logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Przemoc – ogłoszenia, komunikaty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że od dnia 01.01.2020 r. w Powiecie Pabianickim przestaje funkcjonować Ośrodek Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi. Osoby doświadczające przemocy domowej nadal mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz poradnictwa socjalnego w ramach Punktu  Interwencji Kryzysowej.

Godziny pracy radcy prawnego:

wtorek: 13:00-17:00

czwartek: 08:00-12:00

piątek: 08:00 – 15:00

Psycholog i pracownik socjalny przyjmują interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek: 08:00-16:00

wtorek: 08:00-17:00

piątek: 08:00- 15:00.


 • Listopad to miesiąc, w którym trwa 19-dniowa międzynarodowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.Głównym organizatorem kampanii jest Women’s Wold Summit Foundation, której celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Celem działań w ramach kampanii jest poruszenie problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci i współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążka.

  Nasza instytucja również przyłączyła się do akcji.

  W dniu 16 listopada 2019 r. w godz. 09:00-12:00 w ramach kampanii w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 a, organizowana jest akcja „OTWARTYCH DRZWI”. Pracownicy Centrum będą udzielać indywidualnych porad dla osób doznających przemocy.

  Program Dnia otwartego w ramach kampanii  19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY – 2019

  09:00-11:00 dyżur radcy prawnego

  09:00-12:00 dyżur psychologa

  09:00-12:00 dyżur pracownika socjalnego

  W czasie dyżuru psychologa i pracownika socjalnego będą prezentowane lalki- esymulatory: model dziecka urodzonego przez matki nadużywające alkoholu lub narkotyków, model przedstawiający syndrom dziecka potrząsanego. W tym dniu będzie także możliwość skorzystania z symulatora umożliwiającego widzenie świata oczyma osoby znajdującej się pod wypływem alkoholu i narkotyków, które niejednokrotnie towarzyszą zjawisku stosowania przemocy domowej. Dla chętnych dostępne będą materiały psychoedukacyjne w formie broszur, ulotek, informatorów.

  Serdecznie zapraszamy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
  ul. Traugutta 6 a
  95-200 Pabianice
  tel. 42 215 66 60 wew. 4


 • W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W 2019 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

– Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów  Ł. – w formie spotkań z psychologiem lub terapeutą uzależnień,

– Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice – udziela wsparcia psychologa, tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, ul. Polna 3, 95-081 Dłutów –  czynny w każdy wtorek od 15:00 do 19:00 prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz zajęcia grupowe.

– Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu, ul. 11-go Listopada 9, czynny w każdy wtorek od 15:30 do 18:30.

– Gminny Punkt Konsultacyjny w Dobroniu z siedzibą w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, czynny w każdy piątek od 15:00 do 19:00.


 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 26.06.2019 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 12 lipca 2019 r.

 • Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych na terenie powiatu pabianickiego świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

Wykaz placówek – przemoc


 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2019 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie

Kor-edu Zaproszenie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 12.07.2018 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 31 lipca 2018 r.

informacja Kor edu II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta kor-edu 2018


Informator – instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

Nazwa Adres Telefon, e-mail Oferta Uwagi

 

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11

95-050 Konstantynów

tel/fax:

(42) 211 40 01;
e-mail: centrum-pr@o2.pl;

Spotkania z psychologiem

i terapeutą uzależnień

Dyżury w godz.

9.00 do 19.00

 

W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.


Na terenie Powiatu Pabianickiego Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela darmowego wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna oraz poradnictwo socjalne i prawne udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6 A,
tel. 42-215-66-60 wew. 4. W uzasadnionych sytuacjach ośrodek zapewnia schronienie do trzech miesięcy.

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających na terenie województwa łódzkiego:

OIK wykaz w województwie


W 2016 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

 

Nazwa Adres Telefon Oferta Uwagi
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11,                         95-050 Konstantynów Ł. 42-211-40-01

 

Spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 19.00
Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice 42-215-42-11 wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”, Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00Środy: od 8.00 do 20.00
Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Dom Kultury ul. Polna 3,             95-081 Dłutów 44-634-05-05 Specjalistyczna pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie czynny w każdy wtorek od 15:00 do 20:00

 

Ponadto informujemy, iż w 2016 roku Powiat Pabianicki nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie i realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla grupy 4 osób stosujących przemoc w rodzinie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji) w związku z realizacją[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do składania ofert na DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

„DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 Z DNIA 09.09.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne,[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 Z DNIA 01.09.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób[…]

Szczegóły >>