logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Przemoc – ogłoszenia, komunikaty


 • W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W 2020 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

– Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów  Ł. – w formie spotkań z psychologiem lub terapeutą uzależnień,

– Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice – udziela wsparcia psychologa, tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, ul. Polna 3, 95-081 Dłutów –  czynny w każdy wtorek od 15:00 do 19:00 prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz zajęcia grupowe.

– Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu, ul. 11-go Listopada 9, czynny w każdy wtorek od 15:30 do 18:30.

– Gminny Punkt Konsultacyjny w Dobroniu z siedzibą w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, czynny w każdy piątek od 15:00 do 19:00.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłasza nabór na specjalistów lub specjalistę (w zależności od modelu pracy) do realizacji w roku 2020 programu korekcyjno-edukacyjnego dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie, przy czym zgodnie z zapisami w ramowym programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie dla województwa Łódzkiego preferowane będą pary trenerskie składające się z kobiety i mężczyzny.

POBIERZ Zaproszenie

POBIERZ Załącznik 1   

POBIERZ Załącznik 1


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że od dnia 01.01.2020 r. w Powiecie Pabianickim przestaje funkcjonować Ośrodek Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi. Osoby doświadczające przemocy domowej nadal mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz poradnictwa socjalnego w ramach Punktu  Interwencji Kryzysowej.

Godziny pracy radcy prawnego:

wtorek: 13:00-17:00

czwartek: 08:00-12:00

piątek: 08:00 – 15:00

Psycholog i pracownik socjalny przyjmują interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek: 08:00-16:00

wtorek: 08:00-17:00

piątek: 08:00- 15:00.


 • Listopad to miesiąc, w którym trwa 19-dniowa międzynarodowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.Głównym organizatorem kampanii jest Women’s Wold Summit Foundation, której celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Celem działań w ramach kampanii jest poruszenie problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci i współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążka.Nasza instytucja również przyłączyła się do akcji.W dniu 16 listopada 2019 r. w godz. 09:00-12:00 w ramach kampanii w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 a, organizowana jest akcja „OTWARTYCH DRZWI”. Pracownicy Centrum będą udzielać indywidualnych porad dla osób doznających przemocy.Program Dnia otwartego w ramach kampanii  19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY – 201909:00-11:00 dyżur radcy prawnego09:00-12:00 dyżur psychologa09:00-12:00 dyżur pracownika socjalnego

  W czasie dyżuru psychologa i pracownika socjalnego będą prezentowane lalki- esymulatory: model dziecka urodzonego przez matki nadużywające alkoholu lub narkotyków, model przedstawiający syndrom dziecka potrząsanego. W tym dniu będzie także możliwość skorzystania z symulatora umożliwiającego widzenie świata oczyma osoby znajdującej się pod wypływem alkoholu i narkotyków, które niejednokrotnie towarzyszą zjawisku stosowania przemocy domowej. Dla chętnych dostępne będą materiały psychoedukacyjne w formie broszur, ulotek, informatorów.

  Serdecznie zapraszamy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
  ul. Traugutta 6 a
  95-200 Pabianice
  tel. 42 215 66 60 wew. 4


 • W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W 2019 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

– Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów  Ł. – w formie spotkań z psychologiem lub terapeutą uzależnień,

– Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice – udziela wsparcia psychologa, tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, ul. Polna 3, 95-081 Dłutów –  czynny w każdy wtorek od 15:00 do 19:00 prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz zajęcia grupowe.

– Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu, ul. 11-go Listopada 9, czynny w każdy wtorek od 15:30 do 18:30.

– Gminny Punkt Konsultacyjny w Dobroniu z siedzibą w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, czynny w każdy piątek od 15:00 do 19:00.


 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 26.06.2019 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 12 lipca 2019 r.

 • Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych na terenie powiatu pabianickiego świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

Wykaz placówek – przemoc


 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2019 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie

Kor-edu Zaproszenie


W 2018 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

 

Nazwa Adres Telefon Oferta Uwagi
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11,                         95-050 Konstantynów Ł. 42-211-40-01

 

Spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 19.00
Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice 42-215-42-11 wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”, Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00Środy: od 8.00 do 20.00
Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Dom Kultury ul. Polna 3,             95-081 Dłutów 44-634-05-05 Specjalistyczna pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie czynny w każdy wtorek od 15:00 do 20:00

 

Ponadto informujemy, iż w 2018 roku Powiat Pabianicki nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 12.07.2018 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 31 lipca 2018 r.

informacja Kor edu II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta kor-edu 2018


Informator – instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 roku:

 

Nazwa Adres Telefon, e-mail Oferta Uwagi

 

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11

95-050 Konstantynów

tel/fax:

(42) 211 40 01;
e-mail: centrum-pr@o2.pl;

Spotkania z psychologiem

i terapeutą uzależnień

Dyżury w godz.

9.00 do 19.00

 

W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.


Na terenie Powiatu Pabianickiego Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela darmowego wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna oraz poradnictwo socjalne i prawne udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6 A,
tel. 42-215-66-60 wew. 4. W uzasadnionych sytuacjach ośrodek zapewnia schronienie do trzech miesięcy.

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających na terenie województwa łódzkiego:

OIK wykaz w województwie


W 2016 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

 

Nazwa Adres Telefon Oferta Uwagi
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11,                         95-050 Konstantynów Ł. 42-211-40-01

 

Spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 19.00
Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice 42-215-42-11 wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”, Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00Środy: od 8.00 do 20.00
Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Dom Kultury ul. Polna 3,             95-081 Dłutów 44-634-05-05 Specjalistyczna pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie czynny w każdy wtorek od 15:00 do 20:00

 

Ponadto informujemy, iż w 2016 roku Powiat Pabianicki nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie i realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla grupy 4 osób stosujących przemoc w rodzinie

 


OSOBA USAMODZIELNIANA:

To osoba, opuszczająca po osiągnięciu pełnoletniości pieczę zastępczą, w przypadku gdy umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Zostaje ona objęta pomocą mającą na celu podjęcie przez nią samodzielnego, dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem – rozpoczyna długotrwały proces wychowawczy określany jako usamodzielnienie.

OPIEKUN USAMODZIELNIENIA:

Osoba usamodzielniana, na co najmniej dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności zobowiązana jest wskazać opiekuna usamodzielnienia poprzez podanie jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres kontaktowy oraz przedłożenie pisemnej zgody na bycie opiekunem usamodzielnienia.

Opiekunem usamodzielnienia może być rodzic zastępczy, krewny, starsze rodzeństwo, wychowawca,  pracownik socjalny, nauczyciel lub inna osoba wskazana przez wychowanka. Jej zadaniem jest wspieranie osoby usamodzielnianej w procesie usamodzielnienia.

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENA:

 Indywidualny program usamodzielnienia osoba usamodzielniana przygotowuje we współpracy
z opiekunem usamodzielnienia i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi PCPR w powiecie, w którym wychowanek mieszkał przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. IPU jest rodzajem kontraktu socjalnego z osobą usamodzielnianą, będący podstawą do przyznania świadczeń pieniężnych, który zawiera przede wszystkim zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia oraz sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, warunków mieszkaniowych oraz podjęciu zatrudnienia.

RODZAJE PRZYSŁUGUJĄCEJ  POMOCY NA USAMODZIELNIENIE

 1.Przyznaje się pomoc na:

 • pomoc na usamodzielnienie,
 • pomoc na kontynuowanie nauki,
 • pomoc na zagospodarowanie,

2.Udziela się pomocy w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych (w tym w mieszkaniu chronionym),
 • zatrudnienia.

Powyższa pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

ü  3 lat – w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną;

ü  1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Pomoc na usamodzielnienie:

 • jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym po zakończeniu nauki
 • wysokość świadczenie zależna jest od rodzaju pieczy zastępczej w jakiej przebywał wychowanek oraz od okresu pobytu w pieczy
 • wynosi nie mniej niż 3 921 zł w przypadku wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną – jeżeli przebywał w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,
 • w przypadku wychowanków opuszczających rodzinę zastępcza niezawodową  lub zawodową, rodzinny dom dziecka bądź placówkę opiekuńczo – wychowawczą:

ü  nie mniej niż 1 961 zł – jeżeli przebywał w pieczy przez okres poniżej 2 lat, nie krócej niż przez okres roku

ü  nie mniej niż 3 921 zł – jeżeli przebywał w okresie od 2 do 3 lat

ü  nie mniej niż 7 839 zł – jeżeli przebywał w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat

Pomoc na kontynuowanie nauki:

wynosi nie mniej niż 595 zł miesięcznie osoba usamodzielniana obowiązana jest przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki

Pomoc na zagospodarowanie:

 • jest wypłacana jednorazowo
 • wynosi nie mniej niż 1 782 zł
 • wynosi nie mniej niż 3 563 zł w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • może być przyznana w formie rzeczowej: np. na zakup niezbędnych urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów do przeprowadzenie remontu mieszkania

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Informacja

Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form[…]

Szczegóły >>

INFORMATOR Baza teleadresowa dla osób stosujących przemoc domową.

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.   W załączonym pliku podano podmioty[…]

Szczegóły >>

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego[…]

Szczegóły >>

UWAGA!

Dnia 2 stycznia 2024 r. ( wtorek) : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności są nieczynne.

Szczegóły >>