logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku – sprzęt komputerowy.


Utworzono: 14 sierpnia 2020 16:08Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

dostawę sprzętu komputerowego (zestawy laptop + torba), sprzętu audiowizualnego (słuchawki z mikrofonem, urządzenia wielofunkcyjne, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne) oraz programów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

POBIERZ Zapytanie