logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zamówienie poniżej 130 tys zł Rozeznanie Rynku – Organizacja Powiatowego Pikniku Rodzin Zastępczych Projekt „Razem damy radę”


Utworzono: 11 sierpnia 2022 14:43Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

szczegóły znajdują się poniżej;

ZAPYTANIE ofertowe nr 2

zał_1_formularz oferty

SOPZ

Zał_nr 3 – ZO Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał_4_wykaz osób

Zalacznik-Nr-5-do-Zapytania-Ofertowego-umowa 21.07

Zalacznik-Nr-6-do-Zapytania-Ofertowego-grupa-kapitalowa

zał_8_oswiadczenie

zał_7_oswiadczenie

 

Informacja o unieważnieniu postępowania