logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto – Kurs prawa jazdy kat. B – tryb zasada konkurencyjności


Utworzono: 2 marca 2023 13:16Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty: Zorganizowanie  i przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie Kurs prawa jazdy kat. B dla łącznie 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym.

 Termin realizacji usługi: do 30.06.2023 r.

szczegóły zamówienia znajdują się pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148697

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Baza konkurencyjności Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty