link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
logo UE Kapitał ludzki
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Prośba o podanie szacunkowej ceny usługi – Projekt Lepsza przyszłość


Utworzono: 30 sierpnia 2021 21:19Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:  Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje łącznie 3 920 godzin dla 35 uczestników projektu „Lepsza przyszłość” realizowane w powiecie pabianickim, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

POBIERZ Zaproszenie

POBIERZ Formularz

POBIERZ opis przedmiotu zamówienia