logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Przemoc – ogłoszenia, komunikaty


Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116-111

Telefon dla osób doznających przemocy domowej – 800-120-002

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 726 611 611 w godzinach 15.00 – 18.00. Z kolei od godziny 18.00 do 21.00 specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj).


Przemoc domowa  to  jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 1. b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 1. c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 1. d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 1. e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Osoby doznające przemocy domowej, osoby stosujące przemoc domową lub świadkowie przemocy domowej mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach niezbędne informacje oraz pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 19, I piętro.

Godziny pracy radcy prawnego:

wtorek: 13:00-17:00

czwartek: 08:00-12:00

piątek: 08:00 – 15:00

Psycholog i pracownik socjalny przyjmują interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek: 08:00-16:00

wtorek: 08:00-17:00

piątek: 08:00- 15:00.


 • Informator dla osób stosujących przemoc domową:Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.Podmioty realizujące w 2024 roku na terenie powiatu pabianickiego ofertę oddziaływań dla osób stosujących przemoc domową:
  l.p. Nazwa Adres Telefon, e-mail Oferta
  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta 6a

  95-200 Pabianice

  (42) 215-66-60

  sekretariat@pcpr-pabianice.pl

  Oferta dla mieszkańców powiatu pabianickiego. Poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne.

  Pon., śr., czw.: 8:00–16:00, Wt. 8:00–17:00, Pt. 8:00–15:00

  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3h

  95-054 Ksawerów

  (42) 213-89-83

  gops@ksawerow.com

  Oferta dla mieszkańców gminy Ksawerów. Pomoc psychologiczna po wcześniejszym ustaleniu terminu.
  3. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy
  Wydział Profilaktyki
  i Wspierania Rodziny
  Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
  ul. Partyzancka 31

  95-200 Pabianice

  (42) 215-42-11

  wpiwr@mcps.pabianice.pl

  Oferta dla mieszkańców miasta Pabianice.

  Konsultacje psychologiczne.

  4. Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11

  95-050 Konstantynów

  (42) 211-40-01

  sekretariat@kcpr.konstantynow.pl

   

  Oferta dla mieszkańców gminy Konstantynów.

  Spotkania z terapeutą uzależnień i psychologiem.

  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku Pl. Jana Pawła II Nr 12

  95-083 Lutomiersk

  (43) 677-50-011 w.213

  gzi.lutomiersk@wp.pl

  Pomoc psychologiczna, wsparcie w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego

  W pierwszym półroczu 2024 r. na terenie powiatu pabianickiego nie będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową.

 • Ponadto osoby stosujące przemoc domową mogą uzyskać pomoc we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ośrodkach pomocy społecznej i komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Profilaktyka i leczenie uzależnień:
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pabianicach
  1. ul. Partyzancka 31, pokój nr 8, 95-200 Pabianice
   telefon: 42 215 42 11, 42 227 10 80
   e-mail: mkrpa.um.pabianice@wp.pl
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobroniu
  1. ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń
   telefon: 43 677 21 30
   e-mail: mkrpa.um.pabianice@wp.pl
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  1. ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki
   tel/fax: 42 211 40 01, e-mail: sekretariat@kcpr.konstantynow.pl
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  1. ul. Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk
   tel/fax: 43 677 50 11 wew. 158,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  1. ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów
   tel/fax: 42 213 89 83,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  1. ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice
   tel/fax: 668-374-148,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  1. ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów
   tel/fax: 44-634-05-21,
 • Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. Pabianickie Centrum Psychiatryczne – Ambulatorium. Poradnia Leczenia Uzależnień
  1. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

  Telefon: 42 225 38 57, 42 225 38 73

  Adres strony internetowej: http://www.pcmnzoz.pl/index.php/pcp/ambulatorium

  Adres email: plu@pcmnzoz.pl

 • MCPS w Pabianicach, Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

  Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień.

  Pabianice, ul. Partyzancka 31.
  Telefon: 42 215 42 11
  e-mail: wpiwr@mcps.pabianice.pl

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

  tel. 42 676 16 61

   


 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach projektu pod nazwą „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w okresie maj – czerwiec 2024 r. przeprowadzi trening profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą „Powiedz NIE! przemocy, agresji i mobbingowi”

Akty prawne:


OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia 10-dniowego wyjazdu zagranicznego (obozu) o charakterze językowym (język angielski) dla 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>