logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT :Świadczenie usług  w zakresie przyjmowania, przesyłania i doręczania przesyłek listowych i paczek


Utworzono: 21 grudnia 2020 22:46ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności na rok 2021

POBIERZ Zaproszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na korepetycje


Utworzono: 1 grudnia 2020 12:59W ramach projektu „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na: korepetycje dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych w wieku od 7 do 25 r. życia tj.: beneficjentów ostatecznych projektu „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ Załączniki

POBIERZ Załączniki

POBIERZ SIWZ

 

Anonimowa ankieta – Przemoc w rodzinie


Utworzono: 27 listopada 2020 11:44Szanowni Państwo!

  W związku z przygotowywaniem „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu „Analizy świadomości społecznej na temat  przemocy w rodzinie  na terenie powiatu pabianickiego”

Anonimowa ankieta- Przemoc w rodzinie

Anonimowa ankieta- Przemoc w rodzinie

Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach: sekretariat@pcpr-pabianice.pl  lub złożyć w siedzibie PCPR w Pabianicach, ul. Traugutta 6a w punkcie podawczym w godzinach pracy urzędu lub o dowolnej porze do skrzynki pocztowej.

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 20 grudnia 2020 r.

Ankietę można pobrać również ze strony http://pcpr-pabianice.pl/ lub w punkcie podawczym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a.

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTY – korepetycje

W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na usługi społeczne: „Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę”, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:[…]

Szczegóły >>

INFORMACJA O WYŁONIENIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek

Informacja o wyłonieniu oferty na: świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowego[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na korepetycje

W ramach projektu „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na: korepetycje dla wychowanków przebywających w[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT :Świadczenie usług  w zakresie przyjmowania, przesyłania i doręczania przesyłek listowych i paczek

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek listowych i paczek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach[…]

Szczegóły >>