logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Pabianickim została powołana na  podstawie art. 44 c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, poz. 173, poz.240, poz.852, poz.1234, poz. 1429) oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)

 

Kadencja Rady trwa 4 lata. Skład Rady wynosi 5 osób.

W dniu 18 października 2023 roku Zarządzeniem Nr 120.52.2023 Wicestarosta Pabianicki powołał, na lata 2023–2027, Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

 1. Anna Chojczak – Stowarzyszenie „CZUJĘ SERCEM” w Konstantynowie Łódzkim,
 2. Małgorzata Knap – Stowarzyszenie „RAZEM” przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach,
 3. Joanna Szumigaj – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach,
 4. Marzena Berner-Stefaniak – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie,
 5. Agnieszka Chmiela – Stowarzyszenie „JESTEŚMY TACY” w Pabianicach.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych– realizacji praw osób niepełnosprawnych
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działać na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. ocena realizacji programów
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Prezydium Rady:

 1. Przewodnicząca – Pani Marzena Stefaniak-Berner
 2. Wiceprzewodnicząca – Pani Anna Chojczak
 3. Sekretarz – Pani Agnieszka Chmiela

Przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmują interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00–17.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, przy ul. gen. Romualda Traugutta 6A po uprzednim umówieniu spotkania.

Obsługę administracyjno–biurową Rady prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul gen. Romualda Traugutta 6a tel. (42) 215-66-60, 215-66-05.

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Informacja

Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form[…]

Szczegóły >>

INFORMATOR Baza teleadresowa dla osób stosujących przemoc domową.

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.   W załączonym pliku podano podmioty[…]

Szczegóły >>

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego[…]

Szczegóły >>

UWAGA!

Dnia 2 stycznia 2024 r. ( wtorek) : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności są nieczynne.

Szczegóły >>