logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Projekt „PRACUŚ”


Projekt „PRACUŚ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w okresie od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. jest realizatorem projektu pod nazwą „PRACUŚ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Gminą Dłutów/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dłutowie –partner wiodący, Gminą Pabianice/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pabianicach, Fundacją Idee Społeczne Fidees z siedzibą w Dziewulinach.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.  74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób w formie:

 • – usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów,
 • – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ,
 • – klubu dla osób niesamodzielnych – 30 mieszkańców Gminy Dłutów,
 • – świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów,
 • – klubu dla osób niesamodzielnych – 25 mieszkańców Gminy Pabianice,
 • dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców powiatu pabianickiego.

W ramach ww. projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie, a czas trwania wypożyczenia będzie dostosowany indywidualnie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Wypożyczalnia  dysponuje następującymi sprzętami:

 • – łóżka rehabilitacyjne,
 • – podnośniki transportowo- kąpielowe,
 • – koncentratory tlenu,
 • – wózki inwalidzkie ręczne,
 • – wózki inwalidzkie elektryczne,
 • – rotory kończyn dolnych i górnych,
 • – schodołazy kroczące,

Wypożyczalnia sprzętu mieści się w Pabianicach, Porszewice 18e. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-16.00,

wtorek: 8.00-17.00,

piątek: 8.00-15.00.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.330.966,63 złotych.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :4.797.666,11 złotych.

Wkład własny: 533.300,52 złotych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są złożenie w siedzibie Centrum formularza zgłoszeniowego do projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać telefonicznie (42 215-66-60 wew. 2 lub wew. 0) oraz mailowo (sekretariat@pcpr-pabianice.pl)

Dokumenty do pobrania:

2020.07.06 -Regulamin_uczestnictwa_Pracuś

2020.07.06 -Załącznik nr 1 Formularz_zgłoszeniowy

2020.07.06 -Załącznik nr 2 Oświadczenie_uczestnika

2020.07.06 -Załącznik nr 3 Oświadczenie_o_rezygnacji

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Wniosek o użyczenie sprzętu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wypożyczalni Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wypożyczalni Pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wypożyczalni Stan techniczny sprzętu

Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość – 3-dniowe warsztaty usamodzielniające

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego „Wstęp do usamodzielnienia” dla łącznie 10 osób[…]

Szczegóły >>

Informator – sprawcy KPPPwR

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową. Podmioty realizujące w 2023 roku na[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe – Projekt Lepsza przyszłość – 3-dniowe warsztaty usamodzielniające

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty w Zapytaniu: Zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego „Wstęp do usamodzielnienia” dla łącznie 10 osób[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość – 3-dniowe warsztaty usamodzielniające

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego „Wstęp do usamodzielnienia” dla łącznie 10 osób[…]

Szczegóły >>