42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Przemoc – ogłoszenia, komunikaty


  • W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W 2019 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

– Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów  Ł. – w formie spotkań z psychologiem lub terapeutą uzależnień,

– Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice – udziela wsparcia psychologa, tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, ul. Polna 3, 95-081 Dłutów –  czynny w każdy wtorek od 15:00 do 19:00 prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz zajęcia grupowe.

– Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu, ul. 11-go Listopada 9, czynny w każdy wtorek od 15:30 do 18:30.

– Gminny Punkt Konsultacyjny w Dobroniu z siedzibą w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, czynny w każdy piątek od 15:00 do 19:00.

 

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 26.06.2019 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 12 lipca 2019 r.

 

  • Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych na terenie powiatu pabianickiego świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

Wykaz placówek – przemoc

  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2019 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie

Kor-edu Zaproszenie

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 12.07.2018 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 31 lipca 2018 r.

informacja Kor edu II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta kor-edu 2018

Informator – instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

 

 

Nazwa Adres Telefon, e-mail Oferta Uwagi

 

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11

95-050 Konstantynów

tel/fax:

(42) 211 40 01;
e-mail: centrum-pr@o2.pl;

Spotkania z psychologiem

i terapeutą uzależnień

Dyżury w godz.

9.00 do 19.00

 

 

W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

Na terenie Powiatu Pabianickiego Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela darmowego wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna oraz poradnictwo socjalne i prawne udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6 A,
tel. 42-215-66-60 wew. 4. W uzasadnionych sytuacjach ośrodek zapewnia schronienie do trzech miesięcy.

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających na terenie województwa łódzkiego:

OIK wykaz w województwie

W 2016 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

 

Nazwa Adres Telefon Oferta Uwagi
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11,                         95-050 Konstantynów Ł. 42-211-40-01

 

Spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 19.00
Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice 42-215-42-11 wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”, Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00Środy: od 8.00 do 20.00
Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Dom Kultury ul. Polna 3,             95-081 Dłutów 44-634-05-05 Specjalistyczna pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie czynny w każdy wtorek od 15:00 do 20:00

 

Ponadto informujemy, iż w 2016 roku Powiat Pabianicki nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie i realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla grupy 4 osób stosujących przemoc w rodzinie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty „Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu Razem damy radę”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Logopeda dla 8 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, uczestników projektu Razem damy[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do złożenia oferty „Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Organizację i realizację korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu powyżej 14 r.ż” zaproszenie do[…]

Szczegóły >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

W związku z realizacją Projektu pn.: „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>