logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę sprzętu komputerowego.


Utworzono: 18 sierpnia 2020 16:09W związku z realizacją projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Łódzkim we współpracy z Powiatem Pabianickim, pod nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego (zestawy laptop + torba), sprzętu audiowizualnego (słuchawki z mikrofonem, urządzenia wielofunkcyjne, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne) oraz programów komputerowych.

 

Specyfikacja:

Pobierz Zaproszenie

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego (zestawy laptop + torba), sprzętu audiowizualnego (słuchawki z mikrofonem, urządzenia wielofunkcyjne, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne) oraz programów komputerowych” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych  w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, można złożyć:

  1. za pośrednictwem operatora placówki pocztowej lub firmy kurierskiej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a,
  2. osobiście na adres wskazany w pkt 8.1. pkt a (okienko podawcze).

Termin składania ofert: do dnia  26 sierpnia 2020 roku do godz. 09:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

 

Protokół z postępowania:

POBIERZ Protokół