logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 Z DNIA 01.09.2020 r.


Utworzono: 1 września 2020 15:59W związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usługi fizjoterapeuty

Specyfikacja:

POBIERZ plik

 

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 09 września 2020 r. do godz. 10.00.
  2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę złożenia oferty bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy PCPR, tj.: pn., śr., czw.,: 8.00-16.00, wt.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 doręczenie oferty za pomocą operatora pocztowego lub kuriera w godzinach pracy PCPR lub przesłanie oferty pocztą elektroniczną do dnia 09 września 2020 r. do godziny 9.00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09 września 2020 r.  o godzinie: 10.15.