logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „PRACUŚ”


Projekt „PRACUŚ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „PRACUŚ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Gminą Dłutów/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dłutowie –partner wiodący, Gminą Pabianice/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pabianicach, Fundacją Idee Społeczne Fidees z siedzibą w Dziewulinach.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.  74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób w formie:

 • – usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów,
 • – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ,
 • – klubu dla osób niesamodzielnych – 30 mieszkańców Gminy Dłutów,
 • – świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów,
 • – klubu dla osób niesamodzielnych – 25 mieszkańców Gminy Pabianice,
 • – dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców powiatu pabianickiego.

W ramach ww. projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie prowadziło wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie, a czas trwania wypożyczenia będzie dostosowany indywidualnie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Wypożyczalnia będzie dysponowała następującymi sprzętami:

 • – łóżka rehabilitacyjne,
 • – podnośniki transportowo- kąpielowe,
 • – koncentratory tlenu,
 • – wózki inwalidzkie ręczne,
 • – wózki inwalidzkie elektryczne,
 • – rotory kończyn dolnych i górnych,
 • – schodołazy kroczące,

Całkowita wartość projektu wynosi 5.330.966,63 złotych.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :4.797.666,11 złotych.

Wkład własny: 533.300,52 złotych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są złożenie w siedzibie Centrum formularza zgłoszeniowego do projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać telefonicznie (42 215-66-60 wew. 2 lub wew. 0) oraz mailowo (sekretariat@pcpr-pabianice.pl)

Dokumenty do pobrania:

2020.07.06 -Regulamin_uczestnictwa_Pracuś

2020.07.06 -Załącznik nr 1 Formularz_zgłoszeniowy

2020.07.06 -Załącznik nr 2 Oświadczenie_uczestnika

2020.07.06 -Załącznik nr 3 Oświadczenie_o_rezygnacji

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji) w związku z realizacją[…]

Szczegóły >>

Zaproszenie do składania ofert na DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

„DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI JEDNORAZOWE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 Z DNIA 09.09.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne,[…]

Szczegóły >>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 Z DNIA 01.09.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób[…]

Szczegóły >>