logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość Korepetycje – tryb podstawowy


Utworzono: 17 marca 2023 14:04Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia:

Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje łącznie 135 godzin dla 23 uczestników projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Termin realizacji usługi: do 16 czerwca 2023 r.

Szczegóły znajdują się poniżej:

Zaproszenie

WOPZ

Formularz

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs samoobrony


Utworzono: 9 marca 2023 11:58Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty do zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „Kurs samoobrony” dla łącznie 10 dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Termin realizacji usługi: do 30.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe

zał_1_formularz oferty

zał_2_SOPZ

Zał_nr 3 – ZO Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał_4_oswiadczenie

zał_5_umowa

UMOWA POWIERZENIA DANYCH

Załącznik nr 2 do umowy Protokół odbioru

cz. 3 Harmonogram udzielanego wsparcia

Załącznik Nr 4 do umowy Przestępstwa na tle seksualnym

info otwarcie ofert

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs tańca


Utworzono: 9 marca 2023 11:55Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty do zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „Zajęcia taneczne” dla łącznie 10 dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Termin realizacji usługi: do 30.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe

zał_1_formularz oferty

zał_ 2_SOPZ

Zał_nr 3 – ZO Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał_4_oswiadczenie

zał_5_umowa

UMOWA POWIERZENIA DANYCH

Załącznik nr 2 do umowy Protokół odbioru

cz. 3 Harmonogram udzielanego wsparcia

Załącznik Nr 4 do umowy Przestępstwa na tle seksualnym

info otwarcie ofert

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość Korepetycje – tryb podstawowy

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje łącznie 135 godzin[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs samoobrony

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty do zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „Kurs samoobrony” dla łącznie 10[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs tańca

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty do zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „Zajęcia taneczne” dla łącznie 10[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs prawa jazdy kat. B – tryb zasada konkurencyjności

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty: Zorganizowanie  i przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie Kurs prawa jazdy kat. B dla[…]

Szczegóły >>