link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość”


Utworzono: 26 października 2021 16:49Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w Przetargu:

Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla
uczestników projektu „Lepsza przyszłość”

dokumenty:

BIP Starostwo Powiatowe w Pabianicach – Dokument

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Utworzono: 20 września 2021 14:31ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę paczek żywnościowych, paczek ze środkami czystości oraz paczek ze środkami ochrony osobistej (maseczki ochronne, płyny/żele do dezynfekcji) w ramach dodatkowego wsparcia realizowanego przez Powiat Pabianicki na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

POBIERZ Zaproszenie

POBIERZ Pytania i odpowiedzi

POBIERZ Informację o złożonych ofertach_

POBIERZ Informację o wyborze oferty

POBIERZ Unieważnienie zapytania cz.C

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Razem damy radę


Utworzono: 2 września 2021 20:28Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje łącznie 2 160 godzin dla maks. 40 uczestników projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

POBIERZ Zaproszenie

POBIERZ opis-przedmiotu-zamówienia

POBIERZ Formularz

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość”

Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w Przetargu: Kompleksowe zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” dokumenty: BIP Starostwo Powiatowe w[…]

Szczegóły >>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę paczek żywnościowych, paczek ze środkami czystości oraz paczek ze środkami ochrony osobistej (maseczki ochronne, płyny/żele do dezynfekcji) w ramach dodatkowego[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Razem damy radę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje[…]

Szczegóły >>

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:  Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne –[…]

Szczegóły >>