logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zapytanie ofertowe nr 1/RDR/ZO/2021″


Utworzono: 22 lipca 2021 14:42ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RDR/ZO/2021  Z DNIA 22.07.2021 r.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie Kompleksowa organizacja kursu aktywnej twórczości dla 20 dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs aktywnej tworczosci

info otwarcie ofert_kurs aktywnej twórczosci 29072021

POBIERZ ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1rdrZO2021 (2) 21.07

POBIERZ Załącznik Nr 1

POBIERZ Zalacznik-NR-2

POBIERZ Załącznik Nr 3

POBIERZ Załącznik Nr 4

POBIERZ Załącznik Nr 5

Zalacznik-Nr-6-do-Zapytania-Ofertowego-grupa-kapitalowa