42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt “Lepsze jutro”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”

zaproszenie do złożenia oferty – korepetycje

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu grudniu 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu grudniu 2018r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 5.12.2018 14:00-16:00 2
2 6.12.2018 10:00-13:00 3
3 7.12.2018 13:00-16:00 3
4 10.12.2018 13:00-16:00 3
5 12.12.2018 16:00-18:00 2
6 13.12.2018 14:00-16:00 2
7 14.12.2018 15:00-18:00 3
8 17.12.2018 14:00-16:00 2
9 19.12.2018 14:00-17:00 3
10 21.12.2018 10:00-12:00 2
11 27.12.2018 10:00-12:00 2
12 28.12.2018 13:00-16:00 3
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

 

 

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc listopad – język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
05.12. 15:00-17:00 PCPR 2
05.12. 17:15-18:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
05.12. 19:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.12. 16:00-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
06.12. 17:45-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
12.12. 15:15-17:15 PCPR 2
12.12. 17:30-19:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12. 16:00-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
13.12. 17:45-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
19.12. 15:00-16:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
19.12. 16:45-18:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.12. 19:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.12. 16:00-18:00 PCPR 2
20.12. 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.12. 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.12. 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 27

 

 

Harmonogram na miesiąc listopad – matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
01.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
02.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
03.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.12 16.00-18.00 PCPR 2
05.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.12 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 2
06.12 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.12 18.15-20.15 PCPR 2
07.12 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.12 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 2
08.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.12 16:15-18:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 15:00-17:00 PCPR 2
11.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 17:15-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.12 15:15-17:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.12 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.12 18:00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.12 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.12 12.15-14.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.12 10:00-12:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.12 15:00-17:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.12 16:15-18:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.12 15:00-17:00 PCPR 2
17.12 17:15-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.12 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.12 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 96

Informujemy, iż w wyznaczonych godzinach korepetycje z matematyki realizuje kilku nauczycieli jednocześnie w tym samym czasie.

Harmonogram na miesiąc październik- język polski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
03.12 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
07.12 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
10.12 15.30-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
14.12 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
17.12 15.00-16.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
19.12 15.30-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.12 15.00-16.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
21.12 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
28.12 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
30.12 15.00-16.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
31.12

 

15:30-16:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 15,50

 

 

 

 

Harmonogram na miesiąc październik – chemia

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
05.12 15.00 – 17.00 PCPR 2
05.12 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
05.12 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.12 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.12 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.12 15.00 – 16.30 PCPR 1,5
13.12 16.45 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
19.12 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.12 18.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 16

Harmonogram na miesiąc październik – język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
06.12 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.12 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.12 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
08.12 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.12 12.15 – 14.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.12 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
13.12 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
13.12 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
15.12 10.00 – 11.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
15.12 11.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.12 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.12 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
21.12 15.00 – 16.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
21.12 16.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 18

 

Harmonogram na miesiąc październik – fizyka

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia
04.12 15.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.12 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
07.12 16.00 – 17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
07.12 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
11.12 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.12 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.12 16.00 – 17.30 PCPR 1.5
14.12 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
18.12 15.00 – 16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
18.12 16.45 – 18.45 PCPR 2
19.12 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.12 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 21

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpiła w miesiącach wrzesień i październik 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019. Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie XII 2018-XII 2019 r.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania :
”Kurs prawa jazdy kat. B” dla 22 uczestników projektu „Lepsze jutro”.

Zaproszenie do złoż.oferty- prawo jazdy 16.11.2018.doc

 Pytanie do zapytania ofertowego

Odpowiedź

 protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu listopadzie 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu listopadzie 2018r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 6.11.2018 10:00-13:00 3
2 7.11.2018 13:00-16:00 3
3 9.11.2018 13:00-16:00 3
4 12.11.2018 16:00-18:00 2
5 13.11.2018 14:00-16:00 2
6 15.11.2018 15:00-18:00 3
7 16.11.2018 14:00-16:00 2
8 19.11.2018 14:00-17:00 3
9 23.11.2018 10:00-12:00 2
10 27.11.2018 10:00-12:00 2
11 29.11.2018 13:00-16:00 3
12 30.11.2018 14:00-16:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

 

 

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc październik – język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
07.11. 15:00-17:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11. 17:15-18:45 PCPR 1,5
07.11. 19:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
08.11. 16:00-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
08.11. 17:45-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
14.11. 15:15-17:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11. 17:30-19:30 PCPR 2
15.11. 16:00-17:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
15.11. 17:45-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
21.11. 15:00-16:30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
21.11. 16:45-18:45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11. 19:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11. 16:00-18:00 PCPR 2
22.11. 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11. 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11. 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 27

 

 

Harmonogram na miesiąc październik – matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
02.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
02.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
03.11 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.11 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 16.00-18.00 PCPR 2
05.11 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
05.11 18.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 17.15-19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 2
06.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
06.11 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
07.11 15.00-17.00 PCPR 2
07.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 2
07.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.11 10:00-12:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.11 12:15-14:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.11 15:00-17:00 PCPR 2
12.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.11 17:15-19:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 18:15-20:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
16.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.11 10:15-12:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.11 10:15-12:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
19.11 18:15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
20.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
22.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
23.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
24.11 10:15-12:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.11 10:15-12:15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
26.11 15:00-17:00 PCPR 2
27.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.11 18:00-20:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
29.11 16:00-18:00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 96

Informujemy, iż w wyznaczonych godzinach korepetycje z matematyki realizuje kilku nauczycieli jednocześnie w tym samym czasie.

Harmonogram na miesiąc październik- język polski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
05.11 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
09.11 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
12.11 15.30-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
14.11 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
16.11 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
19.11 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
20.11 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
23.11 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
26.11 15.30-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
30.11 16.00-18.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
Ilość godzin razem 17,50

 

 

 

 

Harmonogram na miesiąc październik – chemia

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
07.11 15.00 – 17.00 PCPR 2
08.11 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
08.11 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
14.11 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
14.11 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 15.00 – 16.30 PCPR 1.5
21.11 16.45 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
21.11 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
28.11 18.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 16

Harmonogram na miesiąc październik – język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
08.11 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
08.11 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
08.11 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
10.11 10.00 – 11.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
10.11 11.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
15.11 18.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
17.11 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.11 12.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
22.11 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
24.11 10.00 – 11.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
24.11 11.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
30.11 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
30.11 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
30.11 18.00 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 21

 

Harmonogram na miesiąc październik – fizyka

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia
02.11 15.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
02.11 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
06.11 16.00 – 17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
06.11 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
09.11 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.11 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.11 16.00 – 17.30 PCPR 1.5
13.11 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
16.11 15.00 – 16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
16.11 16.45 – 18.45 PCPR 2
20.11 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
27.11 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 21

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi w miesiącu wrześniu i październiku 2018 r. w zależności od złożenia stosownego wniosku o refundację przez uczestnika oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019. Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie XI 2018-XII 2019 r.

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu październiku 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu październiku 2018r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 2.10.2018 12:00-15:00 3
2 3.10.2018 15:00-18:00 3
3 4.10.2018 13:00-16:00 3
4 8.10.2018 12:00-15:00 3
5 9.10.2018 15:00-18:00 3
6 10.10.2018 13:00-16:00 3
7 11.10.2018 14:00-16:00 2
8 22.10.2018 12:00-15:00 3
9 23.10.2018 12:00-17:00 5
10 24.10.2018 14:00-16:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

 

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

Harmonogram na miesiąc październik – język angielski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
03.10 15.00-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
03.10. 17.15-18.45 PCPR 1,5
03.10 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
04.10. 16.00-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
04.10. 17.45-19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
10.10. 15.15-17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
10.10 17.30-19.30 PCPR 2
11.10 16.00-17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
11.10 17.45-19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
17.10 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
17.10 16.45-18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 19.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
18.10 16.00-18.00 PCPR 2
31.10 16.00-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
31.10 18.15-20.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 25

Harmonogram na miesiąc październik – matematyka

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
01.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
02.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
04.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
06.10 10.00-12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
08.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
09.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
11.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
12.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
13.10 10.00-12.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2,5
15.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
16.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
17.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 5
18.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
19.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 4
22.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 4
23.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika/PCPR 4
25.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 4
29.10 16.00-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 4
30.10 16.00-20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 5
Ilość godzin razem 84,5

Informujemy, iż w wyznaczonych godzinach korepetycje z matematyki realizuje kilku nauczycieli jednocześnie w tym samym czasie.

Harmonogram na miesiąc październik- język polski

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
03.10 15.30-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
05.10 17.30-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
08.10 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
12.10 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
15.10 15.30-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
19.10 17.30-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
22.10 15.00-16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
26.10 16.30-18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
29.10 15.30-17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
31.10 173.0-19.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1,5
Ilość godzin razem 15

Harmonogram na miesiąc październik – chemia

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
03.10 15.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.10 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
04.10 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
10.10 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.10 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
17.10 15.00 – 16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
18.10 16.45 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 19.00 – 20.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
24.10 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.10 18.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 16

Harmonogram na miesiąc październik – język niemiecki

Data Godziny Miejsce prowadzenia Ilość godzin
06.10 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
13.10 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
25.10 10.00 – 12.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.10 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
18.10 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
04.10 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
06.10 12.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
13.10 12.15 – 14.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
18.10 18.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
27.10 12.15 – 14.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
04.10 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
11.10 17.15 – 18.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.10 11.15 – 13.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
25.10 17.15 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
11.10 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
20.10 10.00 – 11.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
25.10 16.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 1
Ilość godzin razem 25

 

 

Harmonogram na miesiąc październik – fizyka

 

Data Godziny Miejsce prowadzenia
02.10 15.00 – 17.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
02.10 17.15 – 18.45 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
05.10 16.00 – 17.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
05.10 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
09.10 15.15 – 17.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
09.10 17.30 – 19.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
12.10 16.00 – 17.30 PCPR 1.5
12.10 17.45 – 19.15 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
16.10 15.00 – 16.30 Miejsce zamieszkania uczestnika 1.5
16.10 16.45 – 18.45 PCPR 2
19.10 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
26.10 16.00 – 18.00 Miejsce zamieszkania uczestnika 2
Ilość godzin razem 21

 

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi w miesiącu wrześniu i październiku 2018 r. w zależności od złożenia stosownego wniosku o refundację przez uczestnika oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

 

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019. Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie X 2018-XII 2019 r.

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu wrześniu 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy na kolejny miesiąc, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację uczestników, udzielają wsparcia, przeprowadzają wywiady środowiskowe w zależności od aktualnych potrzeb uczestników dlatego też nie jest możliwe stworzenie wcześniejszego harmonogramu pracy.

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16 w miesiącu wrześniu 2018r.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 4.09.2018 15:00-18:00 3
2 6.09.2018 14:00-16:00 2
3 10.09.2018 14:00-16:00 2
4 11.09.2018 15:00-18:00 3
5 17.09.2018 14:00-16:00 2
6 18.09.2018 15:00-18:00 3
7 20.09.2018 14:00-16:00 2
8 21.09.2018 14:00-16:00 2
9 24.09.2018 14:00-16:00 2
10 25.09.2018 14:00-17:00 3
11 26.09.2018 14:00-16:00 2
12 27.09.2018r. 14.00:16:00 2
12 28.09.2018r. 13:00-15:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2018r..

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

 

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

uaktualniony Harmonogram korepetycji na wrzesień   

kontynuacja harmonogramu z matematyki

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Realizacja zadania nastąpi w miesiącu wrześniu 2018 r. w zależności od złożenia stosownego wniosku o refundację przez uczestnika oraz III-IV kwartał 2019 r.

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019. Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu sierpniu 2018r.

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania 3 pracowników socjalnych opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika. Pracownicy będą na bieżąco wspierać i motywować osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę oraz ich otoczenie do udziału w projekcie, zapewniać im niezbędną pomoc socjalną oraz informować o działaniach w projekcie. Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu tj. 78 os. tj. 40 wychowanków RPZ powyżej 14 r. ż., 15 pełnoletnich wychowanków i 23 osób sprawujących funkcję RZ dla małoletnich dzieci.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników.

 

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 1.08.2018 10:00-11:00

11.00-12.00

2
2 2.08.2018 9:00-10:00

11:00-12:00

14:00-15:00

15:30-16:30

4
3 3.08.2018 10:00-12:00 2
4 22.08.2018 10:00-13:00 3
5 23.08.2018 10:00-14:00 4
6 24.08.2018 10:00-14:00 4
7 27.08.2018 10:00-14:00 4
8 28.08.2018 10:00-15:00 5
9 30.08.2018 10:00-12:00 2
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

W terminie 21.07-22.07.2018r. Galicyjskie Centrum Edukacji sp. Z o.o. zrealizowało 2-dniowy wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym dla łącznie 20 osób-, uczestników projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 podczas których zrealizowano łącznie 8 godzin warsztatów z zakresu gospodarowania budżetem domowym. Wyjazd odbył się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Inwest w Smardzewicach.

 

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

 

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Planowana data realizacji zadania to 13.08-19.08.2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach jest w trakcie podpisywania umowy z Wykonawcą realizującym zadanie.

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacja zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach uzyskało zgodę, aby korepetycje mogły się również odbywać się w sezonie wakacyjnym. Jak tylko będzie znany terminarz zajęć w sierpniu niezwłocznie opublikujemy go na stronie internetowej.

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Planowana data realizacji zadania w okresie VIII-IX 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

 

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

 

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019 dla 4 osób nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe po dostarczeniu potwierdzenia poniesionych kosztów. Miesięczny koszt refundacji dla jednego wychowanka nie przekroczy kwoty 300 zł.

 

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

 

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu lipcu 2018 r.

 

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania 3 pracowników socjalnych opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika. Pracownicy będą na bieżąco wspierać i motywować osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę oraz ich otoczenie do udziału w projekcie, zapewniać im niezbędną pomoc socjalną oraz informować o działaniach w projekcie. Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu tj. 78 os. tj. 40 wychowanków RPZ powyżej 14 r. ż., 15 pełnoletnich wychowanków i 23 osób sprawujących funkcję RZ dla małoletnich dzieci.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników.

 

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16.

L.p. Data Zakres godzinowy
Od-do
Ilość godzin Uwagi
1 2.07.2018 12.00-15.00 3
2 3.07.2018 12.00-14.00 2
3 4.07.2018 12.00-13.00 1
4 5.07.2018 10.00-15.00 5
5 9.07.2018 12.00-13.00 1
6 10.07.2018 12.00-14.00 2
7 11.07.2018 12.00-14.00 2
8 12.07.2018 12.00-14.00 2
9 13.07.2018 12.00-14.00 2
10 17.07.2018 14.00-16.00 2
11 23.07.2018 14.00-16.00 2
12 27.07.2018 12.00-14.00 2
13 30.07.2018 12.00-16.00 4
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Planowana data realizacji zadania w okresie VII 2018 r., dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który będzie go prowadzić.

 

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

 

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Planowana data realizacji zadania w okresie VI-VIII 2018 r., dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który będzie go prowadzić

 

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Realizacji zadania V-VI 2018r. oraz IX-XII 2018r., I-VI 2019r.

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Planowana data realizacji zadania w okresie VIII-IX 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

 

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

 

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019.

Refundacja kosztów wynajmu mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019 dla 4 osób nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe po dostarczeniu potwierdzenia poniesionych kosztów. Miesięczny koszt refundacji dla jednego wychowanka nie przekroczy kwoty 300 zł.

 

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

 

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

 

 

Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu czerwcu 2018 r.

 

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania 3 pracowników socjalnych opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika. Pracownicy będą na bieżąco wspierać i motywować osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę oraz ich otoczenie do udziału w projekcie, zapewniać im niezbędną pomoc socjalną oraz informować o działaniach w projekcie. Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu tj. 78 os. tj. 40 wychowanków RPZ powyżej 14 r. ż., 15 pełnoletnich wychowanków i 23 osób sprawujących funkcję RZ dla małoletnich dzieci.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników.

 

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16.

Lp. Data Zakres godzinowy
od-do
Ilość godzin Uwagi
1. 04.06.2018 12.00-15.00 3
2. 06.06.2018 12.00-13.00 1
3. 07.06.2018 12.00-13.00 1
4. 08.06.2018 12.00-15.00 3
5. 11.06.2018 12.00-15.00 3
6. 14.06.2018 12.00-16.00 4
7. 18.06.2018 12.00-16.00 4
8. 20.06.2018 12.00-15.00 3
9. 21.06.2018 12.00-16.00 4
10. 25.06.2018 12.00-16.00 4
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Planowana data realizacji zadania w okresie VII 2018 r.

 

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

 

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Planowana data realizacji zadania w okresie VI-VIII 2018 r.

 

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Planowany harmonogram zajęć wyrównujących szanse edukacyjne- korepetycji, zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcami, którzy będą je prowadzić.

Harmonogram korepetycji czerwiec

harmonogramy przedmiotów-czerwiec

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Planowana data realizacji zadania w okresie VIII-IX 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

 

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Refundacja całości lub części czesnego dla 5 osób, którzy uczą się w systemie niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym). Refundacja nastąpi przelewem na konto wychowanka po dostarczeniu zaświadczenia oraz potwierdzeniu poniesionych kosztów.

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

 

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019, wynajem mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019.

 

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

 

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

 

 


Harmonogram realizacji projektu „Lepsze jutro” w miesiącu maju 2018 r.

 

Zadanie nr 1- Praca socjalna

W ramach zadania 3 pracowników socjalnych opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika. Pracownicy będą na bieżąco wspierać i motywować osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę oraz ich otoczenie do udziału w projekcie, zapewniać im niezbędną pomoc socjalną oraz informować o działaniach w projekcie. Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu tj. 78 os. tj. 40 wychowanków RPZ powyżej 14 r. ż., 15 pełnoletnich wychowanków i 23 osób sprawujących funkcję RZ dla małoletnich dzieci.

W ramach zadania nie ma ustalonego harmonogramu pracy, ponieważ praca pracowników socjalnych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i potrzeb rodziny zastępczej i uczestników.

 

Zadanie nr 2- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog

Planowany harmonogram poradnictwa specjalistycznego- psycholog, odbywającego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 A, 95-200 Pabianice, pok. 16.

Lp. Data Zakres godzinowy
od-do
Ilość godzin Uwagi
1. 08.05.2018 12.00-15.00 3
2. 10.05.2018 12.00-13.00 1
3. 17.05.2018 12.00-13.00 1
4. 22.05.2018 12.00-15.00 3
5. 23.05.2018 12.00-15.00 3
6. 24.05.2018 12.00-16.00 4
7. 25.05.2018 12.00-16.00 4
8. 28.05.2018 12.00-15.00 3
9. 29.05.2018 12.00-16.00 4
10. 30.05.2018 12.00-16.00 4
Łącznie: 30 spotkań po 1 h dla każdej osoby w miesiącu

 

Zadanie nr 3 – Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym

Planowana data realizacji zadania w okresie VII 2018 r.

 

Zadanie nr 4 – Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielniania)

Planowana data realizacji zadania w okresie VI 2019 r.

 

Zadanie nr 5 – 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny

Planowana data realizacji zadania w okresie VI-VIII 2018 r.

 

Zadanie nr 6 – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje

Planowany harmonogram zajęć wyrównujących szanse edukacyjne- korepetycji, zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcami, którzy będą je prowadzić.

 

Zadanie nr 7- Refundacja zakupu podręczników szkolnych

Planowana data realizacji zadania w okresie VIII-IX 2018 r. oraz III-IV kwartał 2019 r.

 

Zadanie nr 8 – Refundacja całości lub części czesnego

Refundacja całości lub części czesnego dla 5 osób, którzy uczą się w systemie niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym). Refundacja nastąpi przelewem na konto wychowanka po dostarczeniu zaświadczenia oraz potwierdzeniu poniesionych kosztów.

Realizacja zadania w okresie V-VI 2018 r., IX-XII 2018 r., I-VI 2019 r.

 

Zadanie nr 9– Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika

Planowana data realizacji zadania: refundacja wynajmu bursy w okresie IX-XII 2018, I-VI, IX-X 2019, refundacja wynajmu akademika w okresie X-XII, I-VI, X 2019, wynajem mieszkania w okresie VII-XII 2018, I-X 2019.

 

Zadanie nr 10– Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki- wkład własny

Świadczenia stanowić będą wkład własny do projektu ze środków budżetu państwa. Świadczenia będą wypłacane przez cały okres realizacji projektu V 2018- XII 2019.

 

Zadanie nr 11– Kurs prawa jazdy kategorii B

Planowana data realizacji zadania w okresie IX 2018-XII 2019 r.

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku jest realizatorem projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą oraz ich otoczenia – rodzin zastępczych.

Planowane efekty:

– wzmocnienie kompetencji przez wzrost motywacji do nauki, pracy,

– zwiększenie pewności siebie, poprawy relacji między członkami rodziny,

– zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów,

– poszerzenie wiedzy o przysługujących formach wsparcia po osiągnięciu pełnoletności.

Projekt „Lepsze jutro” skierowany jest do 78 osób, w tym:

– 40 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej powyżej 14 roku życia,

– 15 pełnoletnich wychowanków,

– 23 osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące formy wsparcia:

 1. Pracę socjalną,
 2. Poradnictwo specjalistyczne i terapia krótkoterminowa prowadzona przez psychologa,
 3. Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym,
 4. Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia),
 5. 7 dniowy obóz socjoterapeutyczny,
 6. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji,
 7. Refundacja zakupu podręczników szkolnych,
 8. Refundacja całości lub części czesnego,
 9. Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademiku,
 10. Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki (co stanowi wkład własny),
 11. Kurs prawa jazdy kategorii B.

Ogólna wartość projektu „Lepsze jutro” wynosi 703.534,46 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 598.004,29 zł.

Wkład własny do projektu wynosi 105.530,17 zł

 Wszystkie zainteresowane osoby, tj. wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej powyżej 14 roku życia, pełnoletni wychowankowie oraz osoby sprawujące funkcję rodziny zastępczej  mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie osobiście poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, przy ul. Traugutta 6a, pokój 14.

Dzieci niepełnoletnie przebywające w rodzinach zastępczych powinny być zgłaszane do projektu przez rodziców zastępczych.

Rekrutacja do projektu prowadzona  jest w miesiącu  kwietniu 2018r. w siedzibie PCPR w Pabianicach.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: 

„Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla 30 uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje z języka polskiego dla 4 uczestników projektu „Lepsze jutro”powyżej 14 r.ż.

protokół-postępowania o udzielenie zamówienia

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Lepsze jutro”

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania“zorganizowanie 2-dniowego wyjazdowego treningu gospodarowania budżetem domowym”

załączniki do oferty

zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że w związku z wezwaniami do uzupełnienia ofert, protokół dotyczący realizacji zadania „Zorganizowanie 2-dniowego wyjazdowego treningu gospodarowania budżetem domowym” zostanie sporządzony niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

protokół postępowania – trening gospodarowania budżetem domowym

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro”

W zaproszeniu do złożenia oferty na zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób uczestników projektu “Lepsze jutro” uległ zmianie załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO. Prosimy o stosowanie nowego załącznika.

załącznik nr 3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że w związku z wezwaniami do uzupełnienia ofert, protokół dotyczący realizacji zadania „Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro” zostanie sporządzony i opublikowany niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

protokół postępowania 7-dniowy obóz socjoterapeutyczny

„Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla 18 uczestników projektu powyżej 14 r.ż.”.

protokół- korepetycje język polski i matematyka

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania :”Kurs prawa jazdy kat. B” dla 22 uczestników projektu „Lepsze jutro”.

Zaproszenie do złoż.oferty- prawo jazdy 16.11.2018.doc Pytanie do zapytania ofertowego Odpowiedź protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Szczegóły >>