logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zamówienie powyżej 130 tys zł – Tryb podstawowy Obóz dla 10 osób Projekt „Lepsza przyszłość”


Utworzono: 5 sierpnia 2022 14:00Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 10 osób – zapewniając bezpieczne
i higieniczne warunki realizacji w-w usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Miejsce realizacji zadania – Polska – miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim.

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=19915&idmp=305&r=o

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Razem damy radę Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych


Utworzono: 4 sierpnia 2022 14:29Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

szczegóły znajdują się poniżej;

Zaproszenie(1)

Formularz

WOPZ

UWAGA badanie PFRON


Utworzono: 3 sierpnia 2022 13:30Badanie dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie technologii wspomagających

 

Wystarczy kliknąć na link poniżej aby wypełnić ankietę!

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu one-line którego celem jest określenie najbardziej potrzebnych technologii wspomagających samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Organizatorem badania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ankieta jest anonimowa, a dane zbierane w trakcie badania pozostaną poufne. Poszczególne kwestionariusze nie będą upubliczniane pojedynczo, ale w formie zredagowanych danych — zbiorczych zestawień statystycznych.

Kwestionariusz składa się z krótkich pytań a jego wypełnienie zajmuje około 5 – 10 minut.

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy,   że w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach[…]

Szczegóły >>

Zamówienie poniżej 130 tys zł w trybie rozeznania rynku – Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę”

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy[…]

Szczegóły >>

Zamówienie poniżej 130 tys zł Rozeznanie Rynku – Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzin Zastępczych Projekt „Razem damy radę”

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w[…]

Szczegóły >>

Zamówienie powyżej 130 tys zł – Tryb podstawowy Obóz dla 10 osób Projekt „Lepsza przyszłość”

Szanowni Państwo, Dyrektor PCPR Pabianice, zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 10 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji w-w usługi[…]

Szczegóły >>