logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 Z DNIA 09.09.2020 r.


Utworzono: 9 września 2020 14:44Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

POBIERZ Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2020 r. o godz. 10.00

POBIERZ protokół