link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych


 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Pabianickim została powołana na podstawie art. 44 c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 2010 r. Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 1645, z 2014 r. poz. 877, poz. 1457, poz. 1873, z 2015 r. poz. 493) oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) .

 

Kadencja Rady trwa 4 lata. Skład Rady wynosi 5 osób.

W dniu 9 września 2019 roku Zarządzeniem Nr 34/2019 Starosta Pabianicki powołał, na lata 2019–2023, Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

 1. Anna Chojczak – Stowarzyszenie „CZUJĘ SERCEM” w Konstantynowie Łódzkim,
 2. Małgorzata Knap – Stowarzyszenie „RAZEM” przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach,
 3. Joanna Szumigaj – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach,
 4. Marzena Berner-Stefaniak – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie,
 5. Agnieszka Chmiela – Stowarzyszenie „JESTEŚMY TACY” w Pabianicach.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych– realizacji praw osób niepełnosprawnych
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działać na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. ocena realizacji programów
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Prezydium Rady:

 1. Przewodnicząca – Pani Marzena Stefaniak-Berner
 2. Wiceprzewodnicząca – Pani Anna Chojczak
 3. Sekretarz – Pani Agnieszka Chmiela

Przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmują interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00–17.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, przy ul. gen. Romualda Traugutta 6A po uprzednim umówieniu spotkania.

Obsługę administracyjno–biurową Rady prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul gen. Romualda Traugutta 6a tel. (42) 215-66-60, 215-66-05.

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość”

Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w Przetargu: Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” dokumenty: BIP Starostwo Powiatowe w[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę paczek żywnościowych, paczek ze środkami czystości oraz paczek ze środkami ochrony osobistej (maseczki ochronne, płyny/żele do dezynfekcji) w ramach dodatkowego[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Razem damy radę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:  Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne –[…]

Szczegóły >>