logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego


Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych

 

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami

Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення  медичними виробами

POBIERZ WNIOSEK i klauzulę

Więcej informacji pod linkiem https://www.pfron.org.pl/

 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

POBIERZ Wniosek
2. Kopia orzeczenia, o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub równoważne, w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności,

3. Oświadczenie o dochodach (druk w załączeniu),

4. Oferty cenowe na sprzęt będący przedmiotem dofinansowania (imienne, wystawione na Wnioskodawcę),

 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie (wypełnione czytelnie i w języku polskim) uzasadniające konieczność zaopatrzenia we wskazany sprzęt rehabilitacyjny.

Termin składania wniosku: Cały rok

 

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

POBIERZ Wniosek
2.   Kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

3. Oryginalne faktury określające kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające ten zakup,

4. Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

Termin składania wniosku: Cały rok

Sprawa załatwiana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6A pokój nr 3.

 

Informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktywował nabór wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych .

Formularze wniosków są dostępne na portalu edukacyjno- informacyjnym w strefie JST: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/strefa-administratora-lokalnego/turnusy-rehabilitacyjne-oraz-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze-wnioski-2020/index.html.

Wnioski można składać wykorzystując darmowy system SOW (www.sow.pfron.org.pl )

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Informacja

Powiat Pabianicki w dniu 28 grudnia 2023 r. zawarł z Wojewodą Łódzkim umowę nr 10/2023 w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form[…]

Szczegóły >>

INFORMATOR Baza teleadresowa dla osób stosujących przemoc domową.

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego działania wobec osób stosujących przemoc domową.   W załączonym pliku podano podmioty[…]

Szczegóły >>

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego[…]

Szczegóły >>

UWAGA!

Dnia 2 stycznia 2024 r. ( wtorek) : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności są nieczynne.

Szczegóły >>