logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19


Utworzono: 12 sierpnia 2020 8:52Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Łódzkim

we współpracy ze Starostą Powiatu Pabianickiego

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


pn.„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Projekt jest realizowany w okresie od lipca do września 2020 roku.

Środki projektu zostaną przeznaczone  na wsparcie  dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19  poprzez:

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych,  oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
  2. zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych;
  3. zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Projekt jest finansowany z  Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz z Budżetu Państwa.

Środki przeznaczone na realizację projektu w Powiecie Pabianickim  wynoszą ogółem 201.650,00zł, z czego:

Dofinansowanie z UE: 169.950,62 zł (84,28% dofinansowania)

Dofinansowanie z budżetu państwa: 31.699,38 zł (15,72% dofinansowania).

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach pod numerem telefonu 42 215-66-60 w. 4.