logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania : „Kurs bezpiecznej jazdy” dla 6 uczestników projektu „Lepsze jutro”.


Utworzono: 17 lutego 2020 12:06W ramach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania : „Kurs bezpiecznej jazdy” dla 6 uczestników projektu „Lepsze jutro”.

szkolenie bezpiecznej jazdy

protokół – kurs bezpiecznej jazdy