logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Razem damy radę „Kurs samoobrony” dla 10 wychowanków pieczy zastępczej


Utworzono: 8 lutego 2023 12:18Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia:

na Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „Kurs samoobrony” dla łącznie 10 dzieci z pieczy zastępczej przez 3 miesiące w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego
w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014—2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

miejsce realizacji usługi: powiat pabianicki

termin realizacji: do 30.06.2023 r.

szczegóły znajdują się poniżej:

Zaproszenie

WOPZ

Formularz