logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Razem damy radę – tryb podstawowy Terapia Integracji Sensorycznej


Utworzono: 29 marca 2023 15:03Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia:

„Terapia Integracji Sensorycznej – 167 godzin dla 10 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Termin realizacji usługi: do 30 czerwca 2023 r.

Zaproszenie

WOPZ

Formularz