logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zamówienie poniżej 130 tys zł w trybie rozeznania rynku – Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę”


Utworzono: 25 sierpnia 2022 15:03Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Szczegóły znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe Nr 3

Zał. nr 1 Formularz Oferty

Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał. nr 5 Wzór umowy

Zał. nr 6 Oświadczenie dot. braku powiązania kapitałowego lub osobowego z Zamawiającym

Zał. nr 7 Wykaz zrealizowanych usług

Zał. nr 8 Informacja nt. miejsca realizacji usługi

Załącznik Nr 1 do wzoru umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie poniżej 130 tys zł Rozeznanie Rynku – Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzin Zastępczych Projekt „Razem damy radę”


Utworzono: 11 sierpnia 2022 14:43Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

szczegóły znajdują się poniżej;

ZAPYTANIE ofertowe nr 2

zał_1_formularz oferty

SOPZ

Zał_nr 3 – ZO Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał_4_wykaz osób

Zalacznik-Nr-5-do-Zapytania-Ofertowego-umowa 21.07

Zalacznik-Nr-6-do-Zapytania-Ofertowego-grupa-kapitalowa

zał_8_oswiadczenie

zał_7_oswiadczenie

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamówienie powyżej 130 tys zł – Tryb podstawowy Obóz dla 10 osób Projekt „Lepsza przyszłość”


Utworzono: 5 sierpnia 2022 14:00Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 10 osób – zapewniając bezpieczne
i higieniczne warunki realizacji w-w usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Miejsce realizacji zadania – Polska – miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim.

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=19915&idmp=305&r=o

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zamówienie poniżej 130 tys zł w trybie rozeznania rynku – Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę”

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy[…]

Szczegóły >>

Zamówienie poniżej 130 tys zł Rozeznanie Rynku – Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzin Zastępczych Projekt „Razem damy radę”

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w[…]

Szczegóły >>

Zamówienie powyżej 130 tys zł – Tryb podstawowy Obóz dla 10 osób Projekt „Lepsza przyszłość”

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 10 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji w-w usługi[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Razem damy radę Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w[…]

Szczegóły >>