logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

INFORMATOR Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie


Utworzono: 29 lipca 2021 14:29W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M.P. 2021, poz. 235)   dział VI Obszary, kierunki i działania Programu, Obszar 3 Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, ustęp 3.1.1. Ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie PCPR publikuje:

INFORMATOR

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych

realizujących na terenie powiatu pabianickiego oddziaływania

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

 POBIERZ Informator

Zapytanie ofertowe nr 1/RDR/ZO/2021″


Utworzono: 22 lipca 2021 14:42ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RDR/ZO/2021  Z DNIA 22.07.2021 r.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Kompleksowa organizacja kursu aktywnej twórczości dla 20 dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs aktywnej tworczosci

Informacja z otwarcia ofert_kurs

POBIERZ ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1rdrZO2021 (2) 21.07

POBIERZ Załącznik Nr 1

POBIERZ Zalacznik-NR-2

POBIERZ Załącznik Nr 3

POBIERZ Załącznik Nr 4

POBIERZ Załącznik Nr 5

Zalacznik-Nr-6-do-Zapytania-Ofertowego-grupa-kapitalowa

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość” z dnia 22.07.2021


Utworzono: 22 lipca 2021 14:00Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, zaprasza do udziału w Przetargu pn.: Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego z elementami TUS dla łącznie 20 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ogłoszenie opublikowano na ezamówieniach oraz na miniportalu.

Link do ogłoszenia na BIP: www.powiat.pabianice.bip.info.

Informacja z otwarcia ofert OS – 10 – 29.07

informacja o kwocie

Ogłoszenie przetarg

POBIERZ Ogłoszenie

POBIERZ Załącznik 1

POBIERZ Załącznik 2

POBIERZ Załącznik 2

POBIERZ Załącznik 3

POBIERZ Załącznik 4 

POBIERZ Załącznik 5

POBIERZ Załącznik 6 

POBIERZ Załącznik 7 

POBIERZ Załącznik 8

POBIERZ Załącznik 9

 

 

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

INFORMATOR Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu pabianickiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M.P. 2021, poz. 235)   dział VI Obszary, kierunki i działania Programu, Obszar 3[…]

Szczegóły >>

Zapytanie ofertowe nr 1/RDR/ZO/2021″

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RDR/ZO/2021  Z DNIA 22.07.2021 r.   Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Kompleksowa organizacja kursu aktywnej twórczości dla 20 dzieci z pieczy zastępczej[…]

Szczegóły >>

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość” z dnia 22.07.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, zaprasza do udziału w Przetargu pn.: Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego z elementami TUS dla łącznie 20 osób – zapewniając bezpieczne[…]

Szczegóły >>

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Zmianie ulega forma funkcjonowania Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. W okresie wakacyjnym, codziennie w godzinach 18.00–21.00 za pomocą mediów społecznościowych (Snapchat i Messenger)[…]

Szczegóły >>