logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Lepszy start


Utworzono: 15 kwietnia 2024 9:09Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza:

instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej do złożenia wstępnego szacunku kosztów dot. organizacji szkolenia dla łącznie 11 osób (wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą)

POBIERZ informacje