logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Postępowanie powyżej 130 tys zł – tryb podstawowy Terapia integracji sensorycznej


Utworzono: 14 kwietnia 2023 11:48Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, informuje o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z PZP:

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Terapia Integracji Sensorycznej – 167 godzin dla 10 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Termin realizacji usługi: do 30 czerwca 2023 r.

link do ogłoszenia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3762f55c-daa3-11ed-9355-06954b8c6cb9

Unieważnienie