logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku – świadczenie usługi fizjoterapeuty.


Utworzono: 26 sierpnia 2020 16:35Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  w ramach procedury rozeznania rynku, zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na : Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: „Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”

POBIERZ Zapytanie