logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Program wyrównywania różnic między regionami


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że w roku 2024 realizowany będzie program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w następujących obszarach:

  • obszar A — zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B — likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnoprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C — tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D — likwidacja barier transportowych;

obszar E — dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

  • obszar F — tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G — skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu można składać w siedzibie PCPR w Pabianicach, ul. Traugutta 6a pok.3  do dnia 31 stycznia 2024 roku. Natomiast wnioski w obszarze A i E przyjmowane są w trybie ciągłym w Łódzkim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druki wniosków zamieszczone są na stronie  internetowej PCPR i PFRON.

Szczegółowe procedury dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu — Programy i zadania PFRON — Programy realizowane obecnie.

Poniżej możecie pobrać Państwo oryginalne wnioski PFRON

.Wniosek_A  

Wniosek_A

Wniosek_B_C_D_F_G

Wniosek_B_C_D_F_G

Wniosek_E

Wniosek_E

 

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 3-dniowych warsztatów wyjazdowych z doradcą zawodowym dla łącznie 30 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 18 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy Start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.  Zorganizowanie 7-dniowego obozu wzmacniającego więzi dla łącznie 28 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>

Projekt „Lepszy start” – prośba o podanie szacunkowych kosztów zamówienia 10-dniowego wyjazdu zagranicznego (obozu) o charakterze językowym (język angielski) dla 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą

Projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Pabianice, dnia 12 czerwca 2024 r. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[…]

Szczegóły >>