42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Przemoc – ogłoszenia, komunikaty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 12.07.2018 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 31 lipca 2018 r.

informacja Kor edu II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 10.05.2018 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Termin na składanie ofert upłynął 30 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację w 2018 roku zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta kor-edu 2018

Informator – instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

 

 

Nazwa Adres Telefon, e-mail Oferta Uwagi

 

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11

95-050 Konstantynów

tel/fax:

(42) 211 40 01;
e-mail: centrum-pr@o2.pl;

Spotkania z psychologiem

i terapeutą uzależnień

Dyżury w godz.

9.00 do 19.00

 

W chwili obecnej na terenie Powiatu Pabianickiego nie jest realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela darmowego wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna oraz poradnictwo socjalne i prawne udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6 A, tel. 42-215-66-05 w w każdy piątek w godzinach od 13:00 do 15:00. W uzasadnionych sytuacjach ośrodek zapewnia schronienie do trzech miesięcy.

 

W 2016 roku na terenie Powiatu Pabianickiego ofertę dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie realizuje:

 

Nazwa Adres Telefon Oferta Uwagi
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11,                         95-050 Konstantynów Ł. 42-211-40-01

 

Spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 19.00
Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice 42-215-42-11 wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień tylko w ramach procedury „Niebieska Karta”, Placówka czynna jest:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00Środy: od 8.00 do 20.00
Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Dom Kultury ul. Polna 3,             95-081 Dłutów 44-634-05-05 Specjalistyczna pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie czynny w każdy wtorek od 15:00 do 20:00

 

Ponadto informujemy, iż w 2016 roku Powiat Pabianicki nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie i realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla grupy 4 osób stosujących przemoc w rodzinie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia się) dla łącznie 20 osób , uczestników projektu „Lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania  „Warsztaty wyjazdowe – wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia się) dla łącznie 20[…]

Szczegóły >>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok 2019 załącznik 1[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok[…]

Szczegóły >>

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Niniejszym unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w[…]

Szczegóły >>