logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zatrudnienie na umowę zlecenie czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich dla czterech rodzin zastępczych.


Utworzono: 22 listopada 2016 12:24Zatrudnienie na umowę zlecenie czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich dla czterech rodzin zastępczych.

osoba do pomocy

Protokół osoba do pomocy

W związku z realizacją Projektu pn.: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”


Utworzono: 16 listopada 2016 8:10W związku z realizacją Projektu pn.: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

Informacja dt. ogłoszenia z 16.11.2016-koordynator

koordynator zaproszenie

Karta Dużej Rodziny


Utworzono: 1 sierpnia 2016 8:47Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla grupy 6 osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w[…]

Szczegóły >>

Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie.

   Z wielką przyjemnością informujemy, o nowym programie pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”. W[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza Przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia wstępnego szacunku[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 20[…]

Szczegóły >>