logo UE Kapitał ludzki
  42 215-66-60
A-   A   A+

Zmień wielkość tekstu
A-
A
A+

W związku z realizacją Projektu pn.: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”


Utworzono: 16 listopada 2016 8:10W związku z realizacją Projektu pn.: „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach poszukuje dwóch osób na stanowisko: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

Informacja dt. ogłoszenia z 16.11.2016-koordynator

koordynator zaproszenie