logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość” – Korepetycje indywidualne z języka niemieckiego


Utworzono: 13 kwietnia 2022 15:20Szanowni Państwo

PCPR Pabianice ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy usługi pn.:

Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje z języka niemieckiego 200 godzin dla 10 uczestników projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

link do postępowania

BIP Starostwo Powiatowe w Pabianicach – Dokument

link na miniportal

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7a69cb0c-6091-4086-a69c-5cc04684a1c7