logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zamówienie powyżej 130 tys zł – Tryb podstawowy Obóz dla 10 osób Projekt „Lepsza przyszłość”


Utworzono: 5 sierpnia 2022 14:00Szanowni Państwo,

Dyrektor PCPR Pabianice, zaprasza do składania ofert na: Zorganizowanie 7-dniowego obozu dla łącznie 10 osób – zapewniając bezpieczne
i higieniczne warunki realizacji w-w usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Miejsce realizacji zadania – Polska – miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim.

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=19915&idmp=305&r=o