logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zapytanie ofertowe nr 1/LP/RR/2022 w trybie rozeznania rynku na realizację usługi szkoleniowej o nazwie „Kurs prawa jazdy kat. B”


Utworzono: 31 maja 2022 11:48Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie Kurs prawa jazdy kat. B dla łącznie 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zamówienie jest podzielone na dwie części:

Część I – kurs prawa jazdy dla 9 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą,

Część II – kurs prawa jazdy dla 1 wychowanka pieczy zastępczej z niepełnosprawnością.

załączniki:

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty