logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Program wyrównywania różnic między regionami


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że w roku 2021 realizowany będzie program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w następujących obszarach:

 

  • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnoprawnym poruszania się i komunikowania;
  • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • Obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • Obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
    na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B,C,D,F,G programu można składać w siedzibie PCPR w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, do dnia 31 stycznia 2021 roku, natomiast wnioski w obszarze A i  obszarze  E w trybie ciągłym do Oddziału Łódzkiego PFRON. Druki wniosków zamieszczone są na stronie  internetowej PCPR i PFRON.

Szczegółowe procedury dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie.

 

8_Zal._5_do_procedur_Wniosek

8_Zal._5_do_procedur_Wniosek

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w[…]

Szczegóły >>

Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie.

   Z wielką przyjemnością informujemy, o nowym programie pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”. W[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza Przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia wstępnego szacunku[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 20[…]

Szczegóły >>