42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Kurs komputerowy” dla uczestników projektu „Razem damy radę”.


Utworzono: 3 marca 2020 14:26Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: ” Kurs komputerowy” dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Termin składania ofert upływa 11.03.2020 r. o godz. 16:00

zaproszenie – kurs komputerowy

protokół kurs komputerowy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Utworzono: 17 lutego 2020 12:06W ramach projektu pod nazwą Lepsze jutro realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
O
ś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania : „Kurs bezpiecznej jazdy” dla 6 uczestników projektu „Lepsze jutro”.

szkolenie bezpiecznej jazdy

protokół – kurs bezpiecznej jazdy

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Utworzono: 12 lutego 2020 12:09Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” dla uczestników projektu „Razem damy radę”.

Termin składania ofert upływa 20.02.2020 r. o godz. 16:00

pierwsza pomoc

protokół postępowania – pierwsza pomoc przedmedyczna

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania[…]

Szczegóły >>

Prosimy o uważne zapoznanie się z tekstem!

Prosimy o uważne zapoznanie się z tekstem! W związku ze składaniem przez Państwa wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku[…]

Szczegóły >>

Telefoniczny dyżur psychologa

Telefoniczny dyżur psychologa   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach wsparcia w czasie pandemii koronawirusa, uruchamia od  8.04.2020 r.  telefoniczny dyżur psychologa.    Pomoc skierowana[…]

Szczegóły >>