logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro”


Utworzono: 16 lipca 2018 14:05Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro”

W zaproszeniu do złożenia oferty na zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób uczestników projektu “Lepsze jutro” uległ zmianie załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO. Prosimy o stosowanie nowego załącznika.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że w związku z wezwaniami do uzupełnienia ofert, protokół dotyczący realizacji zadania „Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla łącznie 47 osób, uczestników projektu „Lepsze jutro” zostanie sporządzony i opublikowany niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.