logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pow. 130 000,00 PLN – Projekt RPO WŁ „Lepsza przyszłość” z dnia 22.07.2021


Utworzono: 22 lipca 2021 14:00Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, zaprasza do udziału w Przetargu pn.: Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego z elementami TUS dla łącznie 20 osób – zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ogłoszenie opublikowano na ezamówieniach oraz na miniportalu.

Link do ogłoszenia na BIP: www.powiat.pabianice.bip.info.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia LP

Informacja wybór LP05082021

Informacja z otwarcia ofert OS – 10 – 29.07

informacja o kwocie

Ogłoszenie przetarg

POBIERZ Ogłoszenie

POBIERZ Załącznik 1

POBIERZ Załącznik 2

POBIERZ Załącznik 2

POBIERZ Załącznik 3

POBIERZ Załącznik 4 

POBIERZ Załącznik 5

POBIERZ Załącznik 6 

POBIERZ Załącznik 7 

POBIERZ Załącznik 8

POBIERZ Załącznik 9