logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość – 3-dniowe warsztaty usamodzielniające


Utworzono: 23 maja 2023 14:04Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia:

Zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego „Wstęp do usamodzielnienia” dla łącznie 10 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegóły znajdują się w dokumentach poniżej:

1_Zaproszenie

2_Formularz

WOPZ

 

Postępowanie powyżej 130 tys zł – tryb podstawowy Terapia integracji sensorycznej


Utworzono: 28 kwietnia 2023 12:43Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, informuje o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z PZP:

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Terapia Integracji Sensorycznej – 167 godzin dla 10 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Termin realizacji usługi: do 30 czerwca 2023 r.

link do ogłoszenia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c91aeff3-e5aa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b#

Postępowanie powyżej 130 tys zł – tryb podstawowy Terapia integracji sensorycznej


Utworzono: 14 kwietnia 2023 11:48Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, informuje o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z PZP:

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Terapia Integracji Sensorycznej – 167 godzin dla 10 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Termin realizacji usługi: do 30 czerwca 2023 r.

link do ogłoszenia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3762f55c-daa3-11ed-9355-06954b8c6cb9

Unieważnienie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość – 3-dniowe warsztaty usamodzielniające

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego „Wstęp do usamodzielnienia” dla łącznie 10 osób[…]

Szczegóły >>

Informator – sprawcy KPPPwR

INFORMATOR Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową. Podmioty realizujące w 2023 roku na[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe – Projekt Lepsza przyszłość – 3-dniowe warsztaty usamodzielniające

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie oferty w Zapytaniu: Zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego „Wstęp do usamodzielnienia” dla łącznie 10 osób[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość – 3-dniowe warsztaty usamodzielniające

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Zorganizowanie 3-dniowego warsztatu wyjazdowego „Wstęp do usamodzielnienia” dla łącznie 10 osób[…]

Szczegóły >>