15 2
27.02.2019 18:15-20:15 2
28.02.2019 15:00-17:00 2
28.02.2019 16:00-18:00 2
28.02.2019 18:00-20:00 2
Ilość godzin razem 86

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w okresie III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania nastąpi w okresie  I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 1

Luty 2019

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
02.02.2019 07.00-09.00 Teren woj. łódzkiego 2
03.02.2019 16.00-18.00 Teren woj. łódzkiego 2
09.02.2019 11.00-13.00 Teren woj. łódzkiego 2
10.02.2019 12.00-14.00 Teren woj. łódzkiego 2
11.02.2019 06.00-09.00 Teren woj. łódzkiego 3
13.02.2019 17.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 2
16.02.2019 09.00-12.00

12.00-14.00

Teren woj. łódzkiego 5
17.02.2019 07.00-09.00

11.00-15.00

Teren woj. łódzkiego 6
20.02.2019 17.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 2

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 2

Luty 2019

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
01.02.2019 19.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 1
05.02.2019 15.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 4
06.02.2019 14.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 6
07.02.2019 14.00-16.00

18.00-20.00

Teren woj. łódzkiego 4
08.02.2019 14.00-16.00

18.00-20.00

Teren woj. łódzkiego 4
11.02.2019 14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
12.02.2019 14.00-16.00 Teren woj. łódzkiego 2
14.02.2019 14.00-18.00

 

Teren woj. łódzkiego 4
15.02.2019   14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
18.02.2019 14.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 5
19.02.2019 14.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 3
20.02.2019 14.00-16.00

18.00-20.00

Teren woj. łódzkiego 4
21.02.2019 14.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 6

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B- instruktor nr 3

Luty 2019

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
01.02.2019 16.00-19.00 Teren woj. łódzkiego 3
02.02.2019 15.00-17.00 Teren woj. łódzkiego 2
05.02.2019 14.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 6
06.02.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 2
07.02.2019 14.00-16.00

18.00-20.00

Teren woj. łódzkiego 4
08.02.2019 20.15-22.15

 

Teren woj. łódzkiego 2
09.02.2018 08.00-10.00 Teren woj. łódzkiego 2
11.02.2019 16.00-18.00

18.05-21.05

Teren woj. łódzkiego 5
12.02.2019 12.00-14.00

14.05-16.05

16.10-18.10

Teren woj. łódzkiego 6
13.02.2019 16.00-18.00

20.15-22.15

Teren woj. łódzkiego 4
14.02.2019 16.00-18.00

20.10-22.10

Teren woj. łódzkiego 4
15.02.2019   16.05-18.05 Teren woj. łódzkiego 3
16.02.2019   16.05-18.05 Teren woj. łódzkiego 2
18.02.2019 15.05-17.05

17.10-19.10

Teren woj. łódzkiego 4
19.02.2019 18.00-20.00 Teren woj. łódzkiego 2
20.02.2019 10.00-12.00

19.05-21.05

Teren woj. łódzkiego 4
21.02.2019 19.15-21.15 Teren woj. łódzkiego 3

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu styczniu 2019r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu styczniu 2019r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 4.01.2019 12:00-15:00 3
2 7.01.2019 14:00-17:00 3
3 9.01.2019 15:00-16:00 1
4 10.01.2019 14:00-16:00 2
5 11.01.2019 13:00-15:00 2
6 15.01.2019 15:00-18:00 3
7 17.01.2019 14:00-16:00 2
8 22.01.2019 13:00-16:00 3
9 23.01.2019 11:00-15:00 4
10 25.01.2019 11:00-14:00 3
11 29.01.2019 14:00-16:00 2
12 31.01.2019 14:00-16:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r.

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania – I-VI 2019r.

Harmonogram korepetycji

Przedmiot –język angielski

Data Godziny
17.01.2019 15:00-17:00 2
17.01.2019 17:15-18:45 1,5
17.01.2019 19:00-20:00 1
18.01.2019 16:00-17:30 1,5
18.01.2019 17:45-19:15 1,5
21.01.2019 16:15-17:15 1
21.01.2019 17:30-19:30 2
22.01.2019 16:00-17:30 1,5
22.01.2019 17:45-19:15 1,5
24.01.2019 15:00-16:30 1,5
24.01.2019 16:45-18:45 2
24.01.2019 19:00-20:00 1
25.01.2019 16:00-18:00 2
25.01.2019 18:15-20:15 2
28.01.2019 16:00-18:00 2
28.01.2019 18:15-20:15 2
31.01.2019 15:00-17:00 2
31.01.2019 17:15-19:15 2
31.01.2019 19:30-20:30 1
Ilość godzin razem 31

Harmonogram korepetycji

Przedmiot – niemiecki

Data Godziny
19.01.2019 10:00-12:00 2
19.01.2019 12:15-14:15 2
19.01.2019 14:30-15:30 1
26.01.2019 10:00-12:00 2
26.01.2019 12:15-14:15 2
26.01.2019 14:30-15:30 1
Ilość godzin razem 10

Harmonogram korepetycji

Przedmiot –fizyka

Data Godziny
18.01.2019 16:00-17:30 1,5
18.01.2019 17:45-19:15 1,5
21.01.2019 16:15-17:15 1
21.01.2019 17:30-19:30 2
22.01.2019 16:00-17:30 1,5
22.01.2019 17:45-19:15 1,5
25.01.2019 15:00-16:30 1,5
25.01.2019 16:45-18:45 2
28.01.2019 16:00-17:30 1,5
29.01.2019 16:00-18:00 2
29.01.2019 18:15-19.15 1
30.01.2019 16.00-17.00 1
Ilość godzin razem 18

Harmonogram korepetycji

Przedmiot – język rosyjski

Data Godziny
18.01.2019 16:00-18:00 2
23.01.2019 16:15-17:45 1,5
30.01.2019 16:15-17:45 1,5
Ilość godzin razem 5

Harmonogram korepetycji

Przedmiot –matematyka

Data Godziny
17.01.2019 16:00-18:00 2
17.01.2019 16:00-18:00 2
18.01.2019 16:00-18:00 2
18.01.2019 16:00-18:00 2
18.01.2019 18:15-20:15 2
18.01.2019 18:15-20:15 2
19.01.2019 10:00-12:00 2
21.01.2019 16:00-18:00 2
21.01.2019 16.00-18.00 2
21.01.2019 17:15-19:15 2
21.01.2019 18:15-20:15 2
22.01.2019 16:00-18:00 2
22.01.2019 16:00-18:00 2
23.01.2019 16:00-18:00 2
23.01.2019 16:00-18:00 2
23.01.2019 18:15-20:15 2
23.01.2019 18:15-20:15 2
24.01.2019 16:00-18:00 2
24.01.2019 16:00-18:00 2
24.01.2019 18:15-20:15 2
24.01.2019 18:15-20:15 2
25.01.2019 16:00-18:00 2
25.01.2019 16:00-18:00 2
25.01.2019 18:15-20:15 2
25.01.2019 18:15-20:15 2
26.01.2019 10:00-12:00 2
26.01.2019 12:15-14:15 2
27.01.2019 10:00-12:00 2
28.01.2019 16:00-18:00 2
28.01.2019 16:00-18:00 2
28.01.2019 18:15-20:15 2
28.01.2019 18:15-20:15 2
29.01.2019 16:00-18:00 2
29.01.2019 16:00-18:00 2
29.01.2019 18:15-20:15 2
29.01.2019 18:15-20:15 2
30.01.2019 16:00-18:00 2
30.01.2019 16:00-18:00 2
30.01.2019 18:15-20:15 2
30.01.2019 18:15-20:15 2
31.01.2019 15:00-17:00 2
31.01.2019 16:00-18:00 2
31.01.2019 18:00-20:00 2
Ilość godzin razem 86

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi  w okresie III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania nastąpi w okresie  I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania w 2019r.:

Refundacja wynajmu bursy w okresie  I-VI, IX-X 2019r.

Refundacja wynajmu akademika w okresie I-VI, X 2019r.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie  I-X 2019r.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia XII 2019r.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B

Styczeń 2019

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
03.01.2019 16.00-21.00 Pabianice, sala LOK 5
08.01.2019 16.00-21.00 Pabianice, sala LOK 5
22.01.2019 16.00-21.00 Pabianice, sala LOK 5
24.01.2019 16.00-21.00 Pabianice, sala LOK 5
29.01.2019 16.00-21.00 Pabianice, sala LOK 5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”

zaproszenie do złożenia oferty – korepetycje

protokół korepetycje 2019

W ramach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prosi o przesłanie szacunkowej ceny na realizację usługi pt. „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”.

rozeznanie rynku korepetycje

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu grudniu 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu grudniu 2018r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 5.12.2018 14:00-16:00 2
2 6.12.2018 10:00-13:00 3
3 7.12.2018 13:00-16:00 3
4 10.12.2018 13:00-16:00 3
5 12.12.2018 16:00-18:00 2
6 13.12.2018 14:00-16:00 2
7 14.12.2018 15:00-18:00 3
8 17.12.2018 14:00-16:00 2
9 19.12.2018 14:00-17:00 3
10 21.12.2018 10:00-12:00 2
11 27.12.2018 10:00-12:00 2
12 28.12.2018 13:00-16:00 3
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc grudzień – język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
05.12. 15:00-17:00 PCPR 2
05.12. 17:15-18:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
05.12. 19:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.12. 16:00-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
06.12. 17:45-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
12.12. 15:15-17:15 PCPR 2
12.12. 17:30-19:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12. 16:00-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
13.12. 17:45-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
19.12. 15:00-16:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
19.12. 16:45-18:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.12. 19:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.12. 16:00-18:00 PCPR 2
20.12. 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.12. 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.12. 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 27

Harmonogram na miesiąc grudzień – matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
01.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
02.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
03.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.12 16.00-18.00 PCPR 2
05.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 2
06.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.12 18.15-20.15 PCPR 2
07.12 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 2
08.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.12 16:15-18:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 15:00-17:00 PCPR 2
11.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 17:15-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.12 15:15-17:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.12 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.12 18:00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.12 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.12 10:00-12:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.12 15:00-17:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.12 16:15-18:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.12 15:00-17:00 PCPR 2
17.12 17:15-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.12 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 96

Informujemy, iż w wyznaczonych godzinach korepetycje z matematyki realizuje kilku nauczycieli jednocześnie w tym samym czasie.

Harmonogram na miesiąc grudzień- język polski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
03.12 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
07.12 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
10.12 15.30-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
14.12 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
17.12 15.00-16.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
19.12 15.30-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.12 15.00-16.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
21.12 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
28.12 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
30.12 15.00-16.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
31.12 15:30-16:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 15,50

Harmonogram na miesiąc grudzień – chemia

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
05.12 15.00 – 17.00 PCPR 2
05.12 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
05.12 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.12 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.12 15.00 – 16.30 PCPR 1,5
13.12 16.45 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
19.12 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.12 18.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 16

Harmonogram na miesiąc grudzień – język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
06.12 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.12 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.12 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
08.12 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.12 12.15 – 14.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
13.12 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
13.12 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
15.12 10.00 – 11.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
15.12 11.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.12 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.12 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
21.12 15.00 – 16.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
21.12 16.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 18

Harmonogram na miesiąc grudzień – fizyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia
04.12 15.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.12 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
07.12 16.00 – 17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
07.12 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
11.12 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.12 16.00 – 17.30 PCPR 1.5
14.12 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
18.12 15.00 – 16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
18.12 16.45 – 18.45 PCPR 2
19.12 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.12 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 21

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpiła w miesiącach wrzesień i październik 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019. Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. B

Grudzień 2018

Data Godziny Miejsce prowadzenia ilość godzin
27.12.2018 16.00-21.00 Pabianice, sala LOK 5

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania :
”Kurs prawa jazdy kat. B” dla 22 uczestników projektu „Lepsze jutro”.

Zaproszenie do złoż.oferty- prawo jazdy 16.11.2018.doc

 Pytanie do zapytania ofertowego

Odpowiedź

 protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu listopadzie 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu listopadzie 2018r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 6.11.2018 10:00-13:00 3
2 7.11.2018 13:00-16:00 3
3 9.11.2018 13:00-16:00 3
4 12.11.2018 16:00-18:00 2
5 13.11.2018 14:00-16:00 2
6 15.11.2018 15:00-18:00 3
7 16.11.2018 14:00-16:00 2
8 19.11.2018 14:00-17:00 3
9 23.11.2018 10:00-12:00 2
10 27.11.2018 10:00-12:00 2
11 29.11.2018 13:00-16:00 3
12 30.11.2018 14:00-16:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc listopad – język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
07.11. 15:00-17:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11. 17:15-18:45 PCPR 1,5
07.11. 19:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
08.11. 16:00-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
08.11. 17:45-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
14.11. 15:15-17:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11. 17:30-19:30 PCPR 2
15.11. 16:00-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
15.11. 17:45-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
21.11. 15:00-16:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
21.11. 16:45-18:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11. 19:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11. 16:00-18:00 PCPR 2
22.11. 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11. 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11. 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 27

Harmonogram na miesiąc listopad – matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
02.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
02.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
03.11 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.11 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 16.00-18.00 PCPR 2
05.11 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 2
06.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11 15.00-17.00 PCPR 2
07.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 2
07.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.11 10:00-12:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.11 12:15-14:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.11 15:00-17:00 PCPR 2
12.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.11 17:15-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.11 10:15-12:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.11 10:15-12:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.11 18:15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
24.11 10:15-12:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.11 10:15-12:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
26.11 15:00-17:00 PCPR 2
27.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.11 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 96

Informujemy, iż w wyznaczonych godzinach korepetycje z matematyki realizuje kilku nauczycieli jednocześnie w tym samym czasie.

Harmonogram na miesiąc listopad- język polski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
05.11 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
09.11 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
12.11 15.30-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
14.11 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
16.11 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
19.11 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
20.11 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
23.11 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
26.11 15.30-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
30.11 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
Ilość godzin razem 17,50

Harmonogram na miesiąc listopad – chemia

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
07.11 15.00 – 17.00 PCPR 2
08.11 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
08.11 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
14.11 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 15.00 – 16.30 PCPR 1.5
21.11 16.45 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11 18.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 16

Harmonogram na miesiąc listopad – język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
08.11 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
08.11 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
08.11 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
10.11 10.00 – 11.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
10.11 11.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 18.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
17.11 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.11 12.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
24.11 10.00 – 11.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
24.11 11.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.11 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
30.11 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
30.11 18.00 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 21

Harmonogram na miesiąc listopad – fizyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia
02.11 15.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
02.11 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
06.11 16.00 – 17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
06.11 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
09.11 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.11 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.11 16.00 – 17.30 PCPR 1.5
13.11 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
16.11 15.00 – 16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
16.11 16.45 – 18.45 PCPR 2
20.11 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.11 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 21

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi w miesiącu wrześniu i październiku 2018 r. w zależności od złożenia stosownego wniosku o refundację przez uczestnika oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019. Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie XI 2018-XII 2019 r.

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu październiku 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu październiku 2018r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 2.10.2018 12:00-15:00 3
2 3.10.2018 15:00-18:00 3
3 4.10.2018 13:00-16:00 3
4 8.10.2018 12:00-15:00 3
5 9.10.2018 15:00-18:00 3
6 10.10.2018 13:00-16:00 3
7 11.10.2018 14:00-16:00 2
8 22.10.2018 12:00-15:00 3
9 23.10.2018 12:00-17:00 5
10 24.10.2018 14:00-16:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc październik – język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
03.10 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
03.10. 17.15-18.45 PCPR 1,5
03.10 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
04.10. 16.00-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
04.10. 17.45-19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
10.10. 15.15-17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.10 17.30-19.30 PCPR 2
11.10 16.00-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
11.10 17.45-19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
17.10 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
17.10 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
18.10 16.00-18.00 PCPR 2
31.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 25

Harmonogram na miesiąc październik – matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
01.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
02.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
04.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
06.10 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
09.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
11.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
12.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
13.10 10.00-12.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
15.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
16.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
17.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 5
18.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
19.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 4
22.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 4
23.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 4
25.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 4
29.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 4
30.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
Ilość godzin razem 84,5

Informujemy, iż w wyznaczonych godzinach korepetycje z matematyki realizuje kilku nauczycieli jednocześnie w tym samym czasie.

Harmonogram na miesiąc październik- język polski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
03.10 15.30-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
05.10 17.30-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
08.10 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
12.10 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
15.10 15.30-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
19.10 17.30-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
22.10 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
26.10 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
29.10 15.30-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
31.10 173.0-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
Ilość godzin razem 15

Harmonogram na miesiąc październik – chemia

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
03.10 15.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.10 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
04.10 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
10.10 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.10 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 15.00 – 16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
18.10 16.45 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
24.10 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.10 18.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 16

Harmonogram na miesiąc październik – język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
06.10 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.10 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
25.10 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.10 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
18.10 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
04.10 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.10 12.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
13.10 12.15 – 14.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
27.10 12.15 – 14.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.10 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
11.10 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.10 11.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.10 17.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.10 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.10 10.00 – 11.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
25.10 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 25

Harmonogram na miesiąc październik – fizyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia
02.10 15.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
02.10 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
05.10 16.00 – 17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
05.10 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
09.10 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.10 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.10 16.00 – 17.30 PCPR 1.5
12.10 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
16.10 15.00 – 16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
16.10 16.45 – 18.45 PCPR 2
19.10 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
26.10 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 21

 

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi w miesiącu wrześniu i październiku 2018 r. w zależności od złożenia stosownego wniosku o refundację przez uczestnika oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

 

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019. Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie X 2018-XII 2019 r.

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu wrześniu 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu wrześniu 2018r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 4.09.2018 15:00-18:00 3
2 6.09.2018 14:00-16:00 2
3 10.09.2018 14:00-16:00 2
4 11.09.2018 15:00-18:00 3
5 17.09.2018 14:00-16:00 2
6 18.09.2018 15:00-18:00 3
7 20.09.2018 14:00-16:00 2
8 21.09.2018 14:00-16:00 2
9 24.09.2018 14:00-16:00 2
10 25.09.2018 14:00-17:00 3
11 26.09.2018 14:00-16:00 2
12 27.09.2018r. 14.00:16:00 2
12 28.09.2018r. 13:00-15:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

uaktualniony Harmonogram korepetycji na wrzesień   

kontynuacja harmonogramu z matematyki

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi w miesiącu wrześniu 2018 r. w zależności od złożenia stosownego wniosku o refundację przez uczestnika oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019. Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania 3 pracowników socjalnych opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika. Pracownicy będą na bieżąco wspierać i motywować osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę oraz ich otoczenie do udziału w projekcie, zapewniać im niezbędną pomoc socjalną oraz informować o działaniach w projekcie. Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu tj. 78 os. tj. 40 wychowanków RPZ powyżej 14 r. ż., 15 pełnoletnich wychowanków i 23 osób sprawujących funkcję RZ dla małoletnich dzieci.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 1.08.2018 10:00-11:00

11.00-12.00

2
2 2.08.2018 9:00-10:00

11:00-12:00

14:00-15:00

15:30-16:30

4
3 3.08.2018 10:00-12:00 2
4 22.08.2018 10:00-13:00 3
5 23.08.2018 10:00-14:00 4
6 24.08.2018 10:00-14:00 4
7 27.08.2018 10:00-14:00 4
8 28.08.2018 10:00-15:00 5
9 30.08.2018 10:00-12:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

W terminie 21.07-22.07.2018r. Galicyjskie Centrum Edukacji sp. Z o.o. zrealizowało 2-dniowy wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym dla łącznie 20 osób-, uczestników projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 podczas których zrealizowano łącznie 8 godzin warsztatów z zakresu gospodarowania budżetem domowym. Wyjazd odbył się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Inwest w Smardzewicach.

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Planowana data realizacji zadania to 13.08-19.08.2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach jest w trakcie podpisywania umowy z Wykonawcą realizującym zadanie.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach uzyskało zgodę, aby korepetycje mogły się również odbywać się w sezonie wakacyjnym. Jak tylko będzie znany terminarz zajęć w sierpniu niezwłocznie opublikujemy go na stronie internetowej.

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Planowana data realizacji zadania w okresie VIII-IX 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019 dla 4 osób nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe po dostarczeniu potwierdzenia poniesionych kosztów. Miesięczny koszt refundacji dla jednego wychowanka nie przekroczy kwoty 300 zł.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu lipcu 2018 r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania 3 pracowników socjalnych opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika. Pracownicy będą na bieżąco wspierać i motywować osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę oraz ich otoczenie do udziału w projekcie, zapewniać im niezbędną pomoc socjalną oraz informować o działaniach w projekcie. Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu tj. 78 os. tj. 40 wychowanków RPZ powyżej 14 r. ż., 15 pełnoletnich wychowanków i 23 osób sprawujących funkcję RZ dla małoletnich dzieci.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 2.07.2018 12.00-15.00 3
2 3.07.2018 12.00-14.00 2
3 4.07.2018 12.00-13.00 1
4 5.07.2018 10.00-15.00 5
5 9.07.2018 12.00-13.00 1
6 10.07.2018 12.00-14.00 2
7 11.07.2018 12.00-14.00 2
8 12.07.2018 12.00-14.00 2
9 13.07.2018 12.00-14.00 2
10 17.07.2018 14.00-16.00 2
11 23.07.2018 14.00-16.00 2
12 27.07.2018 12.00-14.00 2
13 30.07.2018 12.00-16.00 4
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Planowana data realizacji zadania w okresie VII 2018 r., dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który będzie go prowadzić.

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Planowana data realizacji zadania w okresie VI-VIII 2018 r., dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który będzie go prowadzić

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacji zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Planowana data realizacji zadania w okresie VIII-IX 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019 dla 4 osób nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe po dostarczeniu potwierdzenia poniesionych kosztów. Miesięczny koszt refundacji dla jednego wychowanka nie przekroczy kwoty 300 zł.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu czerwcu 2018 r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania 3 pracowników socjalnych opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika. Pracownicy będą na bieżąco wspierać i motywować osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę oraz ich otoczenie do udziału w projekcie, zapewniać im niezbędną pomoc socjalną oraz informować o działaniach w projekcie. Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu tj. 78 os. tj. 40 wychowanków RPZ powyżej 14 r. ż., 15 pełnoletnich wychowanków i 23 osób sprawujących funkcję RZ dla małoletnich dzieci.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16.

Lp. Data Zakres godzinowy
od-do
Ilość godzin Uwagi
1. 04.06.2018 12.00-15.00 3
2. 06.06.2018 12.00-13.00 1
3. 07.06.2018 12.00-13.00 1
4. 08.06.2018 12.00-15.00 3
5. 11.06.2018 12.00-15.00 3
6. 14.06.2018 12.00-16.00 4
7. 18.06.2018 12.00-16.00 4
8. 20.06.2018 12.00-15.00 3
9. 21.06.2018 12.00-16.00 4
10. 25.06.2018 12.00-16.00 4
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Planowana data realizacji zadania w okresie VII 2018 r.

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Planowana data realizacji zadania w okresie VI-VIII 2018 r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Planowany harmonogram zajęć wyrównujących szanse edukacyjne- korepetycji, zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcami, którzy będą je prowadzić.

Harmonogram korepetycji czerwiec

harmonogramy przedmiotów-czerwiec

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Planowana data realizacji zadania w okresie VIII-IX 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Refundacja całości lub części czesnego dla 5 osób, którzy uczą się w systemie niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym). Refundacja nastąpi przelewem na konto wychowanka po dostarczeniu zaświadczenia oraz potwierdzeniu poniesionych kosztów.

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019, wynajem mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.


Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu maju 2018 r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania 3 pracowników socjalnych opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika. Pracownicy będą na bieżąco wspierać i motywować osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę oraz ich otoczenie do udziału w projekcie, zapewniać im niezbędną pomoc socjalną oraz informować o działaniach w projekcie. Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu tj. 78 os. tj. 40 wychowanków RPZ powyżej 14 r. ż., 15 pełnoletnich wychowanków i 23 osób sprawujących funkcję RZ dla małoletnich dzieci.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16.

Lp. Data Zakres godzinowy
od-do
Ilość godzin Uwagi
1. 08.05.2018 12.00-15.00 3
2. 10.05.2018 12.00-13.00 1
3. 17.05.2018 12.00-13.00 1
4. 22.05.2018 12.00-15.00 3
5. 23.05.2018 12.00-15.00 3
6. 24.05.2018 12.00-16.00 4
7. 25.05.2018 12.00-16.00 4
8. 28.05.2018 12.00-15.00 3
9. 29.05.2018 12.00-16.00 4
10. 30.05.2018 12.00-16.00 4
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Planowana data realizacji zadania w okresie VII 2018 r.

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Planowana data realizacji zadania w okresie VI-VIII 2018 r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Planowany harmonogram zajęć wyrównujących szanse edukacyjne- korepetycji, zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcami, którzy będą je prowadzić.

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Planowana data realizacji zadania w okresie VIII-IX 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Refundacja całości lub części czesnego dla 5 osób, którzy uczą się w systemie niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym). Refundacja nastąpi przelewem na konto wychowanka po dostarczeniu zaświadczenia oraz potwierdzeniu poniesionych kosztów.

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019, wynajem mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019.

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą oraz ich otoczenia – rodzin zastępczych.

Planowane efekty:

– wzmocnienie kompetencji przez wzrost motywacji do nauki, pracy,

– zwiększenie pewności siebie, poprawy relacji między członkami rodziny,

– zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów,

– poszerzenie wiedzy o przysługujących formach wsparcia po osiągnięciu pełnoletności.

Projekt „Lepsze jutro” skierowany jest do 78 osób, w tym:

– 40 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej powyżej 14 roku życia,

– 15 pełnoletnich wychowanków,

– 23 osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące formy wsparcia:

 1. Pracę socjalną,
 2. Poradnictwo specjalistyczne i terapia krótkoterminowa prowadzona przez psychologa,
 3. Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym,
 4. Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia),
 5. 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny,
 6. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji,
 7. Refundacja zakupu podręczników szkolnych,
 8. Refundacja całości lub części czesnego,
 9. Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademiku,
 10. Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki (co stanowi wkład własny),
 11. Kurs prawa jazdy kategorii B.

Ogólna wartość projektu „Lepsze jutro” wynosi 703.534,46 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 598.004,29 zł.

Wkład własny do projektu wynosi 105.530,17 zł

 Wszystkie zainteresowane osoby, tj. wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej powyżej 14 roku życia, pełnoletni wychowankowie oraz osoby sprawujące funkcję rodziny zastępczej  mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie osobiście poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, przy ul. Traugutta 6a, pokój 14.

Dzieci niepełnoletnie przebywające w rodzinach zastępczych powinny być zgłaszane do projektu przez rodziców zastępczych.

Rekrutacja do projektu prowadzona  jest w miesiącu  kwietniu 2018r. w siedzibie PCPR w Pabianicach.

Ankieta rekrutacyjna

ankieta rekrutacyjna

Regulamin uczestnictwa w projekcie

regulamin uczestnictwa lepsze jutro

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: 

„Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla 30 uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

W ramach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prosi o przesłanie szacunkowej ceny na realizację usługi pt. „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla 30 uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”.

rozeznanie rynku korepetycje

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje z języka polskiego dla 4 uczestników projektu „Lepsze jutro”powyżej 14 r.ż.

protokół – postępowanie o udzielenie zamówienia j. polski

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Lepsze jutro”

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania“zorganizowanie 2-dniowego wyjazdowego treningu gospodarowania budżetem domowym”

załączniki do oferty

zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że w związku z wezwaniami do uzupełnienia ofert, protokół dotyczący realizacji zadania „Zorganizowanie 2-dniowego wyjazdowego treningu gospodarowania budżetem domowym” zostanie sporządzony niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

protokół postępowania – trening gospodarowania budżetem domowym

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro”

W zaproszeniu do złożenia oferty na zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób uczestników projektu “Lepsze jutro” uległ zmianie załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO. Prosimy o stosowanie nowego załącznika.

załącznik nr 3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że w związku z wezwaniami do uzupełnienia ofert, protokół dotyczący realizacji zadania „Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro” zostanie sporządzony i opublikowany niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

protokół 7 dniowy obóz

„Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla 18 uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”.

protokół- korepetycje język polski i matematyka

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia 10-dniowego wyjazdu zagranicznego (obozu) o charakterze językowym (język angielski) dla 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>