logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Przemoc – ogłoszenia, komunikaty


 • W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W 2020 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

– Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów  Ł. – w formie spotkań z psychologiem lub terapeutą uzależnień,

– Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice – udziela wsparcia psychologa, tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, ul. Polna 3, 95-081 Dłutów –  czynny w każdy wtorek od 15:00 do 19:00 prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz zajęcia grupowe.

– Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu, ul. 11-go Listopada 9, czynny w każdy wtorek od 15:30 do 18:30.

– Gminny Punkt Konsultacyjny w Dobroniu z siedzibą w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, czynny w każdy piątek od 15:00 do 19:00.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ogłasza nabór na specjalistów lub specjalistę (w zależności od modelu pracy) do realizacji w roku 2020 programu korekcyjno-edukacyjnego dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie, przy czym zgodnie z zapisami w ramowym programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie dla województwa Łódzkiego preferowane będą pary trenerskie składające się z kobiety i mężczyzny.

POBIERZ Zaproszenie

POBIERZ Załącznik 1   

POBIERZ Załącznik 1


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że od dnia 01.01.2020 r. w Powiecie Pabianickim przestaje funkcjonować Ośrodek Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi. Osoby doświadczające przemocy domowej nadal mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz poradnictwa socjalnego w ramach Punktu  Interwencji Kryzysowej.

Godziny pracy radcy prawnego:

wtorek: 13:00-17:00

czwartek: 08:00-12:00

piątek: 08:00 – 15:00

Psycholog i pracownik socjalny przyjmują interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek: 08:00-16:00

wtorek: 08:00-17:00

piątek: 08:00- 15:00.


 • Listopad to miesiąc, w którym trwa 19-dniowa międzynarodowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.Głównym organizatorem kampanii jest Women’s Wold Summit Foundation, której celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Celem działań w ramach kampanii jest poruszenie problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci i współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążka.Nasza instytucja również przyłączyła się do akcji.W dniu 16 listopada 2019 r. w godz. 09:00-12:00 w ramach kampanii w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 a, organizowana jest akcja „OTWARTYCH DRZWI”. Pracownicy Centrum będą udzielać indywidualnych porad dla osób doznających przemocy.Program Dnia otwartego w ramach kampanii  19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY – 201909:00-11:00 dyżur radcy prawnego

  09:00-12:00 dyżur psychologa

  09:00-12:00 dyżur pracownika socjalnego

  W czasie dyżuru psychologa i pracownika socjalnego będą prezentowane lalki- esymulatory: model dziecka urodzonego przez matki nadużywające alkoholu lub narkotyków, model przedstawiający syndrom dziecka potrząsanego. W tym dniu będzie także możliwość skorzystania z symulatora umożliwiającego widzenie świata oczyma osoby znajdującej się pod wypływem alkoholu i narkotyków, które niejednokrotnie towarzyszą zjawisku stosowania przemocy domowej. Dla chętnych dostępne będą materiały psychoedukacyjne w formie broszur, ulotek, informatorów.

  Serdecznie zapraszamy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
  ul. Traugutta 6 a
  95-200 Pabianice
  tel. 42 215 66 60 wew. 4


 • W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W 2019 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

– Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów  Ł. – w formie spotkań z psychologiem lub terapeutą uzależnień,

– Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice – udziela wsparcia psychologa, tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”,

– Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, ul. Polna 3, 95-081 Dłutów –  czynny w każdy wtorek od 15:00 do 19:00 prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz zajęcia grupowe.

– Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu, ul. 11-go Listopada 9, czynny w każdy wtorek od 15:30 do 18:30.

– Gminny Punkt Konsultacyjny w Dobroniu z siedzibą w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60, czynny w każdy piątek od 15:00 do 19:00.


 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 26.06.2019 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 12 lipca 2019 r.

 • Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych na terenie powiatu pabianickiego świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

Wykaz placówek – przemoc


 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2019 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie

Kor-edu Zaproszenie


W 2018 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

 

Nazwa Adres Telefon Oferta Uwagi
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11,                         95-050 Konstantynów Ł. 42-211-40-01

 

Spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 19.00
Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice 42-215-42-11 wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”, Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00Środy: od 8.00 do 20.00
Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Dom Kultury ul. Polna 3,             95-081 Dłutów 44-634-05-05 Specjalistyczna pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie czynny w każdy wtorek od 15:00 do 20:00

 

Ponadto informujemy, iż w 2018 roku Powiat Pabianicki nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 12.07.2018 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 31 lipca 2018 r.

informacja Kor edu II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta kor-edu 2018


Informator – instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 roku:

 

Nazwa Adres Telefon, e-mail Oferta Uwagi

 

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11

95-050 Konstantynów

tel/fax:

(42) 211 40 01;
e-mail: centrum-pr@o2.pl;

Spotkania z psychologiem

i terapeutą uzależnień

Dyżury w godz.

9.00 do 19.00

 

W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.


Na terenie Powiatu Pabianickiego Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela darmowego wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna oraz poradnictwo socjalne i prawne udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6 A,
tel. 42-215-66-60 wew. 4. W uzasadnionych sytuacjach ośrodek zapewnia schronienie do trzech miesięcy.

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej działających na terenie województwa łódzkiego:

OIK wykaz w województwie


W 2016 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

 

Nazwa Adres Telefon Oferta Uwagi
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11,                         95-050 Konstantynów Ł. 42-211-40-01

 

Spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 19.00
Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice 42-215-42-11 wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”, Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00Środy: od 8.00 do 20.00
Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Dom Kultury ul. Polna 3,             95-081 Dłutów 44-634-05-05 Specjalistyczna pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie czynny w każdy wtorek od 15:00 do 20:00

 

Ponadto informujemy, iż w 2016 roku Powiat Pabianicki nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie i realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla grupy 4 osób stosujących przemoc w rodzinie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość Korepetycje – tryb podstawowy

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje łącznie 135 godzin[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs samoobrony

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty do zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „Kurs samoobrony” dla łącznie 10[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs tańca

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty do zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „Zajęcia taneczne” dla łącznie 10[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs prawa jazdy kat. B – tryb zasada konkurencyjności

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty: Zorganizowanie  i przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie Kurs prawa jazdy kat. B dla[…]

Szczegóły >>